Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

EAS alustab taas suurinvestori toetuse taotluste vastuvõttu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustab alates 7. jaanuarist 2015 uuendatud tingimustel suurinvestori toetuse taotluste vastuvõttu.

EASi juhatuse liikme Indrek Kaju sõnul seisneb muudatuste sisu selles, et taotlusi saab nüüdsest esitada kindla ajaperioodi jooksul. „EAS võtab taotlusi vastu kuni 30. jaanuarini 2015, misjärel valitakse välja parimad projektid, mida rahastada. Oluline on ka see, et projektid oleks ellu viidud 31. augustiks 2015, kuna tegemist on veel Euroopa Liidu 2007 – 2013 eelarveperioodi toetusega,“ selgitas Kaju.

Suurinvestori toetus, mille peamine sihtgrupp on suured tööstusettevõtted, on üks osa tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemist. Siiani on toetust saanud 9 projekti kogusummas 8,2 miljonit eurot.

Suurinvestori toetuseks jagatakse avanevas voorus 5,5 miljonit eurot. Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemi rahastatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Määrus asub Riigiteatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/129122014053 

Lisainfo: www.eas.ee/suurinvestor