Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

LIFE programmi tutvustav infopäev

Keskkonnaministeerium korraldab oktoobris kolm infopäeva LIFE programmi tutvustamiseks. Eelkõige on infopäev suunatud inimestele, kes LIFE programmist midagi kuulnud ei ole ja/või neile, kes otsivad rahalist toetust oma tegevuste/projektide elluviimiseks.

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus juba üle 20 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja – kavadele.

Programmi on rakendatud viiel rahastamisperioodil, millest käesolev LIFE rakendamise periood katab aastaid 2014-2020. Programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad:

  • looduskaitsesse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse;
  • keskkonda ja ressursitõhususse;
  • keskkonnaalasesse teavitustöösse;
  • kliimamuutuste leevendamisse;
  • kliimamuutustega kohanemisse;
  • kliimalasesse teavitustöösse.

Infopäevad toimuvad:

18.10.2016 Tartus, Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu)

19.10.2016 Haapsalus, Baltic Hotel Promenaadi seminariruumis (Sadama 22, Haapsalu)

20.10.2016 Jõhvis, Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi)

 

Infopäevad algavad kell 11:00 ning kestavad orienteeruvalt 2-3 tundi. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Täpsem info LIFE programmi ja infopäevade kohta on leitav aadressilt: http://life.envir.ee/.

Lisaküsimustele vastab LIFE projektijuht Timo Kark (e-post timo.kark@envir.ee, telefon +372 5348 3518).