Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

EAS kutsub ettevõtjaid uutesse arenguprogrammidesse

EAS alustab sügisel 3 uue arenguprogrammiga, mille käigus  analüüsitakse ettevõtete ärimudeleid, arendatakse tooteid ja teenuseid ning luuakse uusi strateegiaid. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsib programmidesse ettevõtteid, kes on valmis panustama aega ja raha, et oma äris, strateegias ja toodetes/teenustes teha muudatusi ning saavutada seeläbi uusi ärilisi võite.

EASi Väikeettevõtja arenguprogramm on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolitus, mis annab tervikpildi väikeettevõtte kaasaegsest juhtimisest. Koolitused toimuvad alates 2014.a oktoobrist kuni 2015.a veebruari lõpuni eesti keeles Tallinnas ja Tartus.
Lisainfo: www.eas.ee/vkearenguprogramm.

EASi Teemaõhtud on mõne tunnised üritused ettevõtete juhtivtöötajatele, kus ettevõtjad jagavad oma kogemusi või tutvustame uusi metoodikaid ettevõtte juhtimiseks ja arendamiseks. Järgmised teemaõhtud toimuvad sügishooajal aga suvisel, rahulikumal perioodil, võib vaadata seni toimunud teemaõhtute videosalvestusi.
Lisainfo: www.eas.ee/teemaohtud.

Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede on EASi uus toetusskeem, mille eesmärgiks on toetada kasvuettevõtja strateegilise arenguplaani elluviimist.
Süsteemne lähenemine võimaldab keskenduda arengupotentsiaaliga ettevõtete terviklikule arendamisele, eesmärgiks on tootlikkuse kasv – läbi efektiivsuse kasvu,  investeeringute teadus- ja arendustegevusse ning eksport. Meede on pilootprojektiks Eesti ettevõtluse toetamiseks uuel struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 s.t. avatava meetme käigus saadud kogemus ning tagasiside kasusajaatelt on sisendiks EL uue eelarveperioodi raames avatava sama meetme täiendamiseks.
Lisainfo: www.eas.ee/kasvuettevotja.

Ekspordikompass on eksportööridele mõeldud infoleht EASi poolt pakutavatest teenustest. Siit leiate informatsiooni koolituste, ärikontaktide leidmise, rahvusvaheliste messide ja mitmete teiste teenuste kohta.
Lisainfo: www.eas.ee/eksport.