Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

KÜSKi eestvedamisel valmis sotsiaalse innovatsiooni visioon aastani 2030

KÜSKi eestvedamisel valminud sotsiaalse innovatsiooni visiooniloome protsessis osalesid Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, siseministeerium ja sotsiaalministeerium. Lisaks olid kaasatud riigikantselei, maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja maakondlike arenduskeskuste võrgustiku esindajad. Erinevad huvirühmad said visiooniloomesse sisendit anda läbi mitmetes Eesti paikades korraldatud seminaride. Visiooniloome toimus Euroopa sotsiaalse innovatsiooni liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames ning oli kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.

Tutvu visioonidokumendiga osade ja peatükkidega siit lingilt: https://kysk.ee/sikk/sotsiaalse-innovatsiooni-visioon-2030/

Sotsiaalne innovatsioon kujutab endast uusi ideid ja tegevusviise, mis pakuvad sotsiaalsetele probleemidele ja väljakutsetele varasematest paremaid lahendusi, mille tagajärjel muutub ühiskonna ja kogukonna toimimine tõhusamaks.