Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Rahvusvaheline koostöö võimalused vabaühendustele

Käes on aeg alustada rahvusvahelise koostööga! 
Vabaühendused - Rahvusvaheline töö
Uue Euroopa Liidu eelarveperioodiga 2021-2027 on avanenud ja avanemas mitmed rahvusvahelised koostööprogrammid, lisaks pakuvad Eesti vabaühendustele rahvusvahelisi koostöötoetusi ka teised välisrahastajad.
Erinevates võimalustes aitab orienteeruda MTÜ Abi rahastajate veebilehekülg //www.mtyabi.ee/rahastajad/ .
Euroopa Liidu poolt rahastatava “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-i kontaktpunkt asub KÜSKis, kus pakume programmialast infot ja nõustamisteenust //www.kysk.ee/taotlejale/cerv/
Koostöölepingu sõlmimisel välisrahastajaga paneb KÜSK jätkuvalt õla alla ja aitab vabaühenduste omafinantseeringut toetada summas kuni 10 000 eurot läbi välisprojektide toetamise konkursi. Kuidas täpsemalt, seda loe KÜSKi kodulehelt siit: //www.kysk.ee/ot22
KÜSK pakub ka teisigi rahvusvahelise koostöösuuna toetuseid – reisitoetused ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss.
Rohkema info saamiseks loe juurde: www.kysk.ee/taotlejale/rahvusvahelise-koostoo-toetused/ või võta ühendust rahvusvahelise koostöösuuna koordinaatori Sandra Paulusega aadressil sandra@kysk.ee
Kui mõtiskled, kuidas rahvusvaheliste koostööprojektidega üldse algust teha, siis võta kindlasti ühendust KÜSKi CERV-programmi koordinaatorite või Maakondlike Arenduskeskuste konsultantidega, kes aitavad infoväljal orienteeruda ning oskavad suunata erinevate programmide raames partnereid otsima.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse abistastajad vabaühendustele

Nadežda Morozova

Tatjana Zamorskaja