Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Võida kliente välisturgude infoüritustel osaledes

2014. aasta lõpus rääkis EASi turismiarenduskeskus turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega läbi ühise tegevuskava selleks aastaks. Kava järgi teeme nüüd konkreetseid plaane nii müügiedendustegevustes (B2B) kui ka lõpptarbijale suunatud tegevustes (B2C). Praegu plaanime infopäevi-seminare-workshop’e ja soovime teada, millistest infoüritustest on ettevõtjad jt partnerid huvitatud.

Mida infoüritustel osalemine annab?

1. Sihtturgudel kontaktide leidmine on keeruline, vestlused e-posti ja telefoni teel üldjuhul ärini ei jõua, kontaktkohtumised aga küll.

2. Valmistame üritused ise ette: valime koha, kutsume osalejad sihtturult, koostame reeglina ka kohtumiste graafiku. See annab oma sihtkoha või ettevõtte turundamisel tuntava hinna- ja ajaeelise.

3. Et tunneme sihtturgu, siis saame pakkuda vahetut kontakti oluliste partneritega: nendega, kes sihtturul Eesti turismitooteid juba müüvad, või on väga potentsiaalikad alustajad.

Tutvu infoürituste registreerimisankeetidega ning esita täidetud ankeet 23. veebruariks.

Täidan registreerimisankeedi