Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustav
TASUTA
Tegutsev
ONLINE
Ettevõtja
Noored
Koolitus
Seminar
Est
Veebipõhine

Ida-Viru Loomeklastri praktiline ZOOM koolitus “SISSEJUHATUS BRÄNDINGUSSE” (eesti keeles)

Praktiline koolitus! Kohtade arv on piiratud!

Registreerumine on lõppenud
Millal?
31 jaan. / 2023
14.30-17.00
Kus?
zoom
Kui palju maksab?
0 €
Korraldaja
Ida-Viru Loomeklaster
Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Ida-Viru Loomeklaster kutsub videokoolitusele: “SISSEJUHATUS BRÄNDINGUSSE” 31.01.2023 kell 14.30.- 17.00 Zoomis!

TEEMAD

 

Mis on bränd ja milleks seda vaja on?

+Põhimõisted ja ülesanded, mida bränd teie äri jaoks täidab

Mis on teie brändi alus?

+Mille poolest teie toode või teenus eristub konkurentidest

+Keda teie bränd peab kõnetama, persoona

+Väärtus, mida te talle pakute

Kuidas bränd ellu ärkab?

+Toimiva brändi koostisosad

 

KOOLITAJA

Koolitajaks on Dan Mikkin – teenusedisainer, kogemust disainerina on tal 30 aastat. Tema jaoks on disain mitte vormistamise kunst, vaid viis inimeste elu ja keskkonna parandamiseks. Ta on töötanud loovjuhina turundus- ja brändinguagentuurides (DDB, Division), 2009. a oli üks teenusedisainibüroo Brand Manual asutajatest.

Viimased aastad tegutseb iseseisva konsultandi ja disainijuhina, samuti viib läbi koolitusi, on õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ning mentoriks erinevatele arendusmeeskondadele (e-Residentsus).

Tema osalusel on uue hingamise saanud Apollo meelelahutus, Astri kaubandus, Wendre tekstiilitööstus. Dan on olnud kaugtöömaa Kupland ja Pöide õlu sünni juures.

 

Koolitus toimub eesti keeles;

Osalejate arv on 15 inimest.

 

NB! Osalejaid valitakse motivatsiooni küsimuse vastuste alusel.

 

Ootame teie aktiivset tagasisidet ja ettepanekuid: piia.tamm@ivek.ee

 

Kohtumiseni!

REGISTREERUMINE kuni 25.01.2023


  Praktiline koolitus "SISSEJUHATUS BRÄNDINGUSSE" EESTI KEELES 31.01.2022 KELL 14.30-17.00

  Teie elukoht... *
  TASUTA
  Alustav
  Tegutsev
  ONLINE
  Ettevõtja
  Noored
  Koolitus
  Seminar
  Est
  Rus
  Veebipõhine

  Ida-Viru Loomeklastri koolitus “Teenuste tootearendusest”

  Teenusdisaini ekspert räägib teenuste tootearendusest! TASUTA!

  Registreerimine
  Millal?
  30 jaan. / 2023
  14.30-16.30
  Kus?
  zoom
  Kui palju maksab?
  0 €
  Korraldaja
  Ida-Viru Loomeklaster
  Ida-Viru Ettevõtluskeskus

  Ida-Viru Loomeklaster kutsub koolitusele: “Teenuste Tootearendusest” 30.01.2023 kell 14.30.- 16.30 Zoomis!

  Koolitajaks Indrek Maripuu, Loovusait OÜ.

  Koolitus toimub eesti keeles sünkroontõlkega vene keelde.

   

  NB! Täpsustub kellaaeg

  NB! Koolituse käigus toimub salvestus ning seda saab hiljem järelekuulata meie kodulehelt: loomeklaster.ee

   

   

   

  Ootame teie aktiivset tagasisidet ja ettepanekuid: piia.tamm@ivek.ee

   

   

  Rohkem infot  koolitaja kohta: https://loovusait.ee/

  REGISTREERU


   TEENUSTE TOOTEARENDUSEST, 30.01.2023, ZOOM (link tuleb e-mailile)
   О РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА УСЛУГ, 30.01.2023, ZOOM (ссылка на вебинарную комнату придёт на электронную почту)   Soovin koolituse salvestust: / Хочу получить запись тренинга:

   Teie elukoht... / Ваше место жительства...   Soovite tõlget vene keelde? / Нужен ли перевод на русский язык?   KOV
   TASUTA
   MTÜ
   Koolitus
   Seminar
   Sündmus
   Est
   Rus
   Kohapeal

   Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: AVALIK RUUM

   Registreerimine
   Millal?
   16 – 17 veebr. / 2023
   09:30-17:00
   Kus?
   Kutse 13, Jõhvi
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   AHA Keskus

   2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

   Seminaride teemad:

   1. Kohalikud teenused (Mihkel Laan, Jaan Urb), 12.-13. jaanuar 2023 – registreerumine lõppenud
   2. Avalik ruum (Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa), 16.-17. veebruar 2023
   3. Elamumajandus (Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus), 23.-24. märts 2023
   4. Muudatuste juhtimise alused (Jaan Urb), 20.-21. aprill 2023

   Osalejatel on võimalik osaleda mitmel erineval arendusseminaril ja igale seminarile toimub registreerimine eraldi.

   Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

   16.-17. veebruaril toimuval „Avalik ruum“ seminari eesmärgid on: 

   • suurendada teadmisi strateegilisest planeerimisest, sh kaasavast planeerimisest ehk linnaruumi kavandamisest koostöös kogukondadega;
   • teadvustada süvitsi kvaliteetse avaliku ruumi osiseid – ligipääsetavust, turvalisust, mitmekesisust, keskkonnatundlikkust – ja universaalse disaini põhimõtteid;
   • teada ja tunda linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmise – elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, loodulike veekogude rajamine jms – põhimõtteid;
   • olla kursis Targa Linna arendamise teooria ja praktikaga ja õppida tundma, kuidas vähendada inimeste ökoloogilist jalajälge keskkonnateadlikuma käitumise, taastuvenergia kasutamise ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise kaudu.

   Sihtrühm

   Seminari „Avalik ruum“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud linnaruumi ning üldise arengu teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa linnapiirkondade (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linnade) korteriühistute juhatuse liikmed.

   Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

   Toimumise aeg, maht ja koht

   Seminar toimub kahel päeval – 16. ja 17. veebruaril 2023 – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppehoones, aadressil Kutse 13, Jõhvi.

   Ajakava:
   1. päev: 9.45-17.00
   9.30 registreerimine
   9.45-11.15 koolitus
   11.15-11.30 paus
   11.30-13.00 koolitus
   13.00-13.45 lõuna
   13.45-15.15 koolitus
   15.15-15.30 paus
   15.30-17.00 koolitus

   2. päev: 9.00-16.15

   9.00-10.30 koolitus
   10.30-10.45 paus
   10.45-12.15 koolitus
   12.15-13.00 lõuna
   13.00-14.30 koolitus
   14.30-14.45 paus
   14.45-16.15 koolitus

   Seminari teemad
   • Mis on avaliku sektori roll ruumiloome suunamisel Euroopa Uue Bauhausi valguses?
   • Kuidas tunda ära kvaliteetset linnaruumi? Mis on selle tunnused?
   • Mis on elanikkonna kahanemise mõjud linnaruumile ja elanikele?
   • Kuidas planeerida kahanevat linna?
   • Millised tööriistad on KOV-idel linnaruumi kvaliteedi tõstmiseks?
   • Mis on ehituspärandi roll linna planeerimisel, kohta identiteeti tugevdamisel ja inimeste heaolu tõstmisel?
   • Linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmine (elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, looduslike veekogude rajamine jne)
   • Avaliku ruumi arendamisel ligipääsetavuse ja universaalse disaini põhimõtetega arvestamine (nii et igas vanuses inimesed saaksid avalikus ruumis iseseisvalt ja turvaliselt liikuda).
   • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine targa linna kontseptsioonist lähtuvalt.
   • IKT levik maailmas, Eesti ning IKT ühiskondlike mõjude geograafilised aspektid.
   • Digitaalne lõhe, asukohapõhised teenused, privaatsusriskid.
   • IKT kasutamine linnaruumi planeerimisel (suurandmed, sensorid jmt) ja protsesside analüüsil (asukohapõhised teenused, andmekogumine, asjade internet jmt).
   Eeltoodud teemade avamine on seminari raames kavandatud praktilisel moel, kus vähemalt pool seminari ajast kulub väljakutsete praktilisele mõtestamisele, sh kaasa võetud projektiideede edasiarendamisele osalejate poolt ning ülejäänud aeg tutvustatakse asjakohaseid uuringuid, statistikat, teenuste kavandamise ja hindamise meetodeid ja tööriistu.

   Koolitajad

   Jiri Tintera töötab Valga Vallavalitsuses arhitektina. Kõrgharidust omab ta tsiviilehituse ja arhitektuuri alal ning doktoritööd kaitses teemal “Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga näitel”. Taltechi Tartu Kolledžis viib ta läbi disainistuudiod, õpetades projekteerimist konkreetses asustuskeskkonnas.
   Kaie Kuldkepp omab kõrgharidust keskkonnatehnoloogia, urbanistika ja maastikuarhitektuuri erialal. Tema tööde hulgas on häid näiteid pool-avalike ruumide projekteerimisest (Põlva keskväljak, Kopli liinide rannapromenaad, F-kvartali sisehoovid, Tabasalu hariduslinnaku väliruum, Mulgimaa Elamuskeskuse väliruum jms). Ta on töötanud nii kohalikus omavalitsuses, mittetulundus- kui erasektoris.
   Anto Aasa on filosoofiadoktor loodusgeograafia alal ja töötab mitmetes ülikoolides. Tema peamised õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on informatsiooni- ja kommunikatsiooni geograafia, mobiilpositsioneerimine, tark linn, liikuvus, suurandmete kasutamine jms.

   Nõustamine omavalitsustele

   Osalevatel kohalikel omavalitsustel on võimalik seminari teemal saada 4 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist iga KOV-i kohta. Juhul kui kohalik omavalitsus loobub teenusest või kasutab talle ettenähtud individuaalset nõustamist vähem kui 4 akadeemilist tundi, siis on teistel omavalitsustel võimalik eraldi kokkuleppel tundide arvu suurendada.

   Veel oluline:

   Seminaril tagatakse soovijatele sünkroon- ja järeltõlge eesti-vene-eesti keele suunal.

   Lõunasöögid ja kohvipausid osalejatele on korraldaja poolt organiseeritud.

   * Koolituse korraldajal on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi tegevuse läbiviimise, aja ja koha osas, sh otsustada tegevus läbi viia virtuaalselt. Muudatuste korral teavitab koolituse korraldaja osalejaid e-kirja teel.

    

   Registreerimine

   Seminarile saab registreerida riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) avalikus vaates siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.109945  . Juhul kui link ei avane, tuleb viidatud aadress kopeerida oma internetilehitseja aadressireale.
   Registreerunu loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile 2-3 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu.

   Osalemise tingimused ja seminari maksumus

   Arendusseminaril osalemine on sihtrühma kuuluvale registreerunud ja gruppi kinnitatud osalejale tasuta tingimusel, et osaleja osaleb seminaril vähemalt 75% mahus. See võimaldab saavutada seminari õpiväljundid nõutud tasemel.

   Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat. Kui gruppi kinnitatud osaleja loetakse katkestajaks, siis esitatakse selle osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 367,20 eurot (käibemaksuga) ning vastava osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve seminari läbiviijale tasuda.

   Seminaril osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

   Seminarile registreerudes kinnitab seminaril osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad seminari läbimise tingimustega (sh katkestamisega kaasneva koolituskoha kulu tasumisega) ning osaleja osaleb seminaril mahus, mis on vajalik seminari eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

   Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

   Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil Kristin Piik’i (kristin.piik@rtk.ee) vähemalt 5 tööpäeva enne esimese seminaripäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale seminari sihtrühma kuuluv asendaja.

    

   Kontaktid

    

   Seminari viib Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ.

    

   Projektijuht Terje Schmidt (AHA Keskuse juhataja). Tel. 51 84 574, terje@ahakeskus.eewww.ahakeskus.ee (küsimused seminari sisu ja korraldusliku poole kohta).

    

   Kristin Piik (Riigi Tugiteenuste Keskuse koolituste haldur). Kristin.piik@rtk.ee, tel. 663 1497 (küsimused seminarile registreerimise kohta).

   Arendusseminari elluviimist kaasrahastab Euroopa Liit meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ning riiklik kaasfinantseering on tagatud riigieelarvest.

   TASUTA
   OFFLINE
   MTÜ
   Koolitus
   Seminar
   Est
   Kohapeal

   Koolitusseminar „Elav pärand ja jätkusuutlikkus”

   Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab kõiki huvilisi koolitusseminarile „Elav pärand ja jätkusuutlikkus”, mis toimub 16. novembril kell 11-16 Pagari Seltsimajas (Alutaguse vald)

   Registreerimine
   Millal?
   16 nov. – 16 dets. / 2021
   11:00-16:00
   Kus?
   Pagari Seltsimaja, Alutaguse vald
   Kui palju maksab?
   5 €
   Korraldaja
   Ida-Viru Ettevõtluskeskus

   Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab kõiki huvilisi koolitusseminarile „Elav pärand ja jätkusuutlikkus”, mis toimub 16. novembril kell 11-16 Pagari Seltsimajas (Alutaguse vald)

   Koolitusseminaril keskendume Ida-Virumaa vaimsele pärandile.
   Vaimne kultuuripärand kui elav pärand on oma olemuselt haaramatult mitmekesine ning ajas muutuv. Milline koht on traditsioonilistel teadmistel ja oskustel meie igapäevaelus ja tähendus kogukonna jaoks?
   Koolitusseminaril tutvume viisidega, kuidas põlvest põlve edasiantud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid märgata, hoida ja vahendada. Heade näidetena vaatleme Rannapungerja piirkonna elava pärandi praktikaid. Vaatame Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut kui vaimse pärandi väärtustamise ja mõtestamise vahendit.

   Otsime vastuseid järgmistele küsimustele: Milline on minu ja minu kogukonna vaimne pärand? Millised on vahendid ja ressursid vaimse pärandi hoidmisel ja jätkusuutlikkuse toetamisel? Kuidas aitab vaimne pärand kaasa kogukonna koostööle ja kestlikule arengule? Kuidas aitab vaimse pärandi hoidmisele kaasa Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu?

   Alustav
   TASUTA
   Tegutsev
   Ettevõtja
   Koolitus
   Seminar
   Est
   Veebipõhine

   Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja, kasutades e-arveid

   Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

   REGISTREERU
   Millal?
   08 nov. / 2022
   10:30-12:00
   Kus?
   zoom
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   Maakondlikud Arenduskeskused

   8. NOVEMBRIL VEEBIKOOLITUS “Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja, kasutades e-arveid”

   Koolitus on suunatud raamatupidajatele ja raamatupidamisettevõtetele.
   Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab – miks osaleda koolitusel?
   * Saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
   * Saad ülevaate e-arvete kasutamisest Eestis – selge pilt mis ja miks on toimumas
   * Saad teada kuidas e-arvete rakendamine aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
   * Saad teada kuidas ettevõtjale digitaalsete lahenduste valikul abiks olla ja millist rolli mängivad siin e-arved
   * Saad praktilise ülevaate digitaalsetest lahendustest – tead, mida soovitada.

   Koolitajaks MARGUS TAMMERAJA, kes on oma üle 35-aastase karjääri jooksul olnud nii väiksemate kui suuremate majandustarkvarade juurutaja, aidanud käima lükata e-arvete operaatori eArvekeskus (tänane Finbite) ja loonud arvete menetluslahenduse FitekIn (täna Uniifiedposti portfellis olev rakendus).

   Loe lähemalt ja registreeru koolitusele:
   https://www.arenduskeskused.ee/kuidas-olla-efektiivsem…/

   Alustav
   TASUTA
   Tegutsev
   Ettevõtja
   Koolitus
   Seminar
   Est
   Veebipõhine

   Kuidas olla tõhusam raamatupidaja – digitaliseerumine ja raamatupidamisteenused

   Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

   REGISTREERU
   Millal?
   10 nov. / 2022
   10:30-12:00
   Kus?
   zoom
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   Maakondlikud Arenduskeskused

   Kui oled mõelnud, kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus, mida teenusepakkujate valikul arvestada ja kas ning kui oluline on selles raamatupidaja roll, siis osale kindlasti!

   Koolitustel osaledes saad vastused küsimustele:
   * kuidas targalt raamatupidamisteenust sisse osta
   * kuidas saavutada efektiivsust läbi e-arvete kasutamise
   * kui raamatupidaja on valitud, siis kuidas ettevõtjana võita koostööst maksimum
   * millised on erinevate tarkvarade plussid-miinused.

   Loe lähemalt ning registreeri koolitusele:
   https://www.arenduskeskused.ee/kuidas-olla-tohusam…/

   TASUTA
   Alustav
   Tegutsev
   Ettevõtja
   Koolitus
   Seminar
   Est
   Veebipõhine

   Kuidas olla tõhusam raamatupidaja – digitaliseerumine ja raamatupidamisteenused

   Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

   REGISTREERU
   Millal?
   09 nov. / 2022
   10:30-12:00
   Kus?
   zoom
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   Maakondlikud Arenduskeskused

   Kui oled mõelnud, kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus, mida teenusepakkujate valikul arvestada ja kas ning kui oluline on selles raamatupidaja roll, siis osale kindlasti!

   Koolitustel osaledes saad vastused küsimustele:
   * kuidas targalt raamatupidamisteenust sisse osta
   * kuidas saavutada efektiivsust läbi e-arvete kasutamise
   * kui raamatupidaja on valitud, siis kuidas ettevõtjana võita koostööst maksimum
   * millised on erinevate tarkvarade plussid-miinused.

   Loe lähemalt ning registreeri koolitusele:
   https://www.arenduskeskused.ee/kuidas-olla-tohusam…/

   TASUTA
   OFFLINE
   ONLINE
   MTÜ
   Koolitus
   Est
   Kohapeal

   KÜSK kogemuspäev “Kelle oma on koostöö?”

   Huvitavad esinejad ja palju võimalusi omavahel koostöökogemusi vahetada!

   Registreerimine
   Millal?
   07 dets. / 2022
   10:00-17:00
   Kus?
   Tartu
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   KÜSK

   KÜSKi KOGEMUSPÄEV toimub 7. detsember kell 10-17 Tartus V Spas (Kvartali ostukeskuse 4. korrusel)

   Huvitavad esinejad ja palju võimalusi omavahel koostöökogemusi vahetada!

   Palun tee registreerimisankeedil valik, millises kogemusringis sa pealelõunal osaled soovid:
   *
   Kuidas omavalitsus saab vabaühendustele pärituult purjedesse puhuda?
   Koostöö ja konkurents teenuste pakkumisel.
   Kuidas leida, hoida ja kaotada vabatahtlikke?
   Kuidas süüa arbuusi ehk kuidas väikeste sammudega jõuda suure mõjuni?
   Sära, särts, sünergia … hea koostööõhkkond.
   Ämbrist üle astumine – koostöö kuldreeglid.
   Kohanemine eestvedaja(te) ja põlvkondade vahetumisel

   Palun vali registreerimisankeedil minikoolitus, millel soovid osaleda:
   *
   Vabatahtlike eestvedamine ja kaasamine
   Kommunikatsioon – kuidas jõuda oma sõnumiga koostööpartnerite ja liikmeteni?
   Osalemine on tasuta.

   Lisainfo:
   kysk@kysk.ee

   TASUTA
   OFFLINE
   ONLINE
   MTÜ
   Koolitus
   Est
   Hübriid (Veebipõhine + Kohapeal)

   Projekti kirjutamise koolitus vabaühendustele

   Koolitusele on oodatud osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

   Registreerimine
   Millal?
   24 nov. – 03 dets. / 2022
   10:00-17:00
   Kus?
   Viljandi
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   KÜSK

   Koolitus toimub 24. novembril ja 3. detsembril 2022 kella 10 – 17 Viljandis, Bonifatiuse Gildi maja II korrusel (Väike-Turu 8, Viljandi linn). Lisaks toimub viimane koolituspäev detsembris veebi teel, mille kuupäev lepitakse kokku koolitusel osalejatega 24. novembril 2022.

   Koolitusele on oodatud osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

   Koolituse viib läbi Annemai Mägi InterAct Projektid & Koolitus OÜ-st. Loe Annemai kohta lisaks InterActi kodulehelt.

   NB! Kuna võib eeldada, et huvi koolituse vastu on suur, siis palume, et ühest vabaühendusest registreeruks koolitusele esialgu 1 inimene. Kui kohti jätkub, anname sellest ühingutele teada.

   Registreerimine koolitusele kuni 7. novembrini või kuni kohad täituvad SIIN.
   Osalemistasu ei ole.

   Lisainfo koolituse kohta:

   Annemai Mägi

   annemai@interact.ee või

   Anneli Roosalu

   anneli.roosalu@kysk.ee

   Alustav
   OFFLINE
   Tegutsev
   Ettevõtja
   MTÜ
   Noored
   Koolitus
   Seminar
   Est
   Rus
   Kohapeal

   „Kuidas aitab teadlik disaini kasutus ettevõtjal müüki suurendada?

   Fookuses: Kuidas luua häid tooteid ja teenuseid? Kuidas näeb välja disainiprotsess? Kudas saab disaini abil suurendada toodete ja teenuste müüki? Milleks vajab ettevõtja disainerit?“

   Registreerimine kuni 31 okt. 2022
   Millal?
   02 nov. / 2022
   14.00-16.30
   Kus?
   Kooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu koolituskeskus)
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   Eesti Disainikeskus
   Ida-Viru Ettevõtluskeskus
   Ida-Viru Loomeklaster
   EASi ja KredExi ühendasutus

   Eesti Disainikeskus koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega kutsub kontaktseminarile.

   Fookuses: Kuidas luua häid tooteid ja teenuseid? Kuidas näeb välja disainiprotsess? Kudas saab disaini abil suurendada toodete ja teenuste müüki?

   Kogemuslugu disaini rakendamisest jagab EASi Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi läbinud ettevõtja Terje Rattur, Mäetaguse von ROSEN spa-st.

   Osalevad disainerid: Pavel Sidorenko ja Vitali Valtanen disainibüroost Upstairs.

    

   Keda ootame kontaktseminarile?

   Ettevõtjad, toote ja teenuse arendajad, toote- ja turundusjuhid, avaliku sektori töötajad, üliõpilased ja kõik ülejäänud disainihuvilised.

    

   Kus? Kersti Võlu koolituskeskuses aadressil Kooli 7, Jõhvi.

    

   Millal? 02. novembril 2022 kell 14.00 – 16.30

    

   Sündmus toimub eesti ja vene keeles ning on kõigile tasuta.

   Registreerige kohe, sest kohtade arv on piiratud.

    

   Sündmust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

   REGISTREERUMINE

    Koolitus
    Seminar
    Rus
    Veebipõhine

    UUS! Digiturunduse rühmatreeningud: MIS ON CVI?

    Sihtrühm: Ettevõtjad, MTÜd, KOV, kõik huvilised

    Registreerimine
    Millal?
    02 nov. / 2022
    14:00-15:00
    Kus?
    zoom
    Kui palju maksab?
    0 €
    Korraldaja
    Aleksandra Leštšuk
    Ida-Viru Ettevõtluskeskus

    CVI. Mis see on on? Millistest koosneb ning kuidas mõjub usaldusväärsuse kujundamisele?

    Kohtumine toimub vene keeles (vajadusel tõlkega eesti keelde)

    #brändimine #disain #firmagraafika #stiil #kaubamärk

    REGISTREERU TRENNILE

     / Ознакомлен(а) с политикой конфидициальности и даю согласие на обработку данных.
     Alustav
     Tegutsev
     Ettevõtja
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Est
     täpsustamisel

     Tehisintellekti (AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel

     Õppeaine rõhub ettevõtlusoskuste arendamisele, et võimaldada ettevõtetel kaasa minna digipöördega läbi erinevate tehisintellekti tööriistade kasutamise.

     Registreerimine kuni 20 okt. 2022
     Millal?
     20 okt. – 14 dets. / 2022
     16:10-19:15
     Kus?
     täpsustamisel
     Korraldaja
     Taltech

     Tallinna Tehnikaülikooli Ärikorralduse instituut pakub 2022. aastal Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi raames tasuta täienduskoolitusi.

     Esimene tasuta koolitus „Tehisintellekti (AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel“ algab juba 20.oktoobril ning koolituse kohta saab täpsemalt infot ja registreeruda siin.

      

      

     Noored
     Koolitus
     Kohapeal

     Meediapädevuse ja libauudiste laager Ida-Virumaal

     Neljapäevase laagri jooksul õpime vahet tegema tõel ja valel. Tegeleme üheskoos foto- ja videotuvastusega, kasutades selleks erinevaid meetodeid. Laager on mänguline ja loominguline ning selle käigus valmivad õpilaste lühifilmid.

     registreeru
     Millal?
     22 – 25 okt. / 2022
     10:00-15:00
     Kus?
     Ida-Virumaa, täpne koht selgumas
     Korraldaja
     Tallinna Ülikool

     TOIMUMISE AEG

     22.10.2022 – 25.10.2022

     TOIMUMISE KOHT

     Asukoht täpsustamisel, Ida-Virumaa

     MAHT

     52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24 tundi)

     SIHTGRUPP

     Kõik, kes on huvitatud meediast nii tarbijana kui sisu loojana.

     EESMÄRK

     kujundada baasteadmised meediast kui produktsioonisüsteemist, praktilised oskused iseseisva produktsiooni näol ning kasvatada
     huvi edaspidise audiovisuaalse meedia oskuste õppimiseks.

     SISU

     Baasteadmised meediast praktiliste tegevuste kaudu. Meedia vs propaganda. Meeskonnatöö kaudu: kuidas toimub lugude rääkimine ja visuaalsed mõjustamisvõtted (nt reklaamid); teleformaadid ja nende võrdlused, tootmise telgitagused; uudised ja ülesehituse analüüs; filmimine; montaaž; analüüs ja tagasiside

     ÕPIVÄLJUNDID

     teab meedia erialasid ning saab aru nende erinevusest; omab ülevaadet meediast, visuaalsest loojutustusest, televisioonist ja selle võimalikust tulevikust, tehnikast ja tootmisest; on meeskonnatööna tootnud vähemalt ühe uudisloo.

     EELDUSED

     puuduvad

     ÕPIKESKKOND

     Nova õppehoone

     KOOLITAJA KOMPETENTSUS

     magister

     LÕPETAMISTINGIMUSED

     Teoreetiliste baasteadmiste omandamine ja praktilistele ülesannete tegemine (nii grupitööd kui ka meedia produktsioon). Kursuse jooksul lahendadakse filmitegemise praktilisi ülesandeid ja kursuse lõpuks valmib grupitööna tehniliselt lihtsam lühifilm.

     KURSUSE LÕPETAMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

     TLÜ tunnistus

     KOOLITAJAD

     Yana Popova, Teresa Juksaar

     KURSUSE HIND

     t

     asuta

     KORRALDAJABalti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

     MINIMAALNE OSALEJATE ARV

     10

     TASUTA
     MTÜ
     Koolitus
     Est
     Veebipõhine

     Koolitus “Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid”

     Registreerimine
     Millal?
     05 okt. / 2022
     15:00
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus

     Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kohalikke ühendusi ja kohaliku elu eestvedajaid koolitusele kliimamõjude hindamisest. Koolitus keskendub sellele, kuidas kohalikul tasandil seista selle eest, et keskkonnamõju (strateegilised) hindamised (KMH/KSH) arvestaksid kliimamuutusega. Näiteks, kui minu kodukohta kavandatakse uut kaevandust või tehakse uut ruumiplaneeringut, mis mõjutab/muudab kohalikku eluolu, siis kuidas ja millisel hetkel saan kaasa rääkida ja mida pean tähele panema, et olla kindel, et plaanitav tegevus ei tõukaks meid praegusest veel sügavamasse kliimakriisi, vaid aitaks sellest väljuda.

     Koolitus toimub virtuaalselt 28. septembril kell 15.00-16.30 ja on mõeldud valla, linna või maakonna tasandil tegutsevatele kodukoha hea elukeskkonna eest seisvatele ühendustele (sh nt küla- ja asumiseltsid, kohalikud aktiivsed inimesed, kogukondade eestvedajad) ja aktiivsetele inimestele, eestvedajatele. Koolitavad Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Triin Jäädmaa ning OÜ Steiger keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska.

     Koolitus toimub Zoomis, lingi osalemiseks saadame registreerunuile e-postile hiljemalt toimumise päeval. Koolitusele on vajalik registreeruda siin hiljemalt 26.septembril k.a. Koolitus on prii.

     Rohkem keskkonnamõju hindamisest, kliimamuutusega arvestamisest selles ja miks see tähtis on, saab lugeda KÕKi veebilehelt k6k.ee/kliimamoju.

     Võta ühendust

     Nadežda Morozova

     Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

     Konsultatsiooni keel
     Rus
     Est

     Registreeru kuni 03.10.2022

     Registreeru
     MTÜ
     Koolitus
     Est
     Kohapeal

     Sügiskool MTÜ juhtidele: Canva koolitus algajale

     „Canva koolitus algajale“ – Koolitusel räägime nii kujundamise algtõdedest kui vaatame üle Canva tööriistad. Koolitus annab võimaluse juhendaja käe all kujunduskeskkonna võimalusi avastada ja saada vastused kõigile tekkivatele küsimustele.

     Registreerimine
     Millal?
     12 okt. / 2022
     13.00-15.30
     Kus?
     Jõhvi, Keskväljak 1
     Kui palju maksab?
     5€
     Korraldaja
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Maakondlikud Arenduskeskused
     KÜSK

     Kohtade arv on piiratud! Osalejatel peab olema kaasas sülearvuti.

     Eesmärk

     Anda põhiteadmised ja -oskused vabavaralise programmi Canva kasutamiseks.

     Koolituse teemad

     • Kujundamine eelloodud mallide (templates) abil.
     • Kuidas muuta teksti, kujundeid, fotosid ja malle.
     • Kuidas joondada, värvida, kasutada taustasid ja palju muud.
     • Oma kujunduse loomine / näidiskujunduse kordamine.
     • Faili alla laadimise erinevad variandid printimiseks või sotsiaalmeedias jagamiseks.

     Koolituse lõpuks oskab:

     •  kujundada eelloodud mallide (templates) abil.
     •  muuta teksti, kujundeid, fotosid.
     • joondada, värvida, kasutada taustasid ja palju muud.
     •  luua oma kujundust.
     • erinevaid faile alla laadida ja jagada.
     Koolitaja

     Virve Linder

     on lõpetanud Kõrgema Kunstikooli Pallas meedia- ja reklaamikunsti eriala ning tunneb ennast ühtmoodi kodus nii professionaalsetes kujundusprogrammides kui ka tavakasutajale mõeldud tasuta kujunduskeskkondades.

     Canva võimalused inspireerivad!

     Registreerimine kuni 05/okt./2022

     Koolitust rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

     Registreeru
     KÜSK
     Alustav
     Tegutsev
     Ettevõtja
     Koolitus
     Est
     Kohapeal

     Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja kasutades e-arveid

     Registreeri
     Millal?
     14 sept. / 2022
     10:30-12:00
     Kus?
     Kooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu koolituskeskus)
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel

      

     Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas raamatupidaja saab aidata ettevõtja efektiivsust tõsta olles talle teejuhiks digitaalsete lahenduse valikul.

     SIHTRÜHM

     raamatupidamisettevõtjad

     MAHT

     1,5 tundi

     Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab - miks osaleda koolitusel?

     • Saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
     • Saad ülevaate e-arvete kasutamisest Eestis – selge pilt mis ja miks on toimumas
     • Saad teada kuidas e-arvete rakendamine aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
     • Saada teada kuidas ettevõtjale digitaalsete lahenduste valikul abiks olla ja millist rolli mängivad siin e-arved
     • Saad praktilise ülevaate digitaalsetest lahendustest – tead, mida soovitada.
     KOOLITAJAD
     Margus Tammeraja

     Margus Tammeraja

     Margus Tammeraja on õppinud raamatupidamist ja majandusanalüüsi, lõpetanud täna TalTech-i nime all tuntud Tallinna Polütehnilise Instituudi 1987. aastal.

     1985 – 1989 töötas TPI-s nii raamatupidamise kateedris kui ka raamatupidamisoskonnas.

     1989 – proovis järgi kuidas sobiks pearaamatupidaja töö (Baltic Computer Systems).

     1990 – 2009 hulk erinevaid majandustarkvara ettevõtmisi, sekka ka kliendihaldusrakendusi ja tootmislahendusi.

     2009 – 2014 eArvekeskuse kasvatamine arvestatavaks e-arvelahenduste pakkujaks.

     2014 – tänaseni erinevad projektid B2B valdkonnas, sh uue ostuarvete menetlusrakenduse loomine.

     2015 – Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees.

     2017 – raamatupidamisettevõtte Robby&Bobby kaasomanik.

     Registreeru koolitusele või võta meiega ühendust

     Registreerimine kuni 09/sept./2022

     Tegevusi rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonile eraldatud vahenditest.

     Registreerimine
     Maakondlikud arenduskeskused
     Alustav
     Ettevõtja
     Koolitus
     hinnang 97/100
     Est
     Veebipõhine

     Veebipõhine alustava ettevõtja baaskoolitus (4 GRUPP, SÜGIS 2022, eesti keeles)

     Alusta oma äriga kindlalt!

     Registreeru
     Millal?
     21 sept. – 09 nov. / 2022
     09:30-16:45

     MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (1päev)

     • Kuupäev: 21.09.2022
     • Aeg: 09:30-16.45

     MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (2päev)

     • Kuupäev: 28.09.2022
     • Aeg: 09:30-16.45

     MOODUL 2 Turundus ja müük (3päev)

     • Kuupäev: 05.10.2022
     • Aeg: 09:30-16.45

     MOODUL 2 Turundus ja müük (4päev)

     • Kuupäev: 12.10.2022
     • Aeg: 09:30-16.45

     MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (5päev)

     • Kuupäev: 19.10.2022
     • Aeg: 09:30-16.45

     MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (6päev)

     • Kuupäev: 26.10.2022
     • Aeg: 09:30-16.45

     MOODUL 4 Juhtimine (7päev)

     • Kuupäev: 01.11.2022
     • Aeg: 09:30-16.45

     MOODUL 4 Äriplaanide esitlused (8päev)

     • Kuupäev: 09.11.2022
     • Aeg: 09:30-16.45
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     25 €
     Korraldaja
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Hiiumaa Arenduskeskus
     Maakondlikud Arenduskeskused
     SIHTRÜHM

     alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

     MAHT

     64 ak. tundi

     TOIMUMISE AJAD

     21.09; 28.09; 05.10; 12.10; 19.10; 26.10; 01.11; 09.11 /2022

     kokku 8 päeva

     KEEL

     Eesti

     VORM

     Veebipõhine (ZOOM)

     ÕPPERÜHMA SUURUS

     < 20 inimest

     MEETODID

     Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

     NB!

     Registreerimine ei taga automaatselt kohta koolitusel.

     Vastake palun küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate.

     Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

     Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

     Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

     Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

     EESMÄRK

     Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

     Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

     7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
     01

     TEADMISTE PAGAS

     Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

     02

     PRAKTILINE LÄHENEMINE

     Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

     03

     MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

     Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

     04

     KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

     Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

      

     05

     HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

     Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

     06

     UUED TUTVUSED

     Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

     07

     ÕIGE VALIK

     Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

     Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

     KAVA
     21.09
     28.09
     I moodul

     Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

     • Sissejuhatus koolitusprogrammi
     • Äriidee ja visioon
     • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
     • Strateegia
     • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
     • Väliskeskkonna analüüs

     Koolitajad: Maili Kallaste

     05.10
     12.10
     II moodul

     Turundus ja müük

     • Turundusuuringud
     • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
     • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
     • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
     • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
     • Müügiplaani koostamine

     Koolitaja: Jana Gaškova

     19.10
     26.10
     III moodul

     Finantsjuhtimine ja -planeerimine

     • Ettevõtlusega seotud maksud
     • Finantsaruanded ja raamatupidamine
     • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
     • Investeeringute planeerimine
     • Finantsprognooside koostamine

     Koolitaja: Siiri Einaste

     01.11 
     09.11
     IV moodul

     Juhtimine. Äriplaanide esitlused

     • Juhi roll ja enesejuhtimine
     • Meeskond ja partnerid
     • Äriplaanide esitlused.

     Koolitaja: Kaido Pajumaa

     /Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
     Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
     KOOLITAJAD
     Maili Kallaste

     Maili Kallaste

     Tartu Ärinõuandla ettevõtluskonsultant, ettevõtja, TÜ turundusmagister

     Mul on 12-aastane ettevõtluskonsultandi töö kogemus maakondlikes arenduskeskustes ja mikroettevõtete arendamisega olen tegelenud aastast 2007.

     Lemmik-teemaks on turundus, sh brändi loomine, toote ja teenuse arendamine. See valdkond on meeletult põnev ja nii nüansirikas, et parimal aastal olen turule saanud tuua ca 9 uut toodet. Igapäevaselt aitan alustavatel ettevõtjatel kaasa nende ideede arendamisel äriideeks ning kindlasti on väljakutseks panustamine Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetuste eksperthindamisse.

     Jana Gaškova

      Jana Gaškova

     turunduskooli Paprika asutaja ja koolitaja

     Siiri Einaste

     Siiri Einaste

     On Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides. Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995.a., on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi ja omab NLP Practitioner sertifikaati.

     Kaido Pajumaa

      Kaido Pajumaa

     Motivaatori asutaja, juht ja koolitaja

     Koolitaja teekond sai alguse 2009. aastal ja kuigi algselt keskendusin rohkem motivatsioonikoolitusele, sain mõne aastaga selgust, et ettevõtete probleemid ei ole sageli töötajate madalast motivatsioonist, vaid vähesest meeskonnatundest ja nõrgast juhtimisest tingitud. Sellest tulenevalt hakkasin üha enam otsima viise ka meeskondade ja juhtimise tõhustamiseks, millele täna eelkõige keskendunud olen. Tuginen palju viimase dekaadi uuringutele psühholoogias, juhtimises ja motivatsioonis, aga ka intuitiivsele tunnetusele, mis aitavad muuta koolitused praktiliseks, kaasavaks ja rakendatavaks.

     Äripäev annab igal aastal välja Eesti juhtide ja personalijuhtide poolt valitud “Aasta Parima Koolitaja” tiitli. Mul on au olnud nimetatud tiitel saada 2 aastat järjest – aastatel 2016 ja 2017.

     AJAKAVA

     09:30 – 11:00  Koolitus

     11:00 – 11:15   Paus

     11:15 – 12:45   Koolitus

     12:45 – 13:30  Lõuna

     13:30 – 15:00  Koolitus

     15:00 – 15:15    Paus

     15:15 – 16:45   Koolitus

     TAGASISIDE OSALEJATELT
     OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

     97/100

     Koolituse lõpus

     /01
     Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
     /02
     Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
     /03
     Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

     Koolituse koordinaator

     Registreerimine kuni 14/sept./2022

     Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Hiiumaa Arenduskeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

     Registreeru kuni 14.09.2022
     Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
     TASUTA
     OFFLINE
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Est
     Kohapeal

     Projektikirjutamise laager

     Registreerimine
     Millal?
     16 – 18 sept. / 2022
     10.00
     Kus?
     Harjumaa
     Korraldaja
     Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

     Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektikirjutamise laager annab osalejatele võimaluse arendada oma ideest projektitaotlus, võtta aeg maja keskenduda ainult taotluse täitmisele ning saada nõu ja tuge meie nõustajatelt.

     Augusti lõpus võtame ühendust ja viime su kokku meie nõustajaga, et koostöö laagris oleks eriti sujuv ja edukas.

     Laager toimub kolmel päeval Harjumaal, aga kõigil kolmel päeval ei pea kohal olema – tule endale sobival ajal.

     Registreerimine on avatud kuni 08.09.2022

     Registreeru
     TASUTA
     OFFLINE
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Rus
     Kohapeal

     Venekeelne ideepahvak

     Registreerimine
     Millal?
     03 – 04 sept. / 2022
     10.00
     Kus?
     Tallinn
     Korraldaja
     Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

     “Ideepahvak – Noored muudavad maailma” on koolitus- ja ideelabor, kuhu tulevad kokku 13-30-aastased noored üle Eesti, et arendada lahedaid projektiideid, mis muudavad meie maailma paremaks paigaks.

     Võimalik on välja arendada täiesti uus projektiidee või arendada olemasolevat.

     Koolitusel saab teada rahvusvaheliste ja kohalike projektide võimalustest, mida saavad noored ise ellu viia!

     Registreeri kuni 25.08.2022

     Registreeri
     TASUTA
     OFFLINE
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Eng
     Kohapeal

     ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks

     Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas raamatupidaja saab aidata ettevõtja efektiivsust tõsta olles talle teejuhiks digitaalsete lahenduse valikul.

     Registreerimine
     Millal?
     26 – 30 okt. / 2022
     10.00-17.00
     Kus?
     Tallinn
     Korraldaja
     Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

     Eesmärk

     ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks.

     Koolituse info

     • Koolitusel tutvustatakse lähemalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide rahastustingimusi ning antakse võimalus arendada oma idee projektiks. Seejuures on kõigil osalejatel hea võimalus leida rahvusvahelisi koostööpartnereid.
     • Seminarile oodatakse kuni 40 osalejat. Oodatud on osalejad nii Euroopa Liikmesriikidest kui ka lähiriikidest nagu  Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina jne, mis annab võimaluse leida partnereid nii inglis- kui ka venekeelseks koostööks.
     • Koolituse töökeeleks on inglise keel
     • Koolitus toimub Eestis, Tallinnas ning on osalejatele tasuta. Osalejatele kaetakse majutus- ja toitlustuskulud ning väljastpoolt Tallinna saabujatele ka reisikulud.

     Lisainfo ja registreerimine

     Alustav
     Ettevõtja
     Koolitus
     hinnang 97/100
     Rus
     Veebipõhine

     ONLINE! Alustava ettevõtja baaskoolitus Narvas (3 GRUPP, SÜGIS 2022, vene keeles)

     Alusta oma äriga kindlalt!

     Registreeru
     Millal?
     20 sept. – 08 nov. / 2022
     09:30-17:00

     MOODUL 1 (1päev)

     • Kuupäev: 20.09.2022
     • Aeg: 09:30-17.00

     MOODUL 1 (2päev)

     • Kuupäev: 28.09.2022
     • Aeg: 09:30-17.00

     MOODUL 2 (3päev)

     • Kuupäev: 04.10.2022
     • Aeg: 09:30-17.00

     MOODUL 2 (4päev)

     • Kuupäev: 11.10.2022
     • Aeg: 09:30-17.00

     MOODUL 3 (5päev)

     • Kuupäev: 18.10.2022
     • Aeg: 09:30-17.00

     MOODUL 3 (6päev)

     • Kuupäev: 26.10.2022
     • Aeg: 09:30-17.00

     MOODUL 4 (7päev)

     • Kuupäev: 01.11.2022
     • Aeg: 09:30-17.00

     MOODUL 4 (8päev)

     • Kuupäev: 08.11.2022
     • Aeg: 09:30-17.00
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     25 €
     Korraldaja
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Maakondlikud Arenduskeskused
     SIHTRÜHM

     alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

     MAHT

     64 ak. tundi

     TOIMUMISE AJAD

     20.09, 28.09, 04.10, 11.10,  18.10, 26.10, 01.11, 08.11 /2022

     kokku 8 päeva

     KEEL

     Vene

     VORM

     ONLINE

     ÕPPERÜHMA SUURUS

     20 inimest

     MEETODID

     Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

     NB!

     Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

     Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

     EESMÄRK

     Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

     Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

     7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
     01

     TEADMISTE PAGAS

     Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

     02

     PRAKTILINE LÄHENEMINE

     Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

     03

     MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

     Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

     04

     KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

     Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

      

     05

     HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

     Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

     06

     UUED TUTVUSED

     Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

     07

     ÕIGE VALIK

     Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

     Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

     KAVA
     20.09 
     28.09
     I moodul

     Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

     • Sissejuhatus koolitusprogrammi
     • Äriidee ja visioon
     • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
     • Strateegia
     • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
     • Väliskeskkonna analüüs

     Koolitajad: Anton Pratkunas, Anžela Melikhova

     04.10 
     11.10
     II moodul

     Turundus ja müük

     • Turundusuuringud
     • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
     • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
     • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
     • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
     • Müügiplaani koostamine

     Koolitaja: Jana Gaškova

     18.10
     26.10
     III moodul

     Finantsjuhtimine ja -planeerimine

     • Ettevõtlusega seotud maksud
     • Finantsaruanded ja raamatupidamine
     • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
     • Investeeringute planeerimine
     • Finantsprognooside koostamine

     Koolitaja: Ron Luvistsuk, Viktorija Anushkina

     01.11 
     08.11
     IV moodul

     Juhtimine. Äriplaanide esitlused

     • Juhi roll ja enesejuhtimine
     • Meeskond ja partnerid
     • Äriplaanide esitlused.

     Koolitaja: Ron Luvistsuk

     /Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
     Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
     KOOLITAJAD

     Nimi Perekonannimi

     AJAKAVA

     09:30 -11.45

     KOOLITUS

     11.45 -12.00

     KOHVIPAUS

     12.00 -14.45

     KOOLITUS

     11.45 -12.00

     KOHVIPAUS

     12.00 -14.45

     KOOLITUS

     TAGASISIDE OSALEJATELT
     OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

     97/100

     Koolitajad

     Koolituse lõpus

     /01
     Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendates kaasegseid printsiipe
     /02
     Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaalid ja arengusuunad
     /03
     Hakkad tegutsema teadlikult ärimaastikul!
     OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

     97/100

     Koolituse koordinaator

     Registreerimine kuni 16/sept./2022

     Koolitust korraldab Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

     Registreerimine
     Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
     Форма регистрации на курс
     MTÜ
     Koolitus
     Est

     Sügiskool MTÜ juhtidele: Fotolabor vabaühendustele

     Fotolabor vabaühendustele – mobiilifotograafiast kaunite sotsiaalmeedia postitusteni!

     Registreerimine
     Millal?
     21 – 28 sept. / 2022
     10.00-14.00

     OSA I Teooria ja praktika

     • Kuupäev: 21.09.2022
     • Aeg: 10:00-13:00

     OSA II Praktika

     • Kuupäev: 28.09.2022
     • Aeg: 10:00-14.00
     Kus?
     Kui palju maksab?
     10€
     Korraldaja
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Maakondlikud Arenduskeskused
     KÜSK

     Kohtade arv on piiratud! Koolitusel osalemiseks on vaja mobiiltelefoni, mis ei ole vanem kui 5 aastat!

     Kui telefoniga oskab pildistada igaüks, siis kuidas teha seda nii hästi nagu igaüks ei tee?

     Selle kunsti saavad selgeks teoreetilisel ja praktilisel telefonifotograafia koolitusel nii need, kelle ülesanne on aruannetes ülevaade anda oma MTÜ tegevusest kui ka need, kes soovivad enda ühingu tegevust tutvustada sotsiaalmeedia ja kodulehe vahendusel. 

     Koolituse teemad
     10:00 – 13:00

     21.09.2022 (online)

     • Sissejuhatus. Ülevaade, mis me koolituse jooksul teeme ning osalejate tutvustamine (eelnevalt kogutud info põhjal saan teha lühikese tutvustuse/ülevaate kes meil koolitusel on). 
     • Oskused mida vaja, et teha paremaid pilte:

     TEHNILISED ehk telefoni kaamera tundmine  

     FOTOGRAAFILISED teadmised, kuidas fotokaamera toimib  

     LOOMINGULISED teadmised,  mis on hea pildi saladus. Fotokompositsioon ja selle põnev maailm.  

     Fotoinspiratsiooni – meetod, kuidas arendada enda fotograafilist taju, et luua mitmekesisemaid ja põnevaid fotosid. 

     Sotsiaalmeedia kui piltide ja pildilugude jagamise keskkond ja vahend inimeste kaasamiseks.

     10:00 – 15:00

     28.09.2022 (Jõhvi, Keskväljak 1)

     • Vaatame koos üle telefonikaamerad ja kuidas saab neid kasutada nii, et pilt tuleks tehniliselt kvaliteetne. Tutvume erinevate programmidega ja vaatame, millal mida kasutada. 
     • Ülevaade telefoniga lühivideo filmimisest. Mida on vaja teada, et filmitud videod hiljem kokku panna lühikeseks filmiks.  
     • Praktilised ülesanded. Etteantud teemal video ja piltide tegemine 
     • Töötlus – piltide ja video töötlus telefoni äpis. 

     Kursuse lõpetanu:

     • Oskab arvestada telefonifotograafia tehniliste eripäradega ja neid ära kasutada nii, et lõpptulemus on kvaliteetne.
     • Samuti oskab lõpetanu kasutada erinevaid kompositsioonivõtteid sisukate piltide tegemiseks ja oskab tehtud pilte töödelda otse telefoni äpis ja vabavaraliste pilditöötlusprogrammidega.
     • On saanud esmased teadmised lühivideo filmimisest ja video töötlusest telefoni äppis.
     Koolitaja
     Airi Leon

     Airi Leon on pea 10 aastat keskendunud enda oskuste täiendamisele ja kogemuste saamiseks. Tema jaoks ei ole fotograafias väljakutseks tehniliselt korrektse pildi tegemine, vaid hoopis pildi sisu ja selle mõju vaatajale.

     Airi jaoks on äärmiselt põnev, kuidas inimesed tajuvad pilte ning mõistavad selles leiduvat informatsiooni. Üks tema kutsumusest on fotograafia. Teine kutsumus, mis teda suunab, on soov enda teadmisi maailmaga jagada.  “Mu soov on inspireerida inimesi, näidata neile, mis mind innustab ja seeläbi neid sütitada. Tean, et pelgalt teadmised ei aita saavutada edu, vaid hoopis armastus selle vastu, mida me teeme”.

     Info ja registreerumine

     Head fotod innustavad!

     Registreerimine kuni 14/sept./2022

     Koolitust rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

     Registreeru
     KÜSK