Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

KIK toetus: Ettevõtete ressursitõhusus (RFF)

Tutvustus

Taotlusvoor avatakse eeltäitmiseks 10. augustil ja taotlusi saab esitada alates 7. september kell 10 kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikkust tööstusettevõtetes innovaatiliste rohetehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, et aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud reformi „Ettevõtete rohepöörde“ reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Taotlemine

Toetuse taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas. E-toetuse keskkonna kasutusjuhendid on leitavad siit.

Ressursitõhususe taotluste esitamine toimub jooksvalt avatud taotlemisena taotlusvooru eelarve ammendumiseni. Taotlusvooru eelarve on 13 788 746 eurot. Menetlus toimub taotluste laekumise järjekorras alates 7. september kell 10.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 2 000 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest võib sõltuvalt riigiabi tingimustest olla kuni 50%.

Toetust saab taotleda äriühing, kelle ettevõtte põhi- või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 07–09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad (jagu B, alajagu 091) ning tubakatoodete tootmine (alajagu C 12).

Ressursitõhusate investeeringute taotlemise eelduseks on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid. Ressursikasutuse analüüs hindab senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub investeeringuvajadus.

Hindamine ja rahastamine

Investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine“ hindamisjuhend.Siit leiad KIKi kodulehelt selgituse, kuidas käib KIKis projektide hindamine ja rahastamine. Täpsed nõuded tulenevad iga toetuse ja rahastuallika õigusaktidest, rahastusotsusest ning KIKi kehtestatud nõuetest.

Elluviimine

Siit leiad KIKi kodulehelt selgituse, kuidas käib KIKi projektide elluviimine. Täpsed nõuded tulenevad iga toetuse ja rahastuallika õigusaktidest, rahastusotsusest ning KIKi kehtestatud nõuetest.

Selle toetusega seotud projekti elluviimiseks vajalikud materjalid leiad siit lehe paremalt poolt.

Lisainfo ja küsimused:

Lisainfo

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Infopäev: Ettevõtete ressursitõhusus (RRF) infopäev

Microsoft Teams

 

Infopäeva päevakava:

Kell 15.00-15.20 Sissejuhatus ja avasõnad
Koolituse avasõnadeks on sõna Keskkonnaministeeriumi nõunik Mihkel Krusbergil, kes tutvustab ettevõtete ressursitõhususe reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärki ja vastavuskriteeriume.

Kell 15.20-15.45 Ettevõtete ressursitõhususe (RRF) vormid kodulehelt, taotlusvooru informatsioon, taotlusvoorus orienteerumine e-toetuste süsteemis
KIKi projektikoordinaator Reet Utsu tutvustab aktuaalset taotlusvooru infot, taotlusvormi näiteid.
„Ei kahjusta oluliselt“ printsiibi lühitutvustus RTK keskkonnaekspert Kristel Lopsik

Kell 15.45-16.15 Riigiabi
KIKi jurist Silver Nittim käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:
• VKE-de määratlemine
• Ergutav mõju, muudatused (artikkel 6 lg 2)
• Erinevad abi andmise liigid, ÜGEM artiklid 14, 36, 38
• Vähese tähtsusega abi kumuleerimise reeglid

Alates 16.15 Küsimused, arutelud

Infopäevaga saab liituda alloleval lingil, eraldi registreerumist ei toimu:

_______________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Meeting ID: 343 879 211 671
Passcode: FHiwHg

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Tutvu tingimustega KIK lehelt

Loe edasi...