Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Kasulikud lingid ettevõtjatele

Ida-Viru klastrid ettevõtjatele

Loomeklaster  loomeklaster.ee

Turismiklaster idaviru.ee

Ida-Viru klubid ettevõtjatele

Ida-Viru Mentorklubi (eesti ja vene keeles)  vaata…

Eda-Viru erisündmused ettevõtjatele

Delovaja Ve4erinka (vene ja eesti keeles) vaata…

OBJEKT BBQ vaata…

Meedia uudiskirjad ettevõtjatele

Ida-Viru Ettevõtluskeskus liitu…

PÕHJARANNIK   liitu…

ÄRIPÄEV    liitu…

POSTIMEES liitu…

DELFI  liitu…

Mentor- ja arenguprogrammid

Kasvuettevõtja mentorprogramm – Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 6 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Ettevõtte arenguprogramm – Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Programm Trade with Estonia – tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele

Infopäringud

Eesti infosüsteemid ja registrid

E-ÄRIREGISTER

e-äriregistris saab vaadata kõigi Eesti äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste, korteriühistute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Registrikaart, maksuvõla info ja lihtandmed on tasuta. Lisaks saab e-äriregistri portaalis esitada registrile avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid.

Euroopa ettevõtete andmed, aruanded ja ettevõtetega seotud isikute andmed vaid ühe infopäringu kaugusel. Nüüd võimalik andmeid tellida ka ilma lepingu sõlmimiseta!

Kinnistusraamatu andmete avalikkus tagab kinnisasjade käibes õiguskindluse ja maandab kinnisvaratehingute riskid. Kinnistusraamatusse kantud andmetega saab igaüks ise tutvuda e-kinnistusraamatu kaudu.

e-arveldaja on kasutajasõbralik veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri portaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud.

Kinnistuportaal võimaldab elektrooniliselt koostada ja esitada kinnistamisavaldusi ning jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas.

Karistusregistrisse kantakse andmed kõigi Eestis karistatud isikute ja nende karistuste kohta. Kehtivad registriandmed on avalikud ja iga isik saab nende andmetega tutvuda.

Infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. E-toimiku kaudu saab esitada menetlejale dokumente ja jälgida menetluse käiku.
Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne. Riigi Teataja on ametlik ja usaldusväärne, kasutamine on mugav ja kõigile tasuta. Veebilehe suurimaks väärtuseks on kehtiv õigus iga ajahetke seisuga.
Ametlike Teadaannete lehel avaldatakse kõik teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Teadaandeid saab soovitud märksõna järgi otsida ja need on kõigile tasuta kättesaadavad.
Laevakinnistusraamat, Abieluvararegister, E-Notar, E-Arest, Pärimisregister, Ettevõtte asutamise API, X-tee Generaator.

Keeleabi

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018

Õigusterminoloogia

Vene-eesti sõnastik

Inglise-eesti-inglise sõnaraamat (Balti uuringute instituut)

Eesti-inglise-eesti sõnaraamat

Eesti-inglise-eesti sõnaraamat

Soome-eesti sõnaraamat (lehelt leiab ka hulgaliselt tõlkeid soome keelest teistesse keeltesse)

Eesti-hollandi sõnastik

Ladina-eesti sõnastik

Norra-eesti-norra sõnastik

 

Sõnaraamatud tõlkimiseks inglise keelest või inglise keelde

 

15-keelne sõnaraamat (sh inglise, hispaania, saksa, prantsuse, vene, itaalia, rootsi, hiina jt keeled) (Worldlingo)

Tõlked inglise keelest saksa, prantsuse, hispaania, itaalia ja portugali keelde ning vastupidi (Ultralingua)

Tõlked inglise keelest kümnetesse võõrkeeltesse. (World Star) Leheküljel on keeled jaotatud Lääne-, Põhja- ja Ida-Euroopa keelteks, Aasia ning Araabia/Aafrika keelteks. Keeltegruppide valiku nägemiseks vali vasakust menüüst Home. Siit saab tõlkida sõnu inglise keelest isegi suahiili, heebrea, tai või türgi keelde. Sisaldab ka eesti keelt.

Suur hulk sõnaraamatuid tasuta arvutisse alla laadimiseks.  (Freelang) Tõlked inglise keelest/inglise keelde. Sisaldab ka eesti keelt.

Sõnaraamat tõlkimiseks inglise keelest 24 erinevasse keelde(alphaDictionary) Sisaldab kõiki olulisemaid keeli, lisaks näiteks ka pärsia, albaania ja bulgaaria keelt. Sisaldab ka eesti keelt.

TÖÖ ja OHUTUS

Töötamine Soomes (töö- ja tööohutuse seadusandlus Soomes)

Töötervishoiu luba omavad asutused (Terviseameti andmed)

Tööandjale Töötukassa poolt pakutavad tööturumeetmed – ülevaade tööturumeetmetest, mille kaudu toetatakse tööandjaid töökohtade loomisel ja säilitamisel, töötu tööle võtmisel ning koondamise läbiviimisel.

Loomemajandusettevõtjatele suunatud infopank – looveesti.ee. Mis on veebipõhine ja suunatud kasutamiseks loomeettevõtjatele. Lisaks ettevõtlusalastele materjalidele on selles veebis suures mahus loomemajanduse alast informatsiooni nii üle Eesti kui ka kogu Euroopast.

Välisministeeriumi ja saatkondade pakutav tugi Eesti ettevõtetele – Välisministeerium ja saatkonnad pakuvad Eesti ettevõtjatele erinevaid teenuseid.

Struktuurifondide kodulehekülg – Info Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete ja nende rakendusüksuste kohta.

Ettevõtlusega alustamine – kasulikku lugemist ettevõtlusega alustamisel.

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal – Kasulik informatsioon maksude, raamatupidamise, töötajaga seotud, tööõiguse, seadusemuudatuste, jm uudiste kohta.

Sündmused, koolitused ja ärivõimaluste loomine – Palju koolitusi, seminare, infopäevi, võimalusi uute ärikontaktide loomiseks pakub EAS.

Toetusprogrammid alustavale ettevõtjale – Infot erinevate toetusprogrammide kohta alustavatele ettevõtjatele leiab MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koduleheküljelt.

Toetusprogrammid tegutsevale ettevõtjale – Infot erinevate toetusprogrammide ja teenuste kohta tegutsevatele ettevõtjatele leiab EASi koduleheküljelt.

Stardilaen ja käendus ettevõtetele – Kredex pakub lahendusi alustavatele, kasvavatele ning ennast juba tõestanud ettevõtetele. Tagab ja rahastab investeeringuid, mis aitavad ettevõtetel kiiresti areneda.

Ettevõtluse alustamise toetus Töötukassast – Toetus on rahaline abi, mille eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

LEADER tegevusgruppide ja toetusmeetmete info – Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus – on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

Põlevkivi Kompetentsikeskus – on Kohtla-Järvel asuv teadus- ja arenduskeskus, mis pakub teenuseid peamiselt põlevkivi ning keemiavaldkonnas, vajadusel ja võimalusel ka teistes tehnika ja tehnoloogia valdkondades. Keskus pakub arendus- ja laboriteenuseid, teostab valdkondlikku standardimist, pakub intellektuaalomandi teenuseid ja üürilaboreid.

Eesti Kaubandus – Tööstuskoda – on Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis. Lisaks ettevõtjate huvide esindamisele, pakutakse ka mitmeid praktilisi äriteenuseid, korraldatakse koolitusi ning kontaktreise.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus – tegeleb tööstusparkide arendamisega maakonnas. SA-se peamine eesmärk on kaasa aidata uute töökohtade loomisele Ida-Virumaal. Pakub erinevaid teenuseid ettevõtetele.

Eesti Teadusagentuur – toetab Eesti teadust ja innovatsiooni.

ADAPTER – ühendab ettevõtjaid teadlastega.

Majandustegevuse register – tegevuslubade ja tegevusteadete registreerimine, kontrollimine jne.

Eesti Vabariigi seadused – Elektroonilises vormis leitavad kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused.a

Liikmesriigi mittemaksukohustuslasele osutatav elektroonilise side teenus ja elektrooniliselt osutatav teenus

Teenuse osutamisel tarbimisliikmesriigi arvete nõuded ja käibemaksumäärad

Juhised kliendi asukoha, teenuse pakkuja jms määramiseks

KEELEABI

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018

Õigusterminoloogia

Vene-eesti sõnastik

Inglise-eesti-inglise sõnaraamat (Balti uuringute instituut)

Eesti-inglise-eesti sõnaraamat

Eesti-inglise-eesti sõnaraamat

Soome-eesti sõnaraamat (lehelt leiab ka hulgaliselt tõlkeid soome keelest teistesse keeltesse)

Eesti-hollandi sõnastik

Ladina-eesti sõnastik

Norra-eesti-norra sõnastik

Sõnaraamatud tõlkimiseks inglise keelest või inglise keelde

15-keelne sõnaraamat (sh inglise, hispaania, saksa, prantsuse, vene, itaalia, rootsi, hiina jt keeled) (Worldlingo)

Tõlked inglise keelest saksa, prantsuse, hispaania, itaalia ja portugali keelde ning vastupidi (Ultralingua)

Tõlked inglise keelest kümnetesse võõrkeeltesse. (World Star) Leheküljel on keeled jaotatud Lääne-, Põhja- ja Ida-Euroopa keelteks, Aasia ning Araabia/Aafrika keelteks. Keeltegruppide valiku nägemiseks vali vasakust menüüst Home. Siit saab tõlkida sõnu inglise keelest isegi suahiili, heebrea, tai või türgi keelde. Sisaldab ka eesti keelt.

Suur hulk sõnaraamatuid tasuta arvutisse alla laadimiseks.  (Freelang) Tõlked inglise keelest/inglise keelde. Sisaldab ka eesti keelt.

Sõnaraamat tõlkimiseks inglise keelest 24 erinevasse keelde(alphaDictionary) Sisaldab kõiki olulisemaid keeli, lisaks näiteks ka pärsia, albaania ja bulgaaria keelt. Sisaldab ka eesti keelt.

Dokumentide konvertimine ehk teisendamine

PDF-vormingust ja PDF-vormingusse