Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Toimub veebipõhine LIFE programmi infopäev

1. juunil 2022 toimub veebipõhine LIFE programmi infopäev taotlusvooru tingimustest ja võimalustest

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba 30 aastat.
See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia “Euroopa 2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja – kavadele.
1. juunil kell 10.00-13.00 toimub veebipõhine LIFE programmi infopäev, kus antakse ülevaade LIFE programmi uue taotlusvooru tingimustest ja võimalustest.
Eelnev registreerimine annab võimaluse üritusel aktiivselt osaleda – esitada küsimusi, avaldada arvamust ja anda tagasisidet.
Palun registreerida hiljemalt 31. maiks 2022 siin https://bit.ly/3wTTBvZ