Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ettevõtja raamaturiiul

Raamaturiiul

Programm „Kogukondlik Eesti 2023–2026“ (kavand)
Programmi eesmärk: Eestis on aktiivsed, avatud, haritud ja ettevõtlikud inimesed, kes kogukondade ja vabaühenduste kaudu seisavad demokraatlike väärtuste, sidusa ning vaba ja turvalise ühiskonna eest ning võtavad vastutust ja panustavad riigi kestlikusse. Riigis on mitmekesised läbipaistvad kodanikualgatuse toetamise võimalused ja toetatakse uusi lähenemisi ja lahendusi ning võimaldatakse kogukondadel otsuste
tegemisel kaasa rääkida.

Teatmiku „Kirik keset küla“ (2022) eesmärk on aidata kujundada usuorganisatsioonide koostööd erinevatel tasanditel, sh avaliku sektoriga. Väljaandest leiab artikleid kogukonna tähenduse ning kogukonnakeskse valitsemise teemadel, kiriku ja koguduse rollist kogukonnas, avalike teenuste delegeerimisest, ühiselt elamise kunstist ja teadusest, aga ka sellest, kuidas kogudused Eestis elavad ja mida nad teevad. Teatmikku on koondatud üle 20 autori arvamuslood ja tekstid.

Sisututvustus

Väljaandesse on Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt kirjutanud artikli, milles kirjeldab rohujuuredemokraatia arendamise mudelit, kogukonnakeskset valitsemisviisi ja erinevate osapoolte, sh usuorganisastioonide, rolli selles.

Teatmiku tekstid on koostanud: Katri Aaslav-Tepandi, Urmas Arumäe, PhD, Viljam Borissenko, Hannes Hermaküla, Kadi Kass, Liina Kilemit, PhD, Ingmar Kurg, dr theol, Raivo Küüt, Margit Lail, Agu Laius, Ago Lilleorg, Dagmar Narusson, PhD, Annely Neame, Eha Paas, Kaupo Reede, Priit Rohtmets, PhD, Johanna Rosenvald, Ove Sander, PhD, Ulla Siirto, PhD, Riina Solman, Tauno Toompuu, Anti Toplaan, Peeter Vihma, PhD ja Urmas Viilma.

Teatmik on rahastatud Siseministeeriumi ja Eesti Kirikute Nõukogu koostöökokkuleppe alusel. Leppe eesmärk on poolte koostöös tõsta ühiskonnas religioonialast teadlikkust ja tugevdada ühiskondlikku sidusust ning kogukondade, perekondade ja laste sotsiaalset turvalisust.

ALLIKAS