Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Kinnitatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetusmeede

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo kinnitas uued toetusmeetmed Ida-Virumaa ettevõtetele.

 

Õiglase Ülemineku Fondi toetusmeede mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamiseks järgmistest valdkondadest:

 • töötlev tööstus;
 • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine;
 • materjalide taaskasutusele võtmine;
 • majutus ja toitlustus;
 • info ja side;
 • kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Piirkonna ettevõtted saavad turule tuua uusi tooteid või teenuseid, suurendada tootmisvõimsusi ning viia läbi olemasoleva tootmisprotsessi täielik ümberstruktureerimine.

 

Toetuse kogusumma tootmise arendamiseks on 15 milj. eurot.

Igale projektile eraldatakse minimaalselt 30 000 eurot ja maksimaalselt 500 000 eurot.

Toetuse osakaal:

 • mikro- ja väikeettevõtetele on 45% projekti maksumusest
 • keskmise suurusega ettevõtetele – 35%.

 

Taotlusi võtab vastu ja menetleb ning toetusi jagab EAS ja Kredex ühendasutus.

Taotlusi vastuvõtt avaneb lähinädalatel. Kohustuslik eelnõustamine.

 

Taotleja esitab eelnõustamiseks e-kirja teel rakendusüksuse etteantud vormil projektiplaani, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • taotleja strateegiline eesmärk;
 • projekti tegevuste kirjeldus, sealhulgas arendatava toote, teenuse, protsessi või tehnoloogia uudsus, innovatiivsus ning turuanalüüsi hõlmav kirjeldus, kui projekt hõlmab TA tegevusi;
 • projekti tegevuste ajakava;
 • projekti tegevuste oodatavad tulemused ja finantsprognoos;
 • projekti tegevuse eelarve ja rahastamisallikas;
 • ülevaade projekti tegevuste eest vastutava meeskonna varasemast kogemusest ning kompetentsist;
 • projekti tegevuste oodatav pikaajaline ja strateegiline mõju taotleja äritegevusele;
 • dokumendid, mis tõendavad, et projekti puhul on tagatud projekti kliimakindluse tagamise hinnangu koostamine ja vastavus põhimõttele „ei kahjusta oluliselt“ või teavitus dokumentatsiooni esitamise ajast.

Toetusmeetmete asjatundja ja konsultant tegutsevatele ettevõtjatele

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng