Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Eesti-Läti programm on tõstnud piiriäärsete regioonide koostöövõimet

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt elluviidava Eesti-Läti seitsme aastase programmi tulemusena on tõusnud piiriäärsete regioonide koostöövõime.

Seitsme aasta jooksul olid ühiste tegevustega aktiivselt seotud ligi 100 000 inimest. Suurim osa toetustest, ligi 13 miljonit eurot suunati avalikku sektorisse, sealhulgas Maanteeameti abil teeparandusse (8 miljonit eurot) ning 4,8 miljonit eurot ülikoolidele ja teaduskeskustele tuuleenergia-, telemeditsiini-, taimekasvatuse- ja mehhatroonika-alase koostöö edendamiseks.Eesti-Läti programmi eelarve oli aastatel  2007 – 2013 koos partnerite omafinantseeringuga 47,5 miljonit  eurot, millest Euroopa Liidu kaasrahastus moodustas üle 38 miljoni euro.

Uue perioodi 2014 – 2020 eelarve koos partnerite kaasrahastusega on 45,6 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmoodustab 38 miljonit eurot. Järgmisel seitsmel aastal on eelistatavateks valdkondadeks ettevõtlus, väikesadamate arendamine, keskkonnateadlikkus, loodus- ja kultuuripärandiga seotud turismiteenused ning tööhõive.

Eesti-Läti programmi viiakse ellu Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames. Programmi piirkond hõlmab Eestis Lõuna-Eestit ja Lääne-Eestit ning Lätis Vidzeme, Riia ja Kurzeme piirkondi.

Programmi administreerib Siseministeerium, kus asuvad programmi korraldus-, makse- ja auditeeriv asutus. Tegevuste elluviimist toetab EASi juures tegutsev sekretariaat, mis asub Tartus. Programmi kaasfinantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eesti – Läti piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 raames ellu viidud projektidest saab põhjalikumalt lugeda hiljuti avaldatud raamatust „Eesti – Läti lood“.

Programmi koduleht asub siin: www.estlat.eu .