Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Vaata järgi, kui palju sinu vallas või linnas on ette nähtud toetust elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse edendamiseks kogukonna ja kohaliku omavalitsuse koostöös

Siseministeeriumi moodustatud kodanikuühiskonna innovatsioonifondist saavad kohalikud MTÜ-d ja seltsingud sel aastal taotleda toetust elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse edendamiseks ja arendamiseks. Selle eelduseks on tihe koostöö (koosloome, ühine arupidamine, kaasamine, vajaduste väljaselgitamine) kogukonna ja omavalitsuse vahel.

SA Kodanikuühiskonna Sihtasutuse poolt korraldatava innovatsoonifondi taotlusvoorus (mis ongi ette nähtud elanikkonnakaitse arendamiseks) saab kuni 30. novembrini esitada taotluse need MTÜ-d ja seltsingud, kellel on see teema KOV-iga läbi arutatud ja KOV-i poolt ka kinnituskiri olemas.

Kuna tänasel päeval on kohalike omavalitsuste territoorium päris suur, siis võib tekkida küsimus, et kui ühe KOV-i piires on mitmeid taotlejaid, siis kuidas raha eraldamine otsustatakse?

Vastuseks sellele selgitame, et taotlused tuleb esitada nii, et taotluse summa kohaliku omavalitsuse kohta ei ületaks konkreetse KOV-i jaoks ettenähtud piirsummat (vt piirsummasid siit tabelist vastavalt toetuse jaotusvõtmele).

Ühe KOV piires võib taotluse esitada üks või mitu taotlejat (MTÜ või seltsing), kuid ka siis peab taotlus tervikuna jääma valla kohta eraldatud piirsumma sisse. Nagu öeldud, peab KOV andma taotlusele omapoolse kinnituskirja.

Ühe kohaliku omavalitsuse piiras saab teha ühiselt otsuse, et see summa jagatakse mitmeks ja esitatakse mitu taotlust. Taotlused võivad olla siis erinevatest osavaldadest, teeninduspiirkondadest, külakogukondadest vms. Aga kogukond ja omavalitsus koostöös võivad teha ka otsuse, et taotlejaks on ainult üks ühing terve valla või linna elanikkonnakaitse valmiduse arendamiseks. Peaasi on see teema kooloomes läbi arutada ja ühisele seisukohale jõuda.

Projekti omafinantseeringu nõuet ei ole. Projekt tuleb ellu viia perioodil kuni 31. augustini 2024.

Kogu info kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvooru elanikkonnakaitse valmiduse arendamiseks kohta on kättesaadav meie kodulehelt.

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluste menetlemise süsteemi.

Tutvu KKK ehk korduma kippuvate küsimuste ja vastustega taotlusvooru lehel.

Detailsemat infot jagab:

Kerstin Rei

Koordinaator

  • Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor
  • Kogukonna eestvedaja stipendium
  • Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor
  • Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas
  • Arenguekspertide koordineerimine