Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ühine Euroopa Komisjoni uue kampaaniaga väikeste- ja keskmiste ettevõtete toetamiseks: „EU Open for Business“

Euroopa Komisjon (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) Enterprise Europe Networki abiga on käivitanud kampaania EU Open for Business „Väike ettevõte – suured ambitsioonid”!

Kampaania eesmärk on julgustada VKEde omanikke laiendama oma ettevõtet ja ületama riigipiire, tõstes teadlikkust võimalustest, mida pakub Euroopa ühtne turg.

Mida peaksite teadma kampaaniast „EU Open for Business“?

Paljud väikeettevõtted ei kasuta kõiki saadaval olevaid võimalusi ega lõika kasu ettevõtte tegevuse laiendamisest üle piiride. See tähendab, et nad ei rakenda kogu oma potentsiaali. Euroopa Komisjon loodab seda muuta, näidates kui palju on võimalik saavutada ühtsel turul, olles Euroopale avatud.

Selleaastase kampaania „EU Open for Business“ raames soovivad siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väike- ja keskmiste ettevõtete (VKE) peadirektoraat (Majanduskasvu Peadirektoraat) koostöös Enterprise Europe Network jõuda peaaegu kahe miljoni idu- ja kasvufirmani Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Eestis ja Bulgaarias. Idu- ja kasvufirmad on olulised Euroopa majanduskasvule – uued ettevõtted loovad turul uusi töökohti ja uusi tooteid. 

Selleks et lahendada probleeme, millega uued ettevõtted silmitsi seisavad, teeb Euroopa Komisjon tööd selle nimel, et eemaldada takistusi ettevõtte laienemise teelt. Nii viivad nad Euroopa majandusraamistiku tõhususe maksimumini ja tagavad parema juurdepääsu rahastamisele, oskustele ja intellektuaalomandi kaitsele. Kõik see on võimalik tänu ühtsele turule.

Kampaania ajal julgustab Majanduskasvu Peadirektoraat VKEde omanikke avastama ühtse turu võimalusi järgmises kolmes peamises valdkonnas:

  • ligipääs rahastamisele;
  • ligipääs äripartneritele;
  • ligipääs uutele turgudele.

Kampaania „EU Open for Business” koosneb kahest etapist. 

  1. etapp: Majanduskasvu Peadirektoraat pakub abi arvamuskujundajatele, nagu äriorganisatsioonid, pangad ja raamatupidajad, ning palub neil jagada kampaania põhiideed ettevõtte omanikega. Selles etapis korraldatakse igaks kampaanias osalevas riigis infopäevad 18. maist 20. juunini.
  2. etapp: kui sidusrühmad ja arvamuskujundajad on kampaania infost teadlikud, siis saab Majanduskasvu Peadirektoraat keskenduda juba VKEde teavitamisele. See etapp hõlmab tugiorganisatsioonide julgustamist, et nad oleksid n.-ö. kampaania partneriteks. See tähendab, et nad aitaksid levitada  edulugusid, internetireklaame ja sotsiaalmeedia tegevusi. postitusi. 

See 12-kuuline teabekampaania, mida rahastatakse programmi COSME (Euroopa ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm) raames, toimub 2017. aasta lõpuni Sloveenias, Leedus, Eestis, Tšehhi Vabariigis ja Bulgaarias.

Vaata lisaks: http://enterprise-europe.ee/