Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

EMTAK koodid

EMTAK tegevusalad

Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on rahvusvaheliselt ühtlustatud Euroopa Ühenduse majandustegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) Eesti rahvuslik versioon. EMTAK on oma ülesehituselt hierarhiline, jagunedes viieks tasemeks. Neli esimest taset vastavad NACE-le ning viies tase on rahvuslik, mille loomisel on arvestatud Eesti majanduse eripära ning vastavat seadusandlust.

EMTAK on aluseks tegevusala määramisel, mis on omakorda oluliseks allikaks erineva valdkonnastatistika tootmisel. Samuti võimaldab tegevusaladesse liigendamine rahvusvahelist võrreldavust vastava valdkonna sees.

EMTAK otsing
EMTAK abiinfo
EMTAK  2008 EST – selgitavate märkustega
EMTAK 2008 RU – EU struktuur

Uus NACE versioon ettepanekute tegemiseks

Lisainfo: tegevusala.emtak@rik.ee