Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

EAS teatab muudatustest Regionaalsete Investeeringute toetuse taotlemisel

Käesoleva aasta märtsis muutus regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi määrus. Enamus muudatustest kehtivad alates 2015. a II voorust ehk siis 15. septembriks esitatud taotlustele. Üksikud punktid hakkasid jõustuma juba eelmisest voorust.
NB! Mitmed seni muresid tekitanud nõuded on leebemaks ja täpsemaks muutunud.

Muuhulgas liigub programm Siseministeeriumi haldusalast Rahandusministeeriumi Riigihalduse ministri haldusalasse.

Taotlemisest täpsemalt EAS kodelehel-juhendis:
http://www.eas.ee/images/doc/Avalikule_ja_mittetulundussektorile/avalike_teenuste_arendamine/hasart/JUHEND%20TAOTLUSE%20KOOSTAMISEKS.pdf