Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Kutse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Swedbanki Ida-Virumaa ettevõtluse seminaridele

 

Hea ettevõtja/koostööpartner!

 

Olete oodatud 15. augustil 2018 kell 10-14 Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Swedbanki koostöös korraldavatele ettevõtluse seminaridele. Seminaride aruteludest võtavad osa vastavalt teemadele lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KredEx, KredEx Krediidikindlustus AS, Startup Estonia jt.

Päevakava:

10.00-11.45 – Ettevõtluse arengu toetuste võimalused Ida-Virumaal

Ettevõtluse toetuseid on Eestis mitmeid, seda nii tagastamatu toetuse kui toetatud laenude näol. Praegu on meie põhiline fookus tööstuse arendamisel ja seetõttu oleme välja tulemas kahe uue toetusmeetmega – tootearenduse meede ja tööstuse digitaliseerimismeede. Samuti on endiselt avatud ettevõtja arenguprogrammi meede, messitoetus ja arendusosakud. Kõikide toetuste ühine joon on see, et toetust kasutades peab tõusma ettevõtte lisandväärtus ja kasuks tuleb ka väärtusahelas ülespoole liikumine. Räägime ka teiste ministeeriumide ettevõtlustoetustest nagu rakendusuuringu meede (HTM) ja ressursitõhususe meede (KEM).

11.45-12.30 – Kohvipaus

12.15-13.00 – Startup keskkonna areng Ida-Virumaal

Ida-Viru kui Eesti kõige tööstuslikuma piirkonna jaoks on oluliseks väljakutseks toodangu lisandväärtuse tõstmine ja seega kohalike linnade ja elanike tulu kasv. Selleks, et ettevõtlikud inimesed piirkonda jääksid, tuleb luua kohapeal piisavalt dünaamikat ja toimumisi uute kõrge lisandväärtusega ettevõtete tekkeks. On oluline luua Ida-Virumaa startup-kogukond ning lõimida see samm-sammult üle-Eestilise startup-kogukonnaga. Arutleme, mis on piirkonnas juba toimumas ja kuidas luua startupidele tugistruktuurid, panna alus tugevale koostööle riigi, linna, haridusasutuste ja ettevõtete vahel. Räägime lisaks meie tegevustele ka Rahandusministeeriumi poolt planeeritavast Ida-Virumaa programmi raames väljatöötamisel olevast inkubaatorite toetamise meetmest.

Palun kinnitage oma osalemine hiljemalt 13. augustiks: REGISTREERI SIIN!