Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetus avaneb 5. juunil 2023

I taotlusvoor (05.06.2023-31.05.2024): avaneb 5. juunil 2023

Infoseminar

I taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt 14. juunil 2023 kell 10:00-13.00 Teamsi vahendusel.
Meeting ID: 342 345 983 291  
Passcode: Aebn7D  

Mis on toetuse eesmärk?                                                                                 
Mida toetatakse?
Kes saavad toetust taotleda?
Kui suur on toetus?
Kui pikk on toetuse kasutamise periood?
Mille alusel taotlusi hinnatakse?
Taotluse esitamine    

Sektoritevahelise mobiilsuse (SekMo 2.0) meetme I taotlusvoor avatakse 5. juunil.

 

Vooru eesmärk on soodustada teaduskraadiga inimeste ja tippspetsialistide tööalast liikumist ettevõtete ja teadus-arendusasutuste ning kõrgkoolide vahel ning suurendada koostööd akadeemilise-, avaliku- ja erasektori vahel.

 

Eelmisel rahastusperioodil katsetati sektoritevahelise mobiilsuse toetamist, soodustades teadlase palkamist ettevõttesse tegema rakendusuuringut või tootearendust. Euroopa Liidu käimasoleval toetuseperioodil (2021-2029) avanenud sektoritevahelise mobiilsuse meetmega saavad taotlejaks olla lisaks Eesti era- või avaliku sektori asutustele ja positiivselt evalveeritud eraõiguslikele teadus- ja arendusasutustele ning tehnoloogia arenduskeskustele ka positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid ja positiivselt akrediteeritud riigi rakenduskõrgkoolid. Lisaks on võimalik asutustel taotleda toetust teadmussiirdedoktorandi palkamiseks.

 

Toetusmeetme kogumaht kuni 2029. aasta lõpuni on ca 29,5 miljonit, millest ca 20,5 miljonit eurot moodustab Euroopa Liidu toetus. Taotlejal peab olema omafinantseering 15-30% ulatuses. Toetuse taotlemine toimub avatud taotlusvooru raames. Toetust saab taotleda läbi struktuuritoetuse infosüsteemi.

 

Toetusmeetme veebipõhine infoseminar toimub 14. juunil kell 10-13. Rohkem infot veebiseminari ja taotlemise tingimuste kohta leiab meetme kodulehel: https://etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sekmo/

 

Lisainfo:

Kaidi Rekker

Nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant

5380 5900

kaidi.rekker@etag.ee