Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ukraina sõjast mõjutatud ettevõtted saavad senisest lihtsamalt taastuvenergia toetust

Meetme raames toetatakse tööstusaladel või nende läheduses taastuvelektri tootmisseadmete ühendamist elektrivõrguga. Uuendatud meetme määrus jõustub lähiajal ja kehtib tagasiulatuvalt.

 

 

Peamised muudatused võrreldes varasemaga:

 

  • täpsustatakse tööstusala ja tööstusala lähedal asuva ala mõisteid
  • langetatakse minimaalse liitumisvõimsuse mahtu, millele toetust antakse, 45 kW-le
  • täpsustatakse põhimõtte „ei kahjusta oluliselt” kohaldamist, taotlemisel piisab kinnitusest
  • lühendatakse kestvusnõude tähtaegasid (uus tähtaeg 31.12.2026)
  • suurendatakse VTA toetuse suurust ettevõtte kohta 200 000 eurolt 300 000 euroni
  • lisatakse võimalus taotleda toetust Ukraina riigiabi ajutise raamistiku alusel Euroopa Komisjoni positiivse otsuse korral. Taotluste esitamine kuni 30.mai 2024

 

Tööstusettevõtted, mis on olnud mõjutatud sõjast Ukrainas, saavad toetust taotleda Ukraina riigiabi ajutise raamistiku alusel ehk maksimaalne toetussumma on 2,25 mln.€, 305 €/MW ja toetust saavad taotleda ka projektid, mille liitumisleping on sõlmitud ja liitumine väljaehitamisel. Ukraina kriisiabi alusel antav toetus võib olla kuni 100%. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. mai 2024!

 

 

Samuti suurenes 1. jaanuar 2024 VTA (vähese tähtsusega abi) määr 300 000 euroni, mis võimaldab samuti ettevõtetel saada toetust projektidele, mil liitumisleping on juba sõlmitud ja liitumine väljaehitamisel.

 

 

Toetuse koduleht