Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Veebruarist jõustusid laiaulatuslikud seadusemuudatused, mis puudutavad äriregistrit

Veebruarist jõustusid olulised muudatused äriregistri seaduses, millega suurendatakse registripidaja järelevalvevõimalusi, et tagada äriregistri andmete suurem usaldusväärsus. Uusi võimalusi luuakse e-äriregistrisse ka ettevõtjatele.

“Kõige suuremad muudatused on seotud majandusaasta aruande esitamata jätmisel äriregistrist kustutamisega. Kustutamise protsess muutub lühemaks ja kiiremaks. Tahame tähelepanu juhtida, et juba veebruarist rakenduvad selles osas olulised muudatused nende isikute suhtes, kellel 2021. aasta aruanne veel esitamata on. Kui juriidiline isik jätab majandusaasta aruande esitamata, on võimalik ühing juba kolme kuu möödumisel majandusaasta aruande esitamise tähtajast registrist kustutada. Seda juhul, kui juriidilisel isikul ei ole vara ega pooleli olevaid kohtumenetlusi,“ selgitab justiitsminister ning lisab: „Oluline on ka see, et sellisel viisil registrist kustutatud juriidilistel isikutel on võimalik taotleda kolme aasta jooksul registrisse ennistamist ja tegevust jätkata.“

Et paremini tagada majandusaasta aruannete esitamise kohustust, jätab registripidaja edaspidi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise kande tegemata, kuni kõigil osalevatel juriidilistel isikutel on esitatud majandusaasta aruanne. Laieneb ka isikute ring, kellelt võib nõuda majandusaasta aruande esitamist, sinna hulka kuuluvad edaspidi ka osaühingu enamus- ja ainuosanikud.

E-äriregistris saab edaspidi olema ka rohkem infot selle kohta, kas juriidilisel isikul on probleeme. Näiteks võimaldatakse registripidajal teha e-äriregistrisse märge juriidilise isikuga kontakteerumisraskuste kohta, et anda avalikkusele märku nendest juriidilistest isikutest, kelle kättesaamisega on probleeme. Samuti saab registripidaja hakata avalikustama juriidilise isikuga seotud trahvimääruste infot.

Lisaks tekib kohustus edastada registripidajale kontaktisikuks olemise tähtaeg. Tähtaja pikendamisest tuleb registripidajat eraldi teavitada ning kui pikendamisest teavitatud ei ole, eemaldatakse kontaktisiku andmed registrist automaatselt. Kui kohustuslikku kontaktisikut registrisse kantud ei ole, on õigus registripidajal selline juriidiline isik registrist kustutada. Lihtsustub ka nende ühingute registrist kustutamise kord, kes ei ole kunagi äritegevust alustanud. Nemad saavad edaspidi esitada taotluse lihtsustatud korras registrist kustutamiseks. Sel juhul on eelduseks, et juriidiline isik ei ole tegutsenud ning seda kinnitavad juhatus ja osaühingu korral ka kõik osanikud.

Allikas: Justiitsministri pressiteade