Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

KÜSK: Reisitoetuste konkurss 2022. aastal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisitoetuste konkurss on mõeldud Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöövõimekuse toetamiseks.

Toetust saab taotleda rahvusvahelist koostööd tegevate vabaühenduste huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalike reisikulude katmisel, eelkõige:

  • osalemiseks välisriigis avalikul kodanikuühiskonna üritusel Eesti kogemuse jagamiseks (nt ettekande pidamine, arutelu juhtimine, jms);
  • osalemiseks rahvusvahelise katusorganisatsiooni üritusel Eesti liikmena;
  • osalemiseks välisvahenditest toetatava rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul;
  • osalemiseks taotleva vabaühenduse tegevusega seotud koolitusel;
  • väliseksperdi kutsumiseks Eestis toimuvale kodanikuühiskonna avalikule üritusele või koolitusele, kui tema kogemust jagatakse avalikkusega (artikkel, intervjuu vmt).

Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.

NB! Alates 2022. aastast kehtivad täiendatud reisitoetuste konkursi tingimused ja vormid! Peamine täiendus on see, et reisikindlustuse sõlmimine ei ole kohustuslik, vaid soovituslik, ning on aluseks kompensatsioonile reisi ära jäämisel.

Palun tutvuge tingimustega.

Taotlus esitatakse KÜSKi vormil koos nõutud lisadega (osaleja CV, ürituse kava, kutse jt) vähemalt 20 päeva enne ürituse algust allkirjastatuna juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt aadressile kysk@kysk.ee.

Oluline teada – reisikindlustuse toetust on võimalik taotleda reisikindlustuse poliisile, mis on sõlmitud reisi toimumise kuupäevade ulatuses. Taotlemise hetkel reisikindlustuse poliis sõlmitud olema ei pea, piisab võetud pakkumise alusel taotlusvormil märgitud kindlustuse maksumusest.

Saadud toetuse kohta aruande esitamisel on oluline tagada, et tehtud kulud on tasutud ühingu arveldusarvelt, eristatavad teistest kuludest ning tõendatud raamatupidamise algdokumentidega (arved jm). Juhul, kui kulud – näiteks lennupileti eest tasumise – on teinud eraisik, tuleb koos aruandega esitada ühingule tehtud kuluaruanne ja maksekinnitus ühingu arvelt kuluaruande alusel tasutud kulude kohta.

Konkurss on jooksvalt avatud. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarves vahendeid jätkub.

Kontakt

 

Sandra Paulus

Koordinaator

  • Rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine
  • Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi koordineerimine

sandra@kysk.ee

523 2883