Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Seminaride sari „Arendustegevuse rahastamine tehnoloogiaettevõtetele Horizon 2020 raames“

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Invent Baltics, Tartu Teaduspark ja Baltic Innovation Agency kutsuvad osalema seminaridel, mis on suunatud eelkõige valdkonnaettevõtetele, kuid hea ülevaate programmi võimalustest ja üldtingimustest saavad ka teised väikesed ja keskmise suurusega tehnoloogiaettevõtted.

Toimumiskohad ja teemad:

04.12.2014       Uudsed lahendused tootmis- ja nanotehnoloogiates.
Algusega kell 11.00 Tartu Teaduspargis (Riia 181a, Tartu).

10.12.2014       Ressursside väärindamine ja materjalitehnoloogiad
Kell 10.00 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn).

17.12.2014       Toit ja põllumajandus, merendus.
Kell 10.00 Maaülikoolis (Kreutzwaldi 1, Tartu 5 (peahoone ruum 104).

Taustainfo: Euroopa Liidu (EL) teadusuuringute ja innovatsiooni uue rahastamisprogrammi nimi – Horisont 2020 – peegeldab püüdu luua uusi ideid ja töökohti ning edendada majanduskasvu ka edaspidi. Võrreldes eelneva 7. raamprogrammiga pakub Horisont 2020 rohkem osalemisvõimalusi just ettevõtetele, rahastades suuremas mahus turulähedasemat arendustööd.

Ühe uue meetmena tutvustab Horisont VKE instrumenti, mis võimaldab väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel ellu viia uuenduslikke tootearendusprojekte.

VKE Instrument rahastab tootearendust. Meede eeldab, et taotleja on rakendusuuringu edukalt lõpuni viinud ning hakkab rakendusuuringu tulemusi tootestama. VKE Instrument on jagatud kahte faasi – esimese eeluuringu faasi toetus on 50 000 eurot äriplaani koostamiseks, turu- ja patendiuuringu läbiviimiseks, jne. Teise faasi, ehk tooterarendusprojekti toetus on vahemikus 0,5-5 miljonit eurot. VKE Instrumendi taotlusi saab esitada jooksvalt ning igal aastal on neli tähtaega, mille järel esitatud taotlusi hinnatakse. Horisont 2020 rahastusprogramm on avatud 2014-2020.

Registreerimine ja lisainfo: Seminar on eelregistreerumisel tasuta ning eesti keeles. Koolitus kestab orienteeruvalt 2 tundi.

Registreerumine ürituste kalendrist aadressil: www.koda.ee. Otseregistreerumine toodud pealkirja kõrval lingil. Registreerumine lõpeb 3 päeva enne seminari toimumist.