Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Vabaühenduste konsultandid lõpetasid koosloome koolitusprogrammi

19. mail lõpetasid SA Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid Tatjana Zamorskaja ja Nadežda Morozova Siseministeeriumi poolt tellitud ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali koostöös Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga korraldatud koosloome koolitusprogrammi.

Koolitusprogramm koosnes viiest moodulist ning käsitles koosloome protsessi ja metoodikaid, kogukondade arendamist ja kaasamist ning arengukava koostamise protsessi.

Koosloome metoodika:

  • võimaldab mitme osapoolega koostööprotsesse tõhusalt ellu viia ning loob osapoolte vahel konstruktiivsed suhted.
  • aitab meeskonnal ja partneritel leida uusi lahendusi, kuna põhineb eriarvamuste sünteesil ja kollektiivsel loovusel.
  • soodustab arvamuste paljusust ja võimaldab tänu erinevatele perspektiividele jõuda praktilistele lahendusteni.
  • tänu ühiselt loodud lahendustele tekitab jagatud vastutuse ja omanditunde, mis omakorda soodustab lahenduste sujuvamat elluviimist.

Maakonna arengukeskuste vabaühenduste konsultandid suunavad kohalikke omavalitusis ja kogukondi koostööle ning nõustavad kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel nagu:

  •   organisatsiooni asutamine
  •       organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  •       ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  •       ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  •       ühingu projektide nõustamine
  •       organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Alates 2023. aastast toetavad maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu läbi võrgustikupõhise koostöö ning ühise probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.