Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

PRIA avas majandustegevuse mitmekesistamise toetusvooru

Vaata täpsemalt:http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/majandustegevuse_mitmekesistamine_maapiirkonnas_2015/

Taotlusi võetakse vastu 13. aprillist kuni 20. aprillini 2015

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.
Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused
palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“.

Meetme üldeesmärgiks on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Taotleja võib toetust taotleda enda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub maapiirkonnas:

  • hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
  • statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine;
  • rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine.

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.