Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis

 

Kutsume üles vabaühendusi ja teisi organisatsioone-asutusi osalema uussisserändajate vabatahtlikusse tegevusse kaasamise alastes koolitustes ja hiljem vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprotsessis Ida-Virumaal.

Täpsemalt, oleme ette valmistamas vabaühendustele vastavasisulist koolitust, mis käsitlevad vabatahtlike kaasamise põhitõdesid (vastavalt vabatahtliku tegevuse juhtimise ringi põhimõtetele) ning asjaolusid, mida tuleks silmas pidada uussisserändajate kaasamisel vabatahtlikeks.

Koolituse järel saavad vabaühendused osaleda ka vabatahtliku sõbra märgise (//vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/vabatahtliku-sobra-mark/) nõustamisprotsessis, et mõelda oma vabatahtlike kaasamisprotsess tervikuna läbi (värbamine, juhendamine, arenguvõimalused, tunnustamine), saada kõrvalpilku ning head nõu vabatahtliku tegevuse tõhusamaks korraldamiseks oma ühenduses.

Koolituse Ida-Virumaal oleme planeerinud läbi viia sügisel (täpsustamisel, kas september või oktoober 2019), mille järel toimub vabatahtliku sõbra märgise nõustamine.

Koolitus ja vabatahtliku sõbra märgise nõustamine viiakse läbi projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis“ raames, mille eesmärgiks on edendada vabatahtlikku tegevust uussisserändajate seas Eestis ning seeläbi aidata neid lõimumisel Eesti ühiskonda. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Saan anda ka lisainfot-selgitusi nii kavandatavate koolituste kui vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprotsessi kohta.

Kontaktisik: 

Tanel Mätlik

projektijuht

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant

e-post: tanelmatlik@gmail.com

tel: +372 510 2705