Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele

Täna toimus venekeelne koolitus “Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele”, kus osalesid vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpiti ja harjutati praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.
Koolituse läbiviimist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Tuletame meelde, et SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse kodulehel saab vaadata toetusvõimalusi MTÜ-dele  ning tulla projektiideega või projektitaotlusega tasuta nõustamisele