Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ettevõtlusnädal
TASUTA
OFFLINE
Tegutsev
Ettevõtja
Koolitus
Seminar
Infopäev
Rus
Kohapeal

Ettevõte „roheline“ areng – Mis? Milleks? Kuidas?

registreeru kuni 03.10/2023
Millal?
05 okt. / 2023
10:00-12:00
Kus?
TalTech Virumaa kolledž, Kohtla-Järve
Kui palju maksab?
0 €
Korraldaja
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Jefim Aljoškin

Ida-Viru Ettevõtluskeskus on maakonnas nõustanud sadu ettevõtteid.

Oma nõustamistel pöörame alati tähelepanu, et ettevõtted oleksid kursis toetusmeetmete tingimuste viimaste tendentsidega.

Ühed nendest on hetkel ettevõtete keskkonnaküsimused, kuidas see mõjutab ettevõte arengut, milliseid samme on vajalik ette võtta juba täna.

 • Mis on ettevõtete kliimakindluse hindamine?
 • „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavuse hindamine?

Selleks oleme kutsunud oma ala eksperdid, SustainPro OÜ esindajad Viktoria Voronova ja Arina Szczygielska rääkima teemal:

Ettevõte „roheline“ areng – mis? milleks? kuidas?

05.10.2023 kell 10.00 – 12.00 TalTech Virumaa kolledž (kohtumine vene keeles)

MIS? – Keskkonnaseadusandlus Euroopas ja Eestis – võimalused ja kohustused.
MILLEKS? – rohelise mõtteviisi juurutamise eelised – mõju ettevõtte ärimudelile.
KUIDAS? – keskkonna alased abinõud, hinnangud ja rahastamisvõimalused.

Üritust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Eesti Konsultantide Assotsiatsiooniga

REGISTREERU

  Alustav
  Ettevõtja
  Koolitus
  hinnang 97/100
  Est
  Veebipõhine

  Veebipõhine alustava ettevõtja baaskoolitus (SÜGIS 2023, eesti keeles)

  Tee esimene samm ettevõtjana alustamiseks!

  Registreeru
  Millal?
  16 okt. – 04 dets. / 2023
  09:00-16:15

  MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (1päev)

  • Kuupäev: 16.10/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 1 Strateegiline planeerimine. Ärimudel (2päev)

  • Kuupäev: 23.10/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 2 Turundus ja müük (3päev)

  • Kuupäev: 30.10/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 2 Turundus ja müük (4päev)

  • Kuupäev: 06.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (5päev)

  • Kuupäev: 13.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 3 Finantsjuhtimine ja -planeerimine (6päev)

  • Kuupäev: 20.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 4 Juhtimine (7päev)

  • Kuupäev: 27.11/2023
  • Aeg: 09:30-17:00

  MOODUL 4 Äriplaanide esitlused (8päev)

  • Kuupäev: 04.12/2023
  • Aeg: 09:30-17:00
  Kus?
  zoom
  Kui palju maksab?
  75 €
  Korraldaja
  Ida-Viru Ettevõtluskeskus
  Maakondlikud Arenduskeskused
  SIHTRÜHM

  alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

  MAHT

  64 ak. tundi

  TOIMUMISE AJAD

  16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12. /2023

  kokku 8 päeva

  KEEL

  Eesti

  VORM

  Veebipõhine (ZOOM)

  ÕPPERÜHMA SUURUS

  < 25 inimest

  MEETODID

  Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

  NB!

  Registreerimine ei taga automaatselt kohta koolitusel.

  Vastake palun registreerimisvormi küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate.

  Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

  Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

  Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

  EESMÄRK

  Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

  Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

  7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
  01

  TEADMISTE PAGAS

  Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

  02

  PRAKTILINE LÄHENEMINE

  Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

  03

  MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

  Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

  04

  KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

  Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

   

  05

  HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

  Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

  06

  UUED TUTVUSED

  Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

  07

  ÕIGE VALIK

  Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

  Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

  KAVA
  16.10
  23.10
  I moodul

  Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

  • Sissejuhatus koolitusprogrammi
  • Äriidee ja visioon
  • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
  • Strateegia
  • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
  • Väliskeskkonna analüüs

  Koolitajad: Elmo Puidet

  30.10
  06.11
  II moodul

  Turundus ja müük

  • Turundusuuringud
  • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
  • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
  • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
  • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
  • Müügiplaani koostamine

  Koolitaja: Kristo Krumm

  13.11
  20.11
  III moodul

  Finantsjuhtimine ja -planeerimine

  • Ettevõtlusega seotud maksud
  • Finantsaruanded ja raamatupidamine
  • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
  • Investeeringute planeerimine
  • Finantsprognooside koostamine

  Koolitaja: Kristo Krumm

  27.11
  04.12
  IV moodul

  Juhtimine. Äriplaanide esitlused

  • Juhi roll ja enesejuhtimine
  • Meeskond ja partnerid
  • Äriplaanide esitlused.

  Koolitaja: Elmo Puidet

  /Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
  Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
  KOOLITAJAD

  Elmo Puidet

  SA Viljandimaa Arenduskeskus juhataja

   

   Kristo Krumm

  Olen õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Vahel öeldakse, et kes ise teha ei oska, see õpetab teisi. Mina soovin seda paradigmat murda, olles ühelt poolt pikaajalise praktilise kogemusega ettevõtja ning ettevõtjate koolitaja, teiselt poolt laiapõhjaliste teoreetiliste teadmistega eluaegne õppija.
  Aastate jooksul olen omandanud kolme valdkonna põhjalikumad teadmised –  füüsika, majanduse ja politoloogia vallas. Selline kombinatsioon aitab mul laiemalt mõista ühiskonna ja majanduse koostoimimist ning teadmised kombineerituna praktiliste kogemustega annab minu õpetamisele mitmetahulise lähenemise.

  Ettevõtjana olen olnud seotud ligi 10 ettevõttega, alates energiatootmisest kuni koolitamiseni. Ettevõtlusmaailma sisenejad on sama kirju pildiga, nagu mina ettevõtjana ning kõik need tuhanded inimesed, kes minu ees on pikemalt või lühemalt olnud, on andnud mulle päris põhjaliku pildi, kes või mis on ettevõtja.
  Olles viimased 16 aastat  töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina olen aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Ma võin öelda, et igast 10-st tänaval vastutulevast inimesest vähemalt 1 ütleb mulle alati “tere”.

  https://kristokrumm.ee/minu-cv/

  AJAKAVA

  09:00 – 10:30  Koolitus

  10:30 – 10:45   Paus

  10:45 – 12:15   Koolitus

  12:15 – 13:00  Lõuna

  13:00 – 14:30  Koolitus

  14:30 – 14:45    Paus

  14:45 – 16:30   Koolitus

  TAGASISIDE OSALEJATELT

  Koolituse lõpus

  /01
  Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
  /02
  Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
  /03
  Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

  Alustava ettevõtja baaskoolituse koordinaator

  Evelin Saarmets

  Konsultant alustavatele ettevõtjatele (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

  Registreeru kuni 07.10.2023
  Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond

  REGISTREERIMINE ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSELE

   *kohustuslik täitmiseks
   Nimi* (kohustuslik täitmiseks)

   Perekonnanimi* (kohustuslik täitmiseks)

   Isikukood või sünniaeg* (kohustuslik täitmiseks)

   E-post * (kohustuslik täitmiseks)

   Tel. number* (kohustuslik täitmiseks)


   Riik * (kohustuslik täitmiseks)

   Maakond * (kohustuslik täitmiseks)


   Millises valdkonnas planeerite ettevõtlusega alustada, mis on Teie äriidee (tegevusvaldkond)?: * (kohustuslik täitmiseks)


   Ettevõtte nimi (mittekohustuslik)

   Registrikood (mittekohustuslik)   Tegutsemisaeg (vali nimekirjast)


   Kas Te planeerite taotleda ettevõtlusega alustamise toetust?* (vali nimekirjast)

   Milline on Teie motivatsioon ja vajadus, et osaleda antud koolitusel?* (kohustuslik väli)


   Millistele küsimustele Te soovite koolituse jooksul vastuseid saada?
   Palun kinnitage, et Te ei ole varem osalenud alustava ettevõtja baaskoolitusel, mida on korraldanud Ettevõtlusega Alustamise Sihtasutus (EAS).


   Kinnitamiseks ja vastuste saatmiseks vajuta "Saada"

   NB! Meile registreerimisankeedi saatmisega kinnitate te ühtlasi oma valmisolekut koolituse käigus koostada kirjalik äriplaan ja finantsprognoosid.
   MTÜ
   Noored
   Koolitus
   Est
   Rus
   Kohapeal

   VFF Filmitegemise töötuba noortele (Kohtla-Järve)

   Kahepäevaline filmitegemise koolitus noortele Kohtla-Järve ÖÖKINO raames!

   registreeru
   Millal?
   23 – 24 aug. / 2023
   16.00-20.00
   Kus?
   Kohtla-Järve Kultuurikeskus
   Kui palju maksab?
   0 €
   Korraldaja
   Piia Tamm
   Viru FilmiFond
   INSA

   Kahel päeval saavad noored filmihuvilised osaleda töötubades.

   Ühel päeval tehakse animatsiooni filmi ja teisel filmi oma kodukohast läbi noorte silmade.

   Huvilised on oodatud alates 14.eluaastast.

    

   _________

   В течение двух дней молодые люди могут принимать участие в рабочих комнатах.

   В первый день будет создаваться анимационный фильм и  во второй пройдут съёмки о родном крае глазами молодёжи.

   Регистрация в рабочие комнаты возможна с 14 лет.

   REGISTREERIMINE / РЕГИСТРАЦИЯ
    ÜLDANDMED / ОБЩИЕ ДАННЫЕ    Teie elukoht... / Ваше место жительства...


    Mis päevadel osalete? / В какие даты примите участие?
    Teie emakeel... / Ваш родной язык...


    Soovite tõlget vene keelde? / Нужен ли перевод на русский язык?    MTÜ
    Noored
    Koolitus
    Est
    Rus
    Kohapeal

    VFF Filmitegemise töötuba noortele (Sillamäe)

    Kahepäevaline filmitegemise koolitus noortele Sillamäe ÖÖKINO raames!

    registreeru
    Millal?
    17 – 18 aug. / 2023
    16.00-20.00
    Kus?
    Sillamae Avatud Noortekeskus ESN (Kalda 14)
    Kui palju maksab?
    0 €
    Korraldaja
    Piia Tamm
    Viru FilmiFond
    INSA

    Kahel päeval saavad noored filmihuvilised osaleda töötubades.

    Ühel päeval tehakse animatsiooni filmi ja teisel filmi oma kodukohast läbi noorte silmade.

    Huvilised on oodatud alates 14.eluaastast.

     

    _________

    В течение двух дней молодые люди могут принимать участие в рабочих комнатах.

    В первый день будет создаваться анимационный фильм и  во второй пройдут съёмки о родном крае глазами молодёжи.

    Регистрация в рабочие комнаты возможна с 14 лет.

    REGISTREERIMINE
     ÜLDANDMED / ОБЩИЕ ДАННЫЕ     Teie elukoht... / Ваше место жительства...


     Mis päevadel osalete? / В какие даты примите участие?
     Teie emakeel... / Ваш родной язык...


     Soovite tõlget vene keelde? / Нужен ли перевод на русский язык?     Alustav
     Tegutsev
     Koolitus
     Rus
     Kohapeal

     Koolitus “Põlvkondade vahetus ettevõttes, ettevõtte müük”

     Registreeru
     Millal?
     06 juuni / 2023
     09.00-17.00
     Kus?
     Kersti Võlu koolituskeskus (Kooli 7, Jõhvi)
     Kui palju maksab?
     30 €
     Korraldaja
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus

     Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab koostöös Juunika Koolitusega juhtimisoskuste arengurogrammi Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtetele

     Õppekeel on vene keel.

     Koolituse korraldamist toetab Ida-Virumaa programm “Ettevõtjate arendamise, ekspordi ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud konsultatsioonid ja koolitused”.

     Iga kursuse hind on vaid 30 eurot + käibemaks osaleja kohta! 

     NB! Koolitusel saavad osaleda ainult Ida-Virumaal registreeritud ettevõtete juhid. Samuti ei tohiks ettevõttel olla maksuvõlgu.

     KAVA

     Teemad:
     • Äri üleandmise planeerimine ja  teostamine 1 ak/h
     • Äri müük või pere ettevõtte loomine    1 ak/h
     • Võimalused äri üleandmiseks järgmisele põlvkonnale 1 ak/h
     • Perekondlik hartia 1 ak/h
     • Järglaste arendamine ettevõttes 1  ak/h
     • Väljaspoolt juhi palkamine 1 ak/h
     • Väljumine ärist – müügiga soetud   võimalused, müügi   ettevalmistamine, maksude  optimeerimine 1 ak/h
     • Tüüpilised küsimused potensiaalsest ostja vaatenurgast

     Arutelu
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     OFFLINE
     ONLINE
     Ettevõtja
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Infopäev
     Konverents
     Sündmus
     Eng
     Est
     Kohapeal

     Konverents EduFest

     Registreerimine kuni 10 mai 2023
     Millal?
     11 mai / 2023
     9:00-17:00
     Kus?
     Öpiku maja (Valukoja 8), Ülemiste City
     Kui palju maksab?
     tasuta
     Korraldaja
     Taltech
     Tallinna Ülikool

     EduFest on võimalus ühe päeva jooksul kuulata erinevate tipp-tegijate ettekanded tuleviku teemadel – uuemate uuringute ülevaated, põnevad teadusmaailma saavutused, tulevikulahendused jne. Lühikesed, 45-minutilised teadmisampsud ning arutelud ja posteresitlused just sinu valitud teemadel – psühholoogiast tuleviku tehnoloogiateni.

     Kokku toimub max 4×8=32 teadmisampsu kokku kaheksas sessioonis, igas sessioonis on võimalik valida nelja erineva teema ja esitaja vahel. Sessioonide vaheajal saab jätkata diskussioone ettekandjatega, tutvuda tulevikutegijate posteritega ning vahetada kolleegidega mõtteid kuuldu üle. Otse loomulikult on kogu aeg käepärast kohv, tee ja suupisted.

      

     Lisainfo ja Registreerimine

     KOV
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Eng
     Veebipõhine

     Elektroonikasektori keskkonnasõbraliku innovatsiooni teemaline täiendõppe veebikursus

     Kursuse eesmärk on anda ettevõtjatele teadmisi innovaatiliste ning keskkonnasõbralike elektroonikatoodete tootmisel, sh tootmise kvaliteet, regulatsioonid ja ärimudelid.

     Registreeru
     Millal?
     15 mai – 26 juuni / 2023
     Kus?
     other
     Korraldaja
     Tartu Ülikooli Narva Kolledž

     Tartu Ülikool pakub tasuta elektroonikasektori keskkonnasõbraliku innovatsiooni teemalist täiendõppe veebikursust elektroonikasektori ettevõtjatele jt valdkonna spetsialistidele. Kursus sobib ka elektroonika ja tehnikavaldkonna tudengitele. Kursuse eesmärk on anda ettevõtjatele teadmisi innovaatiliste ning keskkonnasõbralike elektroonikatoodete tootmisel, sh tootmise kvaliteet, regulatsioonid ja ärimudelid.

     Kursus algab 15. mail ja lõpeb 23. juunil ning kestab kokku kuus nädalat. Kursusel on neli moodulit, mis eeldavad iseseisvat õppimist, nii et kursusel osaleja saab need läbida omale sobivas tempos. Pärast edukat läbimist saavad osalejad Tartu Ülikooli 1 EAP digitunnistuse. Kursus on inglise keeles.

     Registreeru  enne  28. maid  siin.

      

     Lisainfo e-kursuste kohta: https://ut.ee/et/moocs

     TASUTA
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Seminar
     Est
     Kohapeal

     Kommunikatsiooni baaskoolitus-töötuba vabaühendustele

     Registreeru
     Millal?
     06 mai / 2023
     10:00-16:00
     Kus?
     Tallinn
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Nadežda Morozova
     Eesti Noorteühenduste Liit ja Euroopa Parlamendi büroo Eestis kutsuvad erinevate noorteorganisatsioonide, osaluskogude ja teiste vabaühenduste esindajaid praktilisele kommunikatsiooni baaskoolitusele. Koolitus toimub laupäeval, 6. mail, kell 11.00-16.00 Euroopa Liidu Maja (Rävala pst 4, Tallinn) seminariruumis.
     Kommunikatsiooni baaskoolitus-töötoa eesmärk on anda vabaühendustele praktilised teadmised kommunikatsioonitegevuste planeerimisest ja strateegia koostamisest ning sisuloomest. Koolitus koosneb nii teooriast kui praktilistest ülesannetest.
     Praktilist koolitust viib läbi Mart Soonik, kes on Tallinna Ülikooli avalike suhete lektor, koolitaja ja kommunikatsiooniettevõtte MSMedia juhataja. Mart on ise öelnud, et tema koolitustel vaagitakse päriselulisi juhtumeid, otsitakse taktikaid strateegilistele eesmärkidele ja lahendatakse aktuaalseid probleemülesandeid, kasutades selleks praktikas kinnitust leidnud teoreetilisi mudeleid.
     Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine: https://forms.gle/JLQVm9gT2eD7nWqbA
     PS! Igast organisatsioonist ootame ühte esindajat.
     Koolituse korraldamist rahastab Euroopa Parlamendi büroo Eestis ning see on osa uheskoos.eu algatusest, mis valmistab ette kodanikuühiskonda 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.
     Tallinnast väljaspoolt tulijatel on võimalik taotleda hüvitist transpordikulude kompenseerimiseks.
     Lisainfo: Triin Roos, triin@enl.ee, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     Ettevõtja
     Koolitus
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Andmepõhiline aruandlus e-arvete näitel

     registreeru
     Millal?
     28 apr. / 2023
     10:00-11:30
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused

     Hea raamatupidaja või raamatupidamisettevõtja!

      

     Ootame Sind tasuta infoseminarile, kus saad kiire ülevaate, mis on andmepõhine aruandlus ja mis on selle erinevus võrreldes tänaste traditsiooniliste aruannetega. Kuidas raamatupidamiskirjendis kajastuvad aruandluseks vajalikud tunnused ja millisel moel need jõuavad aruannetesse. Kas andmepõhine aruandlus toob kaasa uusi riske? Kuidas e-arved on seotud andmepõhise aruandlusega, milline on seos e-arvete ja standardsete raamatupidamiskirjendite vahel ning kuidas uued võimalused muudavad raamatupidaja töö tõhusamaks. Kuidas raamatupidaja saab aidata ettevõtja halduskoormust vähendada tänu andmepõhisele aruandlusele.

      

     Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab – miks osaleda koolitusel?

     • saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
     • saad ülevaate, mida tähendab andmepõhine aruandlus
     • saad teada kuidas andmepõhine aruandlus aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
     • saada täiendava põhjuse miks e-arveid rakendada
     • saad juhiseid kuidas digiraamatupidamisest maksimum võtta.

      

     Koolitus toimub: 21.04 ja 28.04, vali omale sobiv kuupäev registreerumise vormil!

     Koolituse formaat: veebiseminar (zoom) TASUTA

     Koolituse pikkus: 2 akadeemilist tundi (1,5h)

     Koolituse sihtrühm: Raamatupidamisettevõtted ja raamatupidajad

      

     Registreeri koolitusele SIIN

      

     E-arvetel on oluline roll raamatupidaja töö optimeerimisel ja ettevõtja halduskoormuse vähendamisel, kuna suur osa majandustehinguid on ostu-müügitehingud, mille algdokumendiks on arve.

      

     E-arvete teema on osa reaalajamajandusest, loe lähemalt https://www.realtimeeconomy.ee/

      

     Tegevusi rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonile eraldatud vahenditest.

     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     Ettevõtja
     Koolitus
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Andmepõhiline aruandlus e-arvete näitel

     registreeru
     Millal?
     21 apr. / 2023
     10:00-11:30,
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused

     Hea raamatupidaja või raamatupidamisettevõtja!

      

     Ootame Sind tasuta infoseminarile, kus saad kiire ülevaate, mis on andmepõhine aruandlus ja mis on selle erinevus võrreldes tänaste traditsiooniliste aruannetega. Kuidas raamatupidamiskirjendis kajastuvad aruandluseks vajalikud tunnused ja millisel moel need jõuavad aruannetesse. Kas andmepõhine aruandlus toob kaasa uusi riske? Kuidas e-arved on seotud andmepõhise aruandlusega, milline on seos e-arvete ja standardsete raamatupidamiskirjendite vahel ning kuidas uued võimalused muudavad raamatupidaja töö tõhusamaks. Kuidas raamatupidaja saab aidata ettevõtja halduskoormust vähendada tänu andmepõhisele aruandlusele.

      

     Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab – miks osaleda koolitusel?

     • saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
     • saad ülevaate, mida tähendab andmepõhine aruandlus
     • saad teada kuidas andmepõhine aruandlus aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
     • saada täiendava põhjuse miks e-arveid rakendada
     • saad juhiseid kuidas digiraamatupidamisest maksimum võtta.

      

     Koolitus toimub: 21.04 ja 28.04, vali omale sobiv kuupäev registreerumise vormil!

     Koolituse formaat: veebiseminar (zoom) TASUTA

     Koolituse pikkus: 2 akadeemilist tundi (1,5h)

     Koolituse sihtrühm: Raamatupidamisettevõtted ja raamatupidajad

      

     Registreeri koolitusele SIIN

      

     E-arvetel on oluline roll raamatupidaja töö optimeerimisel ja ettevõtja halduskoormuse vähendamisel, kuna suur osa majandustehinguid on ostu-müügitehingud, mille algdokumendiks on arve.

      

     E-arvete teema on osa reaalajamajandusest, loe lähemalt https://www.realtimeeconomy.ee/

      

     Tegevusi rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonile eraldatud vahenditest.

     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     Noored
     Koolitus
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Seminar juhile : “Kui rikkad me tegelikult oleme?””

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

     Registreeru
     Millal?
     02 mai / 2023
     09:00-09:30
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Kristjan Kaskman

     JUHI HOMMIKU KOHV

     veebiseminar

      

     Juhtimine on iseenesest lihtne, sest tuleb arvestada mõningaid põhilisi asju ning nende järgi tegutsedes on võimalik kiiresti saavutada eesmärgid.

     Juhtimise suurimaks väljakutseks on vältida stereotüüpidest lähtumist ning ainult probleemidega tegelemine. Üldiselt viib see valede otsusteni ja uute probleemideni.

     Juht peab oma tegevustes lähtuma konkreetsest olukorrast ning eesmärkidest, mida ta peab saavutama. Tundub keeruline, kuid tegelikkuses on see äärmiselt lihtne ja seda me ka veebiseminaridel vaatame.

     Samas unustatakse tihti ära, et juhina vastutatakse teiste tegemiste eest. Kui meeskonnale seatud eesmärgid jäävad täitmata, siis on see ennekõike juhi tegemata töö. Mida kõrgemale liigutakse juhtimistasandil, seda olulisemaks muutub ennekõike inimeste juhtimine.

      

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

      

     Veebiseminar toimub 02.05.2023 keskkonnas Zoom.

     Veebiseminarid on eesti keeles ning 3 kuud tasuta järelvaadatavad.

     Sinul on võimalus aktiivselt kaasa töötades määrata, millistel teemadel täiendavalt räägitakse.

      

     Teemad:

     • töötajate voolavus ja selle märgid
     • töötajate motivaatorid
     • juht ja töökeskkond, nende roll töötaja pühendumuses ja motivatsioonis
     • kogemuse hind
     • organisatsiooni väärtuslikum vara – töötaja või juht
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     Noored
     Koolitus
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Seminar juhile : “Tähelepanu , valmis olla, start”

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

     Registreeru
     Millal?
     16 mai / 2023
     09:00-09:30
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Kristjan Kaskman

     JUHI HOMMIKU KOHV

     veebiseminar

      

     Juhtimine on iseenesest lihtne, sest tuleb arvestada mõningaid põhilisi asju ning nende järgi tegutsedes on võimalik kiiresti saavutada eesmärgid.

     Juhtimise suurimaks väljakutseks on vältida stereotüüpidest lähtumist ning ainult probleemidega tegelemine. Üldiselt viib see valede otsusteni ja uute probleemideni.

     Juht peab oma tegevustes lähtuma konkreetsest olukorrast ning eesmärkidest, mida ta peab saavutama. Tundub keeruline, kuid tegelikkuses on see äärmiselt lihtne ja seda me ka veebiseminaridel vaatame.

     Samas unustatakse tihti ära, et juhina vastutatakse teiste tegemiste eest. Kui meeskonnale seatud eesmärgid jäävad täitmata, siis on see ennekõike juhi tegemata töö. Mida kõrgemale liigutakse juhtimistasandil, seda olulisemaks muutub ennekõike inimeste juhtimine.

      

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

      

     Veebiseminar toimub 16.05.2023 keskkonnas Zoom.

     Veebiseminarid on eesti keeles ning 3 kuud tasuta järelvaadatavad.

     Sinul on võimalus aktiivselt kaasa töötades määrata, millistel teemadel täiendavalt räägitakse.

      

     Teemad:

      • eesmärkide sõnastamine ja hindamine
      • kompetentsid versus isikuomadused
      • meeskonna kokkupanek: kas eelistada talente või meeskonnamängijaid
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     Noored
     Koolitus
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Seminar juhile : “Iga algus ei ole raske”

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

     Registreeru
     Millal?
     18 apr. / 2023
     09:00-09:30
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Kristjan Kaskman

     JUHI HOMMIKU KOHV

     veebiseminar

      

     Juhtimine on iseenesest lihtne, sest tuleb arvestada mõningaid põhilisi asju ning nende järgi tegutsedes on võimalik kiiresti saavutada eesmärgid.

     Juhtimise suurimaks väljakutseks on vältida stereotüüpidest lähtumist ning ainult probleemidega tegelemine. Üldiselt viib see valede otsusteni ja uute probleemideni.

     Juht peab oma tegevustes lähtuma konkreetsest olukorrast ning eesmärkidest, mida ta peab saavutama. Tundub keeruline, kuid tegelikkuses on see äärmiselt lihtne ja seda me ka veebiseminaridel vaatame.

     Samas unustatakse tihti ära, et juhina vastutatakse teiste tegemiste eest. Kui meeskonnale seatud eesmärgid jäävad täitmata, siis on see ennekõike juhi tegemata töö. Mida kõrgemale liigutakse juhtimistasandil, seda olulisemaks muutub ennekõike inimeste juhtimine.

      

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

      

     Veebiseminar toimub 18.04.2023 keskkonnas Zoom.

     Veebiseminarid on eesti keeles ning 3 kuud tasuta järelvaadatavad.

     Sinul on võimalus aktiivselt kaasa töötades määrata, millistel teemadel täiendavalt räägitakse.

      

     Teemad:

     • juhi esimesed sammud uuel positsioonil
     • mida teha, kui võtad üle toimiva meeskonna
     • kuidas alustada uue meeskonna loomist
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     Noored
     Koolitus
     Seminar
     Veebipõhine

     Seminar juhile : “Inimeste juhtimine ja meeskonna juhtimine”

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

     Registreeru
     Millal?
     04 apr. / 2023
     09:00-09:30
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Kristjan Kaskman

     JUHI HOMMIKU KOHV

     veebiseminar

     Juhtimine on iseenesest lihtne, sest tuleb arvestada mõningaid põhilisi asju ning nende järgi tegutsedes on võimalik kiiresti saavutada eesmärgid.

     Juhtimise suurimaks väljakutseks on vältida stereotüüpidest lähtumist ning ainult probleemidega tegelemine. Üldiselt viib see valede otsusteni ja uute probleemideni.

     Juht peab oma tegevustes lähtuma konkreetsest olukorrast ning eesmärkidest, mida ta peab saavutama. Tundub keeruline, kuid tegelikkuses on see äärmiselt lihtne ja seda me ka veebiseminaridel vaatame.

     Samas unustatakse tihti ära, et juhina vastutatakse teiste tegemiste eest. Kui meeskonnale seatud eesmärgid jäävad täitmata, siis on see ennekõike juhi tegemata töö. Mida kõrgemale liigutakse juhtimistasandil, seda olulisemaks muutub ennekõike inimeste juhtimine.

      

     Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

      

     Esimene veebiseminar toimub juba 04.04.2023 keskkonnas Zoom.

     Veebiseminarid on eesti keeles ning 3 kuud tasuta järelvaadatavad.

     Sinul on võimalus aktiivselt kaasa töötades määrata, millistel teemadel täiendavalt räägitakse.

      

     Teemad:

     • juhtimise tähendus kaasajal
     • juhi erinevad rollid ja funktsioonid
     • protsesside ja inimeste juhtimine
     • juhi pädevused ja juhtimistasandid: tehnilised, suhtlus, strateegiline mõtlemine
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     Ettevõtja
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Veebiseminar: “Pakendi innovatsioon- olulised trendid ja uudsed lahendused toidutootjatele”

     registreerumine
     Millal?
     30 märts / 2023
     14.00
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Helen Pildre

     Infopäev – veebiseminar toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. Veebiseminar on järjekorras kolmas 2023.a toimuvast kuueosalisest veebiseminaride sarjast.

     Veebiseminari sisu:
     – Millised tulevikupuidust pakendid on asendamas plastpakendeid?
     – Kuidas töötatakse välja tselluloosil põhinevat kilet?
     – Kus valdkonnas kasutada 3D printimislõnga?
     – Innovatiivsed uued tootenäidised pakenditootjatelt ( UPM, Stora Enso, Pulpex).
     – Mis oli Maks&Mooritsa hakkliha pakendil erilist, mis tõi reklaamibüroole Rakett “Aasta Turundusteo” auhinna?
     – Kuidas läbi e-kaubanduse pakendeid korduvkasutada ja oma ettevõtte keskkonna jalajälge vähendada?
     – Millised pakendid võetakse ringlusesse ja mis on nende edasine kasutusvõimalus toidutootjale?
     – Kuidas pakendi tootmiskulusid optimeerida ja anda hinnang oma uuele ja loodavale pakendile koostöös K-Print trükikojaga?
     – Keskkonnasõbraliku pakendimaterjalide valik ning funktsionaalse kartongpakendi loomine.
     – Check-list toidutootjale kartongpakendi tellimiseks.

     Esinejad:
     – Alder Harkmann – juhatuse liige, Eesti Pakendriringlus OÜ
     – Helen Oras, müügijuht, K- Print OÜ
     – Jaan Kers – professor, Puidutehnoloogia labori juhataja. Materjali ja Keskkonnatehnoloogia Instituut, TalTech
     – Priit Isok – loovjuht, Disainibüroo Rakett
     – Triin Parmsoo – kliendikogemuse juht, Itella Estonia OÜ

     Veebiseminaril osalemine on tasuta, kuid kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 131€ ühe osaleja kohta. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt “29”. märtsiks.

     Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Est
     Veebipõhine

     Koolitus “Ekspordi ABC 2023” toidusektorile

     registreeru
     Millal?
     05 apr. – 16 mai / 2023
     10.00-13.00
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Helen Pildre

     Ekspordi ABC on osa programmist Ekspordivägi, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. Ekspordi ABC on kuue-päevane ettevõtetele suunatud täienduskoolituse programm, mis on kombineeritud ettevõtete juhendamisega, et koolitusel õpitu saaks parimal moel ellu viidud.

     Koolitusprogrammis osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 03. aprill 2023. Kohtade arv on piiratud ning kohtade täitumisel lõpetatakse registreerumine enne registreerumistähtaega.

     Sihtrühm

     Täienduskoolitus on mõeldud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale ja tema töötajatele ning eraõigusliku juriidilise isiku osanikele, aktsionäridele, liikmetele, juhtorgani liikmetele ja tema töötajatele.

     Peale koolitusprogrammi läbimist

     1. teavad osalejad

     • kuidas analüüsida ja valida eksporditurgu,
     • kuidas valida sobivat eksporditurul sisenemise või laienemise mudelit,
     • kuidas kohandada toode vastavalt turule,
     • kuidas luua optimaalne logistikasüsteem ekspordituru jaoks,
     • kuidas leida kliente ja luua pikaajalised koostöösuhted,
     • kuidas valida sobivad turunduskommunikatsiooni vahendeid ja kanaleid eksporditurule,
     • kuidas maandada ekspordi riske,
     • kuidas luua ekspordiplaan,

     2. suhtuvad osalejad eksporti kui süsteemsesse protsessi,

     3. oskavad osalejad koostada ekspordiplaani.

     REGISTREERI SIIN

     Koolitusprogrammi sisu ja teemad:

     I moodul: Konkurentsieelise leidmine. Toote kohandamine vastavalt turu nõuetele. Toote hinna kohandamine. Logistika süsteemi loomine ja optimeerimine.

     II moodul: Ekspordivalmiduse analüüs. Turgude analüüs. Trendide analüüs. Klientide ja konkurentide analüüs eksporditurul. Mis on oluline sobiva turu valikul? Ekspordi turule sisenemise mudelid  ja nende hulgast sobiva valimine. Lõpphinna kujunemine vastavalt ekspordimudeli valikule.

     III moodul: Kliendisuhete loomise viisid. Kultuurilised aspektid ekspordi juhtimises. Läbirääkimised teises kultuuris. Ärivõrgustike ja kliendikontaktide arendamine. Müügi struktuur: otse kliendile või B2B? Uued turuosalised: online supermarketid ja e-toidu jaemüüja. Personaliseeritud müük ja õige kanali valimine. Ettevõtte tutvustus ja müügi kontseptsiooni loomine. Referentside ja edulugude kasutamine. Toodete testimine valitud eksporditurgudel. Pikaajalise kliendisuhte loomine.Võtmekliendi suhete arendamine.

     IV moodul: Turunduskommunikatsiooni vahendid eksporditurul. Brändi loomine eksporditurul. „Private label“. Sõnumite valik. Ekspordituru kommunikatsioonikanalid. Sotsiaalmeedia kasutamine eksporditurul. Oma kanalite loomine. Tasulise meedia kasutamine. Koosturundus edasimüüjaga.

     V moodul: Ekspordi riskide maandamiseks tegevusplaani koostamine. Ekspordi investeeringud. Esmase müügiplaani koostamine. Ekspordi kulude planeerimine. ROI. Millal tasub eksport ära?

     VI moodul, lõpuseminar: Osalejate ekspordiplaanide tutvustamine ja tagasiside.

      

     Koolituse metoodika ja hindamine

     Kõik koolitused toimuvad veebikeskkonnas „Zoom”. Igale koolitusele järgneb iseseisev töö. Koolituste vahel on osalejal aeg iseseisva töö tegemiseks ehk oma ettevõtte ekspordiplaani ühe osa väljatöötamiseks vastavalt koolitusel õpitule.

     Osalejad, kes esitavad iseseisva töö, saavad koolitajalt selle kohta hinnangu, kas esitatud töö vastab nõuetele või mitte. Kui kõik iseseisvad tööd vastasid nõuetele, saavad osalejad tunnistuse. Muul juhul tõendi. Tõendi koolitusel osalemise kohta saavad osalejad ka siis, kui iseseisvaid töid ei ole esitatud.

     Vajadusel ja soovi korral saavad koolitusel osalevad ettevõtted osaleda personaalsel juhendamisel välisjuhendajaga, mis toimub veebikeskkonnas “Zoom”peale koolituspäeva toimumist eraldi ajagraafiku järgi. Juhendamiseks tutvub koolitaja ettevõtte taustaga, spetsiifikaga, praeguse olukorraga, kitsaskohtadega, lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel planeerib ja viib koolitaja läbi individuaalse ettevõtte juhendamise.

     Kõik “Zoomi” koolitused salvestatakse ja laetakse üles online koolituskeskkonda „Talent LMS“ järelvaatamiseks. Koolitused ja juhendamine toimuvad inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

      

     Koolituse maht

     Koolitusprogramm sisaldab 18 akadeemilist tundi kontaktõpet, 50 akadeemilist tundi iseseisvate tööde koostamiseks. Programmi kogumaht 68 akadeemilist tundi. Osalejad, kes osalevad koolitusel, kuid ei esita iseseisvaid töid, saavad koolituse lõpus tõendi. Osalejad, kes teevad ära kõik iseseisvad tööd saavad tunnistuse.

      

     Programmi koolitajad

     Lev Rubinstein (EE) on töötanud viimased 15 aastat FMCG´s (Fast Moving Consuming Goods) kiiresti liikuvate tarbekaupade turu valdkonnas,   sellest viimased 9 aastat rahvusvahelises toiduvaldkonnas. Tema põhiline fookus on olnud toidu kaubamärkide laienemine uutele turgudele   jaesektoris ning HoReCa´s. Levil on pikajaline kogemus Valio Eesti ja Valio Soome heaks töötamisel,  tema praegune tööandja on piimatoodete   alternatiivide tootja OddlyGood Global (kaerajoogid, taimsed dessertid, taimsed juustud jne.) ning tema peamine spetsialiseerumine on Poola turg,   kus ta on tegutsenud viimased 7 aastat.

      Jean Sutton (UK) on rahvusvahelise turu-uuringute firma ActionLine juht. Ta on koolitanud eksportijaid ja toidusektori ettevõtteid üle maailma       ning viimase 10 aasta jooksul ka Eestis.     

      

      

      Roland Lock (DE) on pikaajalise toidusektori kogemusega konsultant ja koolitaja, kes on aidanud Arlal siseneda Saksa turule. Ta teeb tihedat   koostööd erinevate Saksamaa toidusektori ettevõtetega ning on nõustanud Missioon Saksamaa programmi raames Eesti toidusektori ettevõtjaid   Saksamaa turule sisenemisel.

      

     Programmi moodulid

      I moodul: koolitaja ja juhendaja Lev Rubinstein (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

     • koolitus 05. aprill, 10:00 – 13:00

     II moodul: koolitaja ja juhendaja Jean Sutton (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

     • koolitus 12. aprill, 10:00 – 13:00
     • personaalsed juhendamised

     III moodul: koolitaja ja juhendaja Roland Lock (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

     • koolitus 18. aprill, 10:00 – 13:00

     IV moodul: koolitaja ja juhendaja Lev Rubinstein (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

     • koolitus 03. mai, 10:00 – 13:00

     V moodul: koolitaja ja juhendaja Lev Rubinstein (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

     • koolitus 10. mai, 10:00 – 13:00

     VI moodul, lõpuseminar: koolitaja ja juhendaja Lev Rubinstein (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

     • koolitus 16. mai, 10:00 – 13:00
     • Ekspordiplaanide esitlemine ja tutvustamine

     Koolitusel osalevate ettevõtete personaalne juhendamine toimub peale koolituspäeva eraldi ajagraafiku järgi ning osalejal on võimalik valida, kas ta soovib juhendamist vastava koolitajaga. Juhendamiseks tutvub koolitaja ettevõtte taustaga, spetsiifikaga, praeguse olukorraga, kitsaskohtadega, lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel planeerib ja viib koolitaja läbi juhendamise.

     Koolituse ja juhendamise hind

     Koolitusprogramm on  tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 900€ ühe osaleja kohta. Juhendamine on tasuta kuni viiele osalejale ühest ettevõttest,  kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 890€/h ettevõtte  kohta.

     REGISTREERI SIIN

     Toetajad

     Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

     KOV
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Kuidas luua ise sotsiaalmeedia videosisu, mis töötab

     Registreerimine kuni 27 apr. 2023
     Millal?
     05 mai / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Kuidas luua ise sotsiaalmeedia videosisu, mis töötab

     NB! Koolituse detailid veel täpsustuvad. Jäta vormi oma e-maili aadress ning anname sulle kohe teada kui koolitusele registreerumine algab! 

     Reede, 5. mai kell 10:00-11:30

     Koolitaja Kairi Killing

     Videosisu võidukäik erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel ja turunduses laiemalt on kestnud juba mõnda aega ega näita ka taandumise märke. Vahetuvad ning liikuvad visuaalid suudavad kasutajate tähelepanu paremini hoida kui staatiline pilt või tekst.

     Kuidas üldse sünnivad video ideed? Millist tehnikat on video tegemiseks vaja? Kuidas luua visuaal, mis on silmale ilus ja monteerida see tervikuks? Kuidas tagada oma video edu sotsiaalmeedias? Kõigest sellest koolitusel räägimegi. 

     Koolituse jooksul käime läbi läbi kogu video praktilise loomise protsessi – alates idee kaadritesse väljamõtlemisest ja filmimisest kuni monteerimise ja selle levitamiseni. Jagame praktilisi nõuandeid, selleks, et sinu ettevõtte tulevased videod oleksid selge loo ja ilusate visuaalidega, aga ka tehnilisest aspektist tugevad.

     Koolitus on mõeldud eelkõige alustavale sisuloojale, kes soovib oma kanaleid rikastada originaalsete ning väärtust pakkuvate videotega.

     Läbides selle koolituse:

     • tead kuidas läbi mõelda mida filmida ja teha ülesvõtteid
     • mõistad videotöötluse põhilisi termineid ja tehnikaid digiturunduse jaoks
     • tead millist sisu millisesse digikanalisse luua.

     Peale koolitust omad baasteadmisi sotsiaalmeedia videote loomisest ja selle tarbeks vaja minevatest tehnilistest oskustest. Mõistad paremini, kuidas luua lisaks visuaalselt pilkupüüdvale ka väärtust pakkuvat videosisu ning kuidas video kõige paremini sinu ettevõtte eesmärke toetama panna. Lisaks teed vahet erinevate kanalite kriteeriumitel ja eripäradel, mis seal levivale videosisule kehtivad.

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile.

     Videoloome A&O toob sinuni hinnatud sotsiaalmeedia strateeg ja sisulooja Kairi Killing. Koolitusel on võimalik Kairile küsimusi esitada. 

     Kairi Killing

     Kairi Killing on hinnatud ning suure kogemustepagasiga sotsiaalmeedia strateeg ja sisulooja, kes on valdkonnas tegutsenud üle 13 aasta. Oma peamise eesmärgina soovib ta aidata klientidel luua sotsiaalmeedia sisu, mis loob väärtust nii ettevõttele kui ka tarbijale.  Kairi on aidanud luua kaasavaid sotsiaalmeedia kanaleid sellistele brändidele nagu Sportland, Apple ja Red Bull. Samuti on Kairi SPARK Stuudio asutaja ja kosnultant.

     KOV
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga:Copywriting: Tule videoga esile: eduka videoreklaami loovidee

     Registreerimine kuni 27 apr. 2023
     Millal?
     03 mai / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Tule videoga esile: eduka videoreklaami loovidee

      

     NB! Koolituse detailid veel täpsustuvad. Jäta vormi oma e-maili aadress ning anname sulle kohe teada kui koolitusele registreerumine algab! 

     Kolmapäev, 3. mai kell 10:00-11:30

     Koolitaja Jenny Tupits

      

     Video on üks olulisemaid ja tõhusamaid vahendeid, mille abil uusi kliente leida ja toodet või teenust tutvustada.

     Koolitusel keskendume nõuannetele ja konkreetsetele näidetele, kuidas kasutada videot digiturunduses. Tutvustame videoturunduse põhimõtteid ning räägime ka sellest, kuidas ehitada üles turundusvideote loovlahendusi ja alustada videoturundusega YouTube’is.

     Koolitusele on osalema oodatud nii videotega esimesi katsetusi tegevad kui ka juba varasemalt videoturundust kasutanud ettevõtted.

     Läbides selle koolituse:

     • oskad vältida peamisi vigu, mida videoturunduses tehakse;
     • oskad seada turunduseesmärgist lähtuvaid kriteeriumeid oma video loovlahendusele;
     • tead, mida teha, et YouTube’i otsingus välja tulla.

     Pärast koolitust on Sul olemas baasteadmised videoturundusega alustamiseks – oskad välja tulla pilkupüüdvate loovlahendustega, tead millistele põhimõtetele oma strateegia YouTube’is üles ehitada ning kuidas videosisu oma ettevõtte turundusse integreerida.

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     Jenny on pikaajalise kogemusega digiturundaja, kes aitab sul leida vastused, milliseid äri- ja turundusprobleeme video lahendada aitab ning soovitab koolituse käigus ka kasulikke tööriistu videote töötlemiseks. Koolituse jooksul on Jennyle võimalik esitada küsimusi!

      

     Tasuta koolitused - Õpi koos Google'iga

      

      

     Jenny Tupits

     VIVID Creative Content Studio juht ja videoturunduse strateeg Jenny Tupits on varasemalt töötanud Südameapteegi digiturunduse spetsialistina ning vabakutselise sisuturundajana. Jenny klientide seas on olnud L’Oréal, Arsenal FC, Aatriumi Sisutuskaubamaja, Confido Meditsiinikeskus, PLM Group, Leigo Järvemuusika ja Agapics (Hallmarki esindaja Baltikumis).

     KOV
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga:Copywriting: tugevad müügitekstid reklaamides

     Registreerimine kuni 27 apr. 2023
     Millal?
     27 apr. / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Copywriting: tugevad müügitekstid reklaamides

     NB! Koolituse detailid veel täpsustuvad. Jäta vormi oma e-maili aadress ning anname sulle kohe teada kui koolitusele registreerumine algab! 

     Hea tekst ning täpne sõnum digikanalite reklaamides on sama oluline kui visuaal. Ükski reklaam ei müü, kui sõnum on segane või vähe veenev. Hea copywriting on teksti loomine selliselt, et see ärataks lugejas huvi ja soovi edasi klikkida, osta või sinu ettevõttega muul moel suhelda ning samuti eristada sind konkurentidest.

     Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas väga hõlpsasti luua töötavaid ja üheselt mõistetavaid reklaamtekste. Koolitaja räägib kasulikest nippidest ja argumentidest, mille abil kirjutada häid reklaam- ja müügitekste veebilehe, reklaamide, sotsiaalmeedia postituste või  uudiskirjade tarbeks.

     Koolitusel jagame sinuga copywritingu põhimõtted, kuidas luua oma brändi või ettevõtte kõnekeel ning tehnikaid, kuidas kujundada tabavad pealkirjad ja luua sõnumid, mis paneksid klienti koheselt tegutsema. Õpi kirjutama veenvaid müügitekste, mis samal ajal on ka sinu ettevõtte brändi nägu.

     See koolitus on mõeldud kõigile turundusinimestele ja ettevõtjatele, ka müügiga tegelejatele, kelle igapäeva töös on suur roll sõnade seadmisel ja reklaamtekstide kirjutamisel. Eelnev kirjutamise kogemus ei ole vajalik, kuid on kasulik, et koolituse käigus oma sõnumeid testida.

      

     Koolitus toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile.

      

     KOV
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Pane YouTube’i reklaamid enda kasuks tööle

     Registreerimine kuni 17 apr. 2023
     Millal?
     20 apr. / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Pane YouTube’i reklaamid enda kasuks tööle

     Neljapäev, 20. aprill 10:00 – 11:30

     Koolitaja Liis Laisaar

     YouTube on Google’i järel suuruselt teine otsingumootor ja pakub rohkelt võimalusi tutvustada oma toodet või teenust uutele potentsiaalsetele klientidele või taassihtida juba olemasolevaid kliente-külastajaid.

     Kuidas alustada videoreklaamidega YouTube’is? Milliseid kavalaid sihtimisvõimalusi need pakuvad? Mida seadistamisel silmas pidada? Käime koolituse raames läbi sammud kampaania planeerimisest esimeste reklaamide live’i jõudmiseni.

     Koolitusel vaatame täpsemalt, milliseid reklaamiformaate ja sihtimisvõimalusi YouTube pakub ja käime läbi vajalikud sammud reklaamide live’i jõudmiseni. Anname ülevaate parimatest praktikatest ja kavalatest lahendustest, mis võimaldavad ka piiratud eelarvest maksimumi võtta. Juttu tuleb ka YouTube’i kampaaniate põhimõõdikutest ja tulemuste analüüsist. Vaatame konkreetseid näiteid ja käime läbi endale sobiva strateegia loomise sammud.

     Osalema ootame nii oma esimeste reklaamidega alustajad kui ka juba kogenumad YouTube’i turundajad, kes tahavad oma teadmisi värskendada ja platvormi uusimate trendidega kursis püsida.

     Läbides selle koolituse oskad:

     • Panna paika efektiivse YouTube’i strateegia
     • Seadistada oma esimesed kampaaniad
     • Analüüsida kampaaniate tulemuslikkust

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     Teadmised YouTube’i reklaamidest toob sinuni Google reklaamide spetsialist Liis Laisaar, kes igapäevaselt turundab eri suuruses ettevõtteid just Google Adsi poolt pakutavate võimaluste abil. Koolituse vältel on võimalik Liisile esitada küsimusi!

     Tasuta koolitused - Õpi koos Google'iga

      

     Liis Laisaar

     Liis on Google reklaamide seeniorspetsialist agentuuris Holini. Tema põhitööks on eri suuruses ettevõtete turundamine Google Adsi poolt pakutavate võimaluste abil. Selle kõrvalt on ta oma kogemusi jaganud ka mitmetel seminaridel ning loengutel.

     KOV
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Kasvata oma äri: võida uusi kliente Google Adsiga

     Registreerimine kuni 14 apr. 2023
     Millal?
     18 apr. / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Kasvata oma äri: võida uusi kliente Google Adsiga

     Teisipäev, 18. aprill kell 10:00-11:30

     Koolitaja Liis Laisaar

     Rohkem kui 65% ostlejatest vajutab enne ostu tegemist Google Adsi reklaamile. Google Adsi kasutamine on alus edukale digiturundusele ja igapäevane tegevus paljudele ettevõtetele. See on tõhus, soodne ja kiire vahend, millega kasvatada veebilehe liiklust ja müüki nii väikestel kui ka suurtel ettevõtetel.

     Millistel põhimõtetel Google Ads töötab? Kuidas oma reklaame seadistada nii, et need ettevõtte eesmärke täidaks? Millele tuleks otsingu- ja bännerkampaaniat luues mõelda? Sellest kõigest koolitusel räägime.

     Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes soovivad alustada ettevõtte turundamisega Google Adsis.

     Läbides selle koolituse:

     •     tead, kuidas Google Ads töötab
     •     oskad üles seada Google Adsi otsingu- ja bännerkampaania
     •     oskad seada kampaania eesmärke ja koostada eelarvet

     Koolituse lõpuks on sul teada põhitõed, et teha otsingu- ja bännerreklaami Google Adsis ja seeläbi digimaailmas edukalt tegutseda, uusi kliente võita ja äri kasvatada.

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     Koolitaja on Google reklaamide spetsialist Liis Laisaar, kes igapäevaselt turundab eri suuruses ettevõtteid just Google Adsi poolt pakutavate võimaluste abil. Koolituse vältel on võimalik Liisile esitada küsimusi!

      

     Tasuta koolitused - Õpi koos Google'iga

     Liis Laisaar

     Liis on Google reklaamide seeniorspetsialist agentuuris Holini. Tema põhitööks on eri suuruses ettevõtete turundamine Google Adsi poolt pakutavate võimaluste abil. Selle kõrvalt on ta oma kogemusi jaganud ka mitmetel seminaridel ning loengutel

     KOV
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Tõhus sotsiaalmeedia reklaam ettevõttele

     Registreerimine kuni 07 apr. 2023
     Millal?
     12 apr. / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Tõhus sotsiaalmeedia reklaam ettevõttele

     Kolmapäev, 12. aprill kell 10:00-11:30

     Koolitaja Andrus Kiisküla 

     Sotsiaalmeediast on saanud meie igapäeva lahutamatu osa ning seetõttu tegutseme järjest enam sealsetes erinevates kanalites. Sotsiaalmeedia olulisus on nii ka ettevõtete jaoks üha kasvanud ja selle tähtsus igale turundajale teada. Lisaks orgaanilisele tegevusele kulutavad ettevõtted täna sotsiaalmeedia kampaaniatele palju raha.

     Soovid kasvatada müüki? Suurendada brändi tuntust? Leida uusi kliente? Kasvatada veebiliiklust? Sotsiaalmeedia on suurepärane koht, kus seda kõike teha. 

     Sellel koolitusel keskendume sotsiaalmeedia olemuse ja võimaluste lahtiselgitamisele, millised on seal kehtivad olulised reeglid, piirangud ja uuendused. Keskendume peamiselt Facebooki ja Instagrami platvormidele. Toome nippe, kuidas paremini kaasata fänne, panna neid tegema seda, mida bränd soovib ning kuidas nende kahe platvormi reklaame seadistada nii, et raha oleks kulutatud efektiivselt ja tulemuslikult.

     Koolitus sobib nii alles reklaamidega alustajale, kes soovib paremat ülevaadet planeerimiseks kui ka juba reklaamidega katsetajale, kes soovib paremini reklaamistrateegiat läbi mõelda ning selle tulemuslikkust tõsta.

     Läbides selle koolituse:

     • tead, kuidas kõnetada oma klientuuri ja millist sisu tema jaoks luua
     • saad mitu ideed, mida oma sotsiaalmeediakanalitesse teha
     • oskad alustada Facebooki ja Instagrami reklaamide seadistamist

     Koolituse järgselt oskad sotsiaalmeedias oma ettevõtte kuvandit optimeerida ning mõistad erinevate platvormide reklaami omapärasi. Oled varustatud valdkonna kõige uuemate trenidega ning oskad oma reklaame efektiivselt seadistada.

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     Eduka veebistrateegia loomiseks vajalikud oskused toob sinuni hinnatud digiturunduse ekspert, Andrus Kiisküla. Koolituse vältel on võimalik Andrusele esitada küsimusi!

      

     Tasuta koolitused - Õpi koos Google'iga

     Ilma rahata koolitused – Õpi koos Google’iga

      

     Andrus Kiisküla

     Andrus on digiturundaja, turunduskonsultant ja koolitaja, kellel on praktiline kogemus üle 15 aasta. Selle aja jooksul on digiturunduses ja erinevatel platvormidel palju muutunud, pakkudes järjest paremaid võimalusi oma sõnumit vormistada, seda täpselt sihtida ning hiljem mõõta iga tegevuse tasuvust.

     KOV
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Ettevõtte esiletõstmine SEO’ga

     Registreerimine kuni 31 märts 2023
     Millal?
     07 apr. / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Ettevõtte esiletõstmine SEO’ga

     Reede, 7. aprill kell 10:00-11:30

     Koolitaja Raido Tamar

     Edukas ettevõte on lihtsalt leitav kõikjalt, kust potentsiaalsed kliendid tema toodet või teenust otsivad. Kõige sagedamini alustatakse otsimist Google’ist või mõnest teisest otsingumootorist. Et sinu veebileht oleks kergesti leitav ja nähtav, on vaja see otsingumootoritele optimeerida.

     Kuidas muuta ettevõte otsingutes kergesti leitavaks? Koolitusel keskendume veebilehe otsingumootorite optimeerimisele (SEO, ing search engine optimization) ja tutvustame lihtsaid tegevusi, mis aitavad ettevõtte veebis nähtavamaks muuta.

     Koolitusel osalema oled oodatud vaatamata sellest, kas kuuled SEO-st esmakordselt või oled sellega juba varasemalt kokku puutunud. Uusimate trendidega oma teadmiste värskendamine on kasulik ka kogemustega veebilehtede haldajatele.

     Läbides selle koolituse:

     • saad aru, kuidas SEO toimib
     • oskad oma ettevõtte klientidele veebis leitavaks teha
     • oskad saadud SEO teadmisi veebilehel rakendada

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     SEO lihtsatest ja praktilistest oskustest räägib SEO spetsialist Raido Tamar SEO Partnerist. Osalejad saavad koolitusel esitada Raidole küsimusi!

      

     Tasuta koolitused - Õpi koos Google'iga

      

     Raido Tamar

     Raido on kogenuim SEO spetsialist Eesti turul, kelle peamiseks tegevuseks on e-kaubanduse lahenduste otsingumootoritele optimeerimine ja mahukate veebilehtede analüüsimine. Raido klientide nimekiri ulatub suurtest e-kaubanduse ettevõtetest nagu Hansapost, Rahva Raamat, Home4you kuni Telia, IF Kindlustus, Õhtuleht. Ta on pakkunud SEO teenust enam kui 10 aastat ja teostanud 300+ SEO projekti.
     KOV
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: 6 sammu, mis muudavad veebipoe külastaja kliendiks

     Registreerimine kuni 31 märts 2023
     Millal?
     04 apr. / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     6 sammu, mis muudavad veebipoe külastaja kliendiks

     Teisipäev, 4. aprill kell 10:00-11:30

     Koolitaja Lauri Post 

     Internetis kaupade ja teenuste müümine on lihtsam kui varem. E-kaubandus purustab pidevalt rekordeid, eriti peale kriisiaega, ning uutele turgudele laienemine interneti vahendusel on muutunud kergesti saavutatavaks. Selleks, et klient jõuaks kiiresti ostuni, peab sinu veebipood olema kasutajasõbralik, kiire ning kliendi jaoks intuitiivne.

     Milliste nippidega saavutada konkurentide ees eelis? Mida teha, et potentsiaalsed kliendid sinu veebipoest ostaksid? Kuidas panna müük internetis tõeliselt tööle? Koolitusel tutvustame 6. tegevust, mis aitavad sul oma veebipood läbi analüüsida ja särama lüüa.

     Käime läbi 6 sammu, mida pead veebipoe loomisel või parendamisel põhjalikult läbi mõtlema, et müük sinu veebipoes paremini tööle hakkaks. Koolitusel anname platvormisoovitusi täiesti uue veebipoe loojatele ja ka juba tegutsevatele veebipoodidele.

     Osalema oled oodatud olenemata sellest, kas mõtled alles oma veebipoe loomisele või on sul juba töötav e-pood, mida soovid edasi arendada.

     Läbides selle koolituse:

     • tead, mida oma veebipoe parendamiseks analüüsida
     • tead, mida ja miks teha ning millises järjekorras
     • saad soovitusi, milliste platvormidega täiesti uus veebipood luua

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     Koolituse viib läbi e-poe ekspert Lauri Post, kellel on üle 10. aastane kogemus erinevate e-poodide loomisel ning kasutajamugavuse parandamisel. Koolituse jooksul on võimalik esitada Laurile küsimusi!

      

     Lauri Post

     Lauri on e-äride kasvuplaformi Wunderfront asutaja ja juht ning hinnatud UX/UI disainer. Tänaseks teeb ta koostööd klientidega 20 riigist ning aitab e-äridel igapäevaselt müüki tõsta. Lauri ja ühtlasi tema asutatud agentuuri Bitfiner laual on üle seitsme maineka disainiauhinna Eestist ja Euroopast ning üle kõige hindab ta otsekohest suhtlemist ja mõõdetavaid tulemusi. Kõik teadmised on Lauri omandanud Google’ist ja läbi praktika. Wunderfront pakub e-poodidedele digitaalseid tooteid, mis aitavad kasumlikkust ja ostukogemust uutesse kõrgustesse tõsta. Bitfiner on e-poodide kasvule keskendunud digiagentuur mille peamisteks tugevusteks on kasutajakogemuse disain ja müügi tõstmistmine.

     KOV
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Analüütika: seadistame GA4 olulisimad raportid

     Registreerimine kuni 25 märts 2023
     Millal?
     30 märts / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Analüütika: seadistame GA4 olulisimad raportid

     NB! Koolituse detailid veel täpsustuvad. Jäta vormi oma e-maili aadress ning anname sulle kohe teada kui koolitusele registreerumine algab! 

      

     Neljapäeval 30. märtsil

     Kell 10:00-11:30

     NB! Koolitus toimub inglise keeles

      

     Hetkel üks kõige kuumemaid teemasid turunduses on Google Analytics 4, sest juba 1. juulist peavad kõik ettevõtted olema üle läinud GA4 kasutamisele, kui Universal Analytics lõpetab oma tegevuse.

     Mida pead teadma Google Analytics 4-st, kust leida vajalikud andmed, seadistada ning panna paika kõige olulisemad raportid? Toome sinuni kõige kriitilisema GA4le üleminekuks.

     See koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes pole veel GA4le üle läinud või alles püüavad seadistustest aru saada. Koolitus on kasulik ka juba GA4ga alustanutele, sest koolitusel on võimalik Google’i analüütikult otse küsimusi küsida.

     Erandkorras on see koolitus inglise keeles, kuna toome koolitajateks analüütiku otse Google’st!

      

     Läbides selle koolituse:

     • saad teha esmase GA4 seadistuse
     • oskad luua olulisemad raportid
     • tead uutest võimalustest andmete analüüsimiseks

      

     Sul on GA4 kohta küsimusi? Väga hea, saada need koolitajale ette SIIN.  

      

     Turundaja üks olulisemaid tööriistu on Google Analytics – veebiandmete mõistmine ja analüütika aitavad teha õigeid otsuseid, vahet pole kas oled suur või väike ettevõte, kas oled e-pood või kasutad digitaalseid platvorme ainult turundamiseks.

     1.juulil 2023 lõpetab Google Universal Analytics andmete kogumise ning GA4’le üleminek on möödapääsmatu. Kuna versioonid on erinevad, andmete kogumine toimub teistel põhimõtetel, siis tasub analüütika migreerimisega alustada juba täna, et andmeid võrrelda ja uue platvormiga tutvuda.

      

     Koolitus kestab 1 tund, millele järgneb 30-minutiline vestlus, kus koolitajad vastavad sinu koolituse käigus tekkinud küsimustele.

     Koolitus toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile.

      

     Google

     Oleme koolitajaks kutsunud Google’is töötavad analüütiku, kelle igapäevatöö on Google’i erinevate toodete arendamine ning probleemide lahendamine

     KOV
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Tõhus meiliturundus ettevõtetele

     Registreerimine kuni 13 märts 2023
     Millal?
     23 märts / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Tõhus meiliturundus ettevõtetele

     Neljapäev, 23. märts kell 10:00-11:30

     Koolitaja Anni Parksepp

     Meiliturundus on odav ja tõhus ning aitab hoida ühendust oma klientide või kogukonnaga. Õpi seda kasutama!

     Mis on tõhusa meiliturunduse retsept? Kuidas kirjutada kütkestavaid pealkirju ja kaasahaaravat sisu? Milliste nippidega on võimalik kasvatada klikimäära, et tuua rohkem potentsiaalseid kliente veebilehele? Nendele küsimustele saad koolitusel vastused. 

     Meiliturunduse koolituselt saad uued teadmised olemasolevate klientide kaasamiseks, uute kontaktide loomiseks ning veebimüügi edendamiseks. Samuti tutvustame meiliturunduse vahendeid ja võimalusi – kuidas e-posti teel turundamisega alustada, kuidas koostada müüvat emaili, kuidas meililiste kasvatada ja kuidas mõõta oma tegevuste tulemuslikkust.

     Koolitusele on oodatud nii alles oma äriga alustajad kui ka juba kogenud ettevõtjad, kes on otsustanud oma ettevõtte turundust laiendada.

     Läbides selle koolituse:

     • omad tõhusale meiliturundusele vajalikke teadmisi
     • oskad leida uusi kliente e-posti teel
     • oskad luua meiliturunduse kampaaniaid ja postitusi

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     Meiliturunduse praktilised oskused toob sinuni digiturunduse spetsialist Anni Parksepp digiagentuurist WOW Digital. Osaledes saad esitada Annile koolitusel küsimusi.

      

     Anni Parksepp

     Anni on 10-aastase kogemusega digiturunduse ekspert, kes on töötanud nii spetsialisti kui strateegina. Aastatepikkune töö agentuuris lõi võimalusi koostööks mitmekümnete suurte ja väikeste ettevõtetega väga erinevatest valdkondadest. Seega on Annil palju kogemusi nii turundusstrateegiate loomise kui ka digikampaaniate ning kõige selle juurde kuuluvaga. Kõige põnevamaks valdkonnaks on Anni jaoks e-kaubanadus. WOW Digital koondab pikajalise kogemusega digiturunduse eksperte ning loob ja viib ellu tulemuslikke turundusstrateegiaid.  

     KOV
     TASUTA
     Alustav
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Digiturunduse strateegia elemendid ja koostamine

     Registreerimine kuni 13 märts 2023
     Millal?
     21 märts / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Digiturunduse strateegia elemendid ja koostamine

     Teisipäev, 21. märts kell 10:00-11:30

     Koolitaja Andrus Kiisküla

      

     Sinu ettevõttel on veebileht? Suurepärane! Kuid ainult sellest enam edu saavutamiseks ei piisa.

     Potentsiaalsete klientide veebiharjumused on mitmekesistunud ning järjest enam liigutakse mitmete erinevate platvormide vahel. Seega on ettevõtte veebikuvand ning platvormide ülene strateegia edu aluseks veebis.

     Kuidas luua tõhus digiturunduse strateegia? Kuidas oma strateegiat analüüsida ja sellest lähtuvalt tegevusi planeerida? Millised platvorme ja kanaleid peaks kasutama? Kõigest sellest koolitusel räägimegi.

     Toome praktilisi näiteid ning soovitame erinevaid tööriistu, kuidas luua eesmärgistatud digiturunduse strateegiat, mis aitaks eesmärkide saavutamisel nii lähitulevikus kui ka pikemas perspektiivis. Lisaks keskendume veebistrateegia analüüsimisele, oma tegevuste planeerimisele ning erinevate veebiplatvormidele ja -kanalitele olemusele.

     Koolitusele on oodatud kõik, kes tahavad oma digistrateegiaid tõhusamaks muuta ning seeläbi ettevõtte edusse panustada. Eriti kasulik on see alustavatele ja väikeettevõtetele, et koheselt ennast nähtavaks muuta.

     Läbides selle koolituse:

     • tead, millistest elementidest peab digistrateegia koosnema
     • mõistad strateegilise planeerimise põhimõtteid
     • oskad tõhusa digiturunduse vahendeid praktiseerida

     Peale koolitust oskad koostada esmast digiturunduse strateegiat ning tead, millistest elementidest see koosenb. Tervikliku arusaama pealt oskad teha otsuseid, millised on sinu ettevõtte jaoks õiged strateegilised alused ning millised on olulisemad kanalid või tööriistad, mida peaksid edaspidi kindlasti kasutama.

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav.

     Eduka veebistrateegia loomiseks vajalikud oskused toob sinuni hinnatud digiturunduse ekspert, Andrus Kiisküla. Koolituse vältel on võimalik Andrusele esitada küsimusi!

      

     Tasuta koolitused - Õpi koos Google'iga

     Andrus Kiisküla

     Andrus on digiturundaja, turunduskonsultant ja koolitaja, kellel on praktiline kogemus üle 15 aasta. Selle aja jooksul on digiturunduses ja erinevatel platvormidel palju muutunud, pakkudes järjest paremaid võimalusi oma sõnumit vormistada, seda täpselt sihtida ning hiljem mõõta iga tegevuse tasuvust.

     KOV
     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     MTÜ
     Noored
     Koolitus
     Koolitusprogramm
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Õpi koos Google’iga: Ole kliendile nähtav ja leitav Google Business Profile’iga

     Registreerimine kuni 13 märts 2023
     Millal?
     15 märts / 2023
     10.00-11.30
     Kus?
     other
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Maakondlikud Arenduskeskused
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus
     Õpi koos Google’iga

     Ole kliendile nähtav ja leitav Google Business Profile’iga

     Kolmapäev, 15. märts kell 10:00-11:30

     Koolitaja Hando Murumägi

     Ettevõtte leitavus ning tagasiside Google’i otsingus ja Google Maps’is on muutunud üha olulisemaks. Kas ettevõte on lihtsalt leitav ning sisaldab kliendile kogu vajalikku infot? Google Business Profile ehk Google ettevõtteprofiil on asi, mis peaks tänapäeval olema igal ettevõttel, sõltumata sellest kas tegutsetakse turismisektoris või hambaarstina.

     See on koht, kust inimesed saavad ettevõtte kohta lugeda avalikku tagasisidet, vaadata pilte, avamisaegasid, tutvuda toodetega ning uurida asukohta Google kaardil. Kui ise enda kontot ei hallata, siis suure tõenäosusega on Google ettevõttest juba ise automaatselt profiili teinud. See tähendab, et see võib elada täiesti oma elu ning paljud kasulikud funktsioonid on kasutamata.

     Google ettevõtteprofiil peaks olema üks ettevõtte visiitkaarte, mille üle on igapäevaselt kontroll. Ometigi ei kasuta seda võimalust paljud ettevõtted või tehakse seda väga vähe. Oma ettevõtteprofiili haldamine ei ole raske ning on jõukohane igale inimesele, kes profiili haldamise põhimõtted endale selgeks teeb.

     Koolitusel räägime läbi, kuidas oma ettevõtteprofiili loomisega üldse alustada ning mida on oluline meeles pidada selle edasise haldamise juures. Samuti jagame nippe, kuidas oma profiili optimeerida ning Google otsingus teistest esile tuua.

     Osalema ootame nii alles ettevõtlusega alustajaid kui ka juba tegutsevaid ettevõtjaid, kes soovivad oma äri veebis laiendada ja strateegilisemaks muuta.

     Läbides selle koolituse:

     • oskad teha enda ettevõttele Google ettevõtteprofiili
     • tead, kuidas ja kust muuta ettevõtte kohta käivat infot
     • tead mille alusel Google ettevõtte profiile otsingus järjestab ja kuidas sina seda mõjutada saad

     Koolitus kestab kokku 1,5 tundi, toimub otseülekandena Google Meets platvormil ning on ilma rahata – pead end vaid eelnevalt  registreerima ning me saadame sulle lingi koolitusega ühinemiseks meilile. Koolitus ei ole järelvaadatav. 

     Google ettevõtteprofiili aitab Sul luua iseõppinud praktik Hando Murumägi, kes on koolitanud sadu inimesi ja aidanud ise kümneid ettevõtteid nende profiilide haldamisel. Koolituse jooksul on võimalus Handole esitada küsimusi!

      

     Hando Murumägi

     Hando on iseõppinud praktik, kes hetkel töötab Pärnumaa Arenduskeskuses Pärnumaa turundusjuhina. Ta puutub igapäevaselt kokku väga erinevate ettevõtete ja nende probleemidega. Läbi aastate on Hando teinud endale selgeks erinevaid digiteemasid, et olla parem tellija või siis soovitu hoopiski ise ellu viia. Hando on koolitanud sadu ja aidanud ise kümneid ettevõtteid, kellel on olnud Google ettevõtteprofiiliga probleeme erinevatel teemadel alates sellest, et Google verifitseerimiskiri ei jõua kohale kuni selleni, et Google kaardil on ettevõtte profiile ühes kohas mitu tüki.  Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda.

     KOV
     Korteriühistu
     TASUTA
     MTÜ
     Koolitus
     Seminar
     Sündmus
     Est
     Rus
     Kohapeal

     Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: ELAMUMAJANDUS

     Registreerimine
     Millal?
     23 – 24 märts / 2023
     09:30-17:00
     Kus?
     Tallinna mnt 13, Sillamäe
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     AHA Keskus

     2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

     Seminaride teemad:

     1. Kohalikud teenused (Mihkel Laan, Jaan Urb), 12.-13. jaanuar 2023 – registreerumine lõppenud
     2. Avalik ruum (Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa), 16.-17. veebruar 2023- registreerimine lõppenud
     3. Elamumajandus (Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus), 23.-24. märts 2023
     4. Muudatuste juhtimise alused (Jaan Urb), 20.-21. aprill 2023

     Osalejatel on võimalik osaleda mitmel erineval arendusseminaril ja igale seminarile toimub registreerimine eraldi.

     Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

     23.-24. märtsil toimuval „Elamumajandus“ seminari eesmärgid on: 

     • Milline on kohaliku omavalitsuse roll, võimalused ja vastutus elamumajanduse arendamisel ja kuidas seda koordineerida?
     • Milline on ajaloolise kvartalipõhise piirkonna tulevik kahanemise tingimustes?
     • Milline on teadmine Ida-Virumaa segregatsioonist ja kuidas planeerida valdavalt tööstuse jaoks rajatud monofunktsionaalsete linnakute tulevikku?
     • Kuidas tegeleda kahanemise juhtimisega eluaseme valdkonnas, kuidas organiseerida kohaliku omavalitsuse koostööd era- ja mittetulundussektoriga (korteriühistutega koostöös avaliku ruumi uuendamine, tühjenevate korterelamute teema jne)?
     • Millised on eluaseme valdkonna toetusmeetmed Kredexist?

     Sihtrühm

     Seminari „Elamumajandus“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud linnaruumi ning üldise arengu teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa linnapiirkondade (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linnade) korteriühistute juhatuse liikmed.

     Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

     Toimumise aeg, maht ja koht

     Seminar toimub kahel päeval – 23. ja 24. märtsil 2023Ida-Viru Kutsehariduskeskuse SILLAMÄE õppehoones – Tallinna mnt 13, Sillamäe. Seminari kogumaht on 16 akadeemilist tundi. Lisaks on seminaril osalenud omavalitsustel soovi korral võimalik saada individuaalset nõustamist.

     Seminar võidakse läbi viia ka virtuaalkeskkonnas, kui selleks peaks ilmnema vajadus.

      

     Ajakava:

     1. päev: 9.45-17.00

     9.30                     registreerimine

     9.45-11.15          koolitus

     11.15-11.30        paus

     11.30-13.00        koolitus

     13.00-13.45        lõuna

     13.45-15.00        koolitus

     15.00-15.15        paus

     15.15-17.00        koolitus

      

     1. päev: 9.30-16.45

      

     9.30-11.15          koolitus

     11.15-11.30        paus

     11.30-12.45        koolitus

     12.45-13.30        lõuna

     13.30-14.30        koolitus

     14.30-14.45        paus

     14.45-16.45        koolitus

      

     Seminari teemad

     • Ülevaade eluaseme valdkonnast Ida-Virumaal: uuringud ja praktikad
     • Nüüdisaegse hea ruumi teoreetilised lähtekohad ja praktikad
     • KOV võimalused elamumajanduse suunamisel läbi strateegiliste dokumentide ja elanike kaasamise protsessi
     • KOV ja Kredex toetusvõimalused
     • Põhjalik Narva kogemuse käsitlus: Narva linnavalitsuse roll elamumajanduse arendamise koordineerimisel, segregatsioon Narva kontekstis, elamukvartalite arendamine kahaneva linna olukorras Narva uues üldplaneeringus 2035+, elamuvaldkonna alane koostöö era- ja mittetulundussektoriga, linna avaliku ruumi kaasajastamise põhimõtted.

     Eeltoodud teemade avamine on seminari raames kavandatud praktilisel moel, kus vähemalt pool seminari ajast kulub väljakutsete praktilisele mõtestamisele, sh kaasa võetud projektiideede edasiarendamisele osalejate poolt ning ülejäänud aeg tutvustatakse asjakohaseid uuringuid, statistikat, teenuste kavandamise ja hindamise meetodeid ja tööriistu.

     Koolitajad

     Kaie Enno omab praktilist töökogemust arhitekti ja planeerijana ca 30 aastat, sh  6 aastat avalikus teenistuses (Kärdla linnaarhitekt, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktor). Viimased kolm aastat on Kaie juhtinud uue Narva üldplaneeringu 2035+ koostamist, olles erinevate töörühmade liige, seminaride ja koolituste läbiviija ca 200-le inimesele.

     Keiti Kljavin omab tehnikateaduste magistrikraadi urbanistika valdkonnas. Ta on osalenud eksperdina erinevates kohaliku omavalitsuse ja riigi ruumilise planeerimise ja arengu projektides, nagu nt „Tühjenevate korterelamute projekt“, „Elukeskkonna rahulolu hindamise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva arengu suunamisel“ , „Narva linna taju-uuring noorte ja ettevõtjate ruumikasutuses“. Akadeemiline taust valdkonnas on Keitil üle 8 aasta, esiletõstmist väärib EKA-s loengukursus urbanistika ja sisearhitektuuri magistrantidele.

     Johanna Holvandus on filosoofiadoktor inimgeograafia ja regionaalplaneerimise alal. Teadustöös uurib ta peaasjalikult seda, kuidas kujunevad linnapoliitikas ja -planeerimises erinevad koostöövõrgustikud. Kuigi  ta töötab  IT-sektoris analüütikuna, on erinevad ruumi teemad jätkuvalt hingelähedased. Mitmete projektide raames on Ida-Virumaa temaatika tuttav ja hingelähedane.

     Eksperdina on kaasatud Ljudmila Peussa – KredEx Ida-Virumaa mittetulundusühenduste ja korteriühistute konsultant.

     Nõustamine omavalitsustele

     Osalevatel kohalikel omavalitsustel on võimalik seminari teemal saada 4 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist iga KOV-i kohta. Juhul kui kohalik omavalitsus loobub teenusest või kasutab talle ettenähtud individuaalset nõustamist vähem kui 4 akadeemilist tundi, siis on teistel omavalitsustel võimalik eraldi kokkuleppel tundide arvu suurendada.

     Veel oluline:

     Seminaril tagatakse soovijatele sünkroon- ja järeltõlge eesti-vene-eesti keele suunal.

     Lõunasöögid ja kohvipausid osalejatele on korraldaja poolt organiseeritud.

     * Koolituse korraldajal on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi tegevuse läbiviimise, aja ja koha osas, sh otsustada tegevus läbi viia virtuaalselt. Muudatuste korral teavitab koolituse korraldaja osalejaid e-kirja teel.

      

     Registreerimine

     Seminarile saab registreerida riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) avalikus vaates siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.109947 Registreerunu loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile 2-3 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu.

     Osalemise tingimused ja seminari maksumus

     Arendusseminaril osalemine on sihtrühma kuuluvale registreerunud ja gruppi kinnitatud osalejale tasuta tingimusel, et osaleja osaleb seminaril vähemalt 75% mahus. See võimaldab saavutada seminari õpiväljundid nõutud tasemel.

     Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat. Kui gruppi kinnitatud osaleja loetakse katkestajaks, siis esitatakse selle osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 372,8 eurot (käibemaksuga) ning vastava osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve seminari läbiviijale tasuda.

     Seminaril osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

     Seminarile registreerudes kinnitab seminaril osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad seminari läbimise tingimustega (sh katkestamisega kaasneva koolituskoha kulu tasumisega) ning osaleja osaleb seminaril mahus, mis on vajalik seminari eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

     Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

     Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil Kristin Piik’i (kristin.piik@rtk.ee) vähemalt 5 tööpäeva enne esimese seminaripäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale seminari sihtrühma kuuluv asendaja.

      

     Kontaktid

      

     Seminari viib Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ.

      

     Projektijuht Terje Schmidt (AHA Keskuse juhataja). Tel. 51 84 574, terje@ahakeskus.eewww.ahakeskus.ee (küsimused seminari sisu ja korraldusliku poole kohta).

      

     Kristin Piik (Riigi Tugiteenuste Keskuse koolituste haldur). Kristin.piik@rtk.ee, tel. 663 1497 (küsimused seminarile registreerimise kohta).

     Arendusseminari elluviimist kaasrahastab Euroopa Liit meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ning riiklik kaasfinantseering on tagatud riigieelarvest.

     Alustav
     TASUTA
     Tegutsev
     ONLINE
     Ettevõtja
     Noored
     Koolitus
     Seminar
     Est
     Veebipõhine

     Ida-Viru Loomeklastri praktiline ZOOM koolitus “SISSEJUHATUS BRÄNDINGUSSE” (eesti keeles)

     Praktiline koolitus! Kohtade arv on piiratud!

     Registreerumine on lõppenud
     Millal?
     31 jaan. / 2023
     14.30-17.00
     Kus?
     zoom
     Kui palju maksab?
     0 €
     Korraldaja
     Ida-Viru Loomeklaster
     Ida-Viru Ettevõtluskeskus

     Ida-Viru Loomeklaster kutsub videokoolitusele: “SISSEJUHATUS BRÄNDINGUSSE” 31.01.2023 kell 14.30.- 17.00 Zoomis!

     TEEMAD

      

     Mis on bränd ja milleks seda vaja on?

     +Põhimõisted ja ülesanded, mida bränd teie äri jaoks täidab

     Mis on teie brändi alus?

     +Mille poolest teie toode või teenus eristub konkurentidest

     +Keda teie bränd peab kõnetama, persoona

     +Väärtus, mida te talle pakute

     Kuidas bränd ellu ärkab?

     +Toimiva brändi koostisosad

      

     KOOLITAJA

     Koolitajaks on Dan Mikkin – teenusedisainer, kogemust disainerina on tal 30 aastat. Tema jaoks on disain mitte vormistamise kunst, vaid viis inimeste elu ja keskkonna parandamiseks. Ta on töötanud loovjuhina turundus- ja brändinguagentuurides (DDB, Division), 2009. a oli üks teenusedisainibüroo Brand Manual asutajatest.

     Viimased aastad tegutseb iseseisva konsultandi ja disainijuhina, samuti viib läbi koolitusi, on õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ning mentoriks erinevatele arendusmeeskondadele (e-Residentsus).

     Tema osalusel on uue hingamise saanud Apollo meelelahutus, Astri kaubandus, Wendre tekstiilitööstus. Dan on olnud kaugtöömaa Kupland ja Pöide õlu sünni juures.

      

     Koolitus toimub eesti keeles;

     Osalejate arv on 15 inimest.

      

     NB! Osalejaid valitakse motivatsiooni küsimuse vastuste alusel.

      

     Ootame teie aktiivset tagasisidet ja ettepanekuid: piia.tamm@ivek.ee

      

     Kohtumiseni!

     REGISTREERUMINE kuni 25.01.2023


      Praktiline koolitus "SISSEJUHATUS BRÄNDINGUSSE" EESTI KEELES 31.01.2022 KELL 14.30-17.00

      Teie elukoht... *
      Alustav
      TASUTA
      Tegutsev
      ONLINE
      Ettevõtja
      Noored
      Koolitus
      Seminar
      Est
      Rus
      Veebipõhine

      Ida-Viru Loomeklastri koolitus “Teenuste tootearendusest”

      Teenusdisaini ekspert räägib teenuste tootearendusest! TASUTA!

      Registreerimine
      Millal?
      30 jaan. / 2023
      14.30-16.30
      Kus?
      zoom
      Kui palju maksab?
      0 €
      Korraldaja
      Ida-Viru Loomeklaster
      Ida-Viru Ettevõtluskeskus

      Ida-Viru Loomeklaster kutsub koolitusele: “Teenuste Tootearendusest” 30.01.2023 kell 14.30.- 16.30 Zoomis!

      Koolitajaks Indrek Maripuu, Loovusait OÜ.

      Koolitus toimub eesti keeles sünkroontõlkega vene keelde.

       

      NB! Täpsustub kellaaeg

      NB! Koolituse käigus toimub salvestus ning seda saab hiljem järelekuulata meie kodulehelt: loomeklaster.ee

       

       

       

      Ootame teie aktiivset tagasisidet ja ettepanekuid: piia.tamm@ivek.ee

       

       

      Rohkem infot  koolitaja kohta: https://loovusait.ee/

      REGISTREERU


       TEENUSTE TOOTEARENDUSEST, 30.01.2023, ZOOM (link tuleb e-mailile)
       О РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА УСЛУГ, 30.01.2023, ZOOM (ссылка на вебинарную комнату придёт на электронную почту)       Soovin koolituse salvestust: / Хочу получить запись тренинга:

       Teie elukoht... / Ваше место жительства...       Soovite tõlget vene keelde? / Нужен ли перевод на русский язык?       KOV
       TASUTA
       MTÜ
       Koolitus
       Seminar
       Sündmus
       Est
       Rus
       Kohapeal

       Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: AVALIK RUUM

       Registreerimine
       Millal?
       16 – 17 veebr. / 2023
       09:30-17:00
       Kus?
       Kutse 13, Jõhvi
       Kui palju maksab?
       0 €
       Korraldaja
       AHA Keskus

       2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

       Seminaride teemad:

       1. Kohalikud teenused (Mihkel Laan, Jaan Urb), 12.-13. jaanuar 2023 – registreerumine lõppenud
       2. Avalik ruum (Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa), 16.-17. veebruar 2023
       3. Elamumajandus (Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus), 23.-24. märts 2023
       4. Muudatuste juhtimise alused (Jaan Urb), 20.-21. aprill 2023

       Osalejatel on võimalik osaleda mitmel erineval arendusseminaril ja igale seminarile toimub registreerimine eraldi.

       Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

       16.-17. veebruaril toimuval „Avalik ruum“ seminari eesmärgid on: 

       • suurendada teadmisi strateegilisest planeerimisest, sh kaasavast planeerimisest ehk linnaruumi kavandamisest koostöös kogukondadega;
       • teadvustada süvitsi kvaliteetse avaliku ruumi osiseid – ligipääsetavust, turvalisust, mitmekesisust, keskkonnatundlikkust – ja universaalse disaini põhimõtteid;
       • teada ja tunda linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmise – elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, loodulike veekogude rajamine jms – põhimõtteid;
       • olla kursis Targa Linna arendamise teooria ja praktikaga ja õppida tundma, kuidas vähendada inimeste ökoloogilist jalajälge keskkonnateadlikuma käitumise, taastuvenergia kasutamise ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise kaudu.

       Sihtrühm

       Seminari „Avalik ruum“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud linnaruumi ning üldise arengu teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa linnapiirkondade (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linnade) korteriühistute juhatuse liikmed.

       Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

       Toimumise aeg, maht ja koht

       Seminar toimub kahel päeval – 16. ja 17. veebruaril 2023 – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppehoones, aadressil Kutse 13, Jõhvi.

       Ajakava:
       1. päev: 9.45-17.00
       9.30 registreerimine
       9.45-11.15 koolitus
       11.15-11.30 paus
       11.30-13.00 koolitus
       13.00-13.45 lõuna
       13.45-15.15 koolitus
       15.15-15.30 paus
       15.30-17.00 koolitus

       2. päev: 9.00-16.15

       9.00-10.30 koolitus
       10.30-10.45 paus
       10.45-12.15 koolitus
       12.15-13.00 lõuna
       13.00-14.30 koolitus
       14.30-14.45 paus
       14.45-16.15 koolitus

       Seminari teemad
       • Mis on avaliku sektori roll ruumiloome suunamisel Euroopa Uue Bauhausi valguses?
       • Kuidas tunda ära kvaliteetset linnaruumi? Mis on selle tunnused?
       • Mis on elanikkonna kahanemise mõjud linnaruumile ja elanikele?
       • Kuidas planeerida kahanevat linna?
       • Millised tööriistad on KOV-idel linnaruumi kvaliteedi tõstmiseks?
       • Mis on ehituspärandi roll linna planeerimisel, kohta identiteeti tugevdamisel ja inimeste heaolu tõstmisel?
       • Linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmine (elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, looduslike veekogude rajamine jne)
       • Avaliku ruumi arendamisel ligipääsetavuse ja universaalse disaini põhimõtetega arvestamine (nii et igas vanuses inimesed saaksid avalikus ruumis iseseisvalt ja turvaliselt liikuda).
       • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine targa linna kontseptsioonist lähtuvalt.
       • IKT levik maailmas, Eesti ning IKT ühiskondlike mõjude geograafilised aspektid.
       • Digitaalne lõhe, asukohapõhised teenused, privaatsusriskid.
       • IKT kasutamine linnaruumi planeerimisel (suurandmed, sensorid jmt) ja protsesside analüüsil (asukohapõhised teenused, andmekogumine, asjade internet jmt).
       Eeltoodud teemade avamine on seminari raames kavandatud praktilisel moel, kus vähemalt pool seminari ajast kulub väljakutsete praktilisele mõtestamisele, sh kaasa võetud projektiideede edasiarendamisele osalejate poolt ning ülejäänud aeg tutvustatakse asjakohaseid uuringuid, statistikat, teenuste kavandamise ja hindamise meetodeid ja tööriistu.

       Koolitajad

       Jiri Tintera töötab Valga Vallavalitsuses arhitektina. Kõrgharidust omab ta tsiviilehituse ja arhitektuuri alal ning doktoritööd kaitses teemal “Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga näitel”. Taltechi Tartu Kolledžis viib ta läbi disainistuudiod, õpetades projekteerimist konkreetses asustuskeskkonnas.
       Kaie Kuldkepp omab kõrgharidust keskkonnatehnoloogia, urbanistika ja maastikuarhitektuuri erialal. Tema tööde hulgas on häid näiteid pool-avalike ruumide projekteerimisest (Põlva keskväljak, Kopli liinide rannapromenaad, F-kvartali sisehoovid, Tabasalu hariduslinnaku väliruum, Mulgimaa Elamuskeskuse väliruum jms). Ta on töötanud nii kohalikus omavalitsuses, mittetulundus- kui erasektoris.
       Anto Aasa on filosoofiadoktor loodusgeograafia alal ja töötab mitmetes ülikoolides. Tema peamised õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on informatsiooni- ja kommunikatsiooni geograafia, mobiilpositsioneerimine, tark linn, liikuvus, suurandmete kasutamine jms.

       Nõustamine omavalitsustele

       Osalevatel kohalikel omavalitsustel on võimalik seminari teemal saada 4 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist iga KOV-i kohta. Juhul kui kohalik omavalitsus loobub teenusest või kasutab talle ettenähtud individuaalset nõustamist vähem kui 4 akadeemilist tundi, siis on teistel omavalitsustel võimalik eraldi kokkuleppel tundide arvu suurendada.

       Veel oluline:

       Seminaril tagatakse soovijatele sünkroon- ja järeltõlge eesti-vene-eesti keele suunal.

       Lõunasöögid ja kohvipausid osalejatele on korraldaja poolt organiseeritud.

       * Koolituse korraldajal on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi tegevuse läbiviimise, aja ja koha osas, sh otsustada tegevus läbi viia virtuaalselt. Muudatuste korral teavitab koolituse korraldaja osalejaid e-kirja teel.

        

       Registreerimine

       Seminarile saab registreerida riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) avalikus vaates siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.109945  . Juhul kui link ei avane, tuleb viidatud aadress kopeerida oma internetilehitseja aadressireale.
       Registreerunu loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile 2-3 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu.

       Osalemise tingimused ja seminari maksumus

       Arendusseminaril osalemine on sihtrühma kuuluvale registreerunud ja gruppi kinnitatud osalejale tasuta tingimusel, et osaleja osaleb seminaril vähemalt 75% mahus. See võimaldab saavutada seminari õpiväljundid nõutud tasemel.

       Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat. Kui gruppi kinnitatud osaleja loetakse katkestajaks, siis esitatakse selle osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 367,20 eurot (käibemaksuga) ning vastava osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve seminari läbiviijale tasuda.

       Seminaril osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

       Seminarile registreerudes kinnitab seminaril osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad seminari läbimise tingimustega (sh katkestamisega kaasneva koolituskoha kulu tasumisega) ning osaleja osaleb seminaril mahus, mis on vajalik seminari eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

       Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

       Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil Kristin Piik’i (kristin.piik@rtk.ee) vähemalt 5 tööpäeva enne esimese seminaripäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale seminari sihtrühma kuuluv asendaja.

        

       Kontaktid

        

       Seminari viib Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ.

        

       Projektijuht Terje Schmidt (AHA Keskuse juhataja). Tel. 51 84 574, terje@ahakeskus.eewww.ahakeskus.ee (küsimused seminari sisu ja korraldusliku poole kohta).

        

       Kristin Piik (Riigi Tugiteenuste Keskuse koolituste haldur). Kristin.piik@rtk.ee, tel. 663 1497 (küsimused seminarile registreerimise kohta).

       Arendusseminari elluviimist kaasrahastab Euroopa Liit meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ning riiklik kaasfinantseering on tagatud riigieelarvest.

       TASUTA
       OFFLINE
       MTÜ
       Koolitus
       Seminar
       Est
       Kohapeal

       Koolitusseminar „Elav pärand ja jätkusuutlikkus”

       Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab kõiki huvilisi koolitusseminarile „Elav pärand ja jätkusuutlikkus”, mis toimub 16. novembril kell 11-16 Pagari Seltsimajas (Alutaguse vald)

       Registreerimine
       Millal?
       16 nov. – 16 dets. / 2021
       11:00-16:00
       Kus?
       Pagari Seltsimaja, Alutaguse vald
       Kui palju maksab?
       5 €
       Korraldaja
       Ida-Viru Ettevõtluskeskus

       Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab kõiki huvilisi koolitusseminarile „Elav pärand ja jätkusuutlikkus”, mis toimub 16. novembril kell 11-16 Pagari Seltsimajas (Alutaguse vald)

       Koolitusseminaril keskendume Ida-Virumaa vaimsele pärandile.
       Vaimne kultuuripärand kui elav pärand on oma olemuselt haaramatult mitmekesine ning ajas muutuv. Milline koht on traditsioonilistel teadmistel ja oskustel meie igapäevaelus ja tähendus kogukonna jaoks?
       Koolitusseminaril tutvume viisidega, kuidas põlvest põlve edasiantud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid märgata, hoida ja vahendada. Heade näidetena vaatleme Rannapungerja piirkonna elava pärandi praktikaid. Vaatame Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut kui vaimse pärandi väärtustamise ja mõtestamise vahendit.

       Otsime vastuseid järgmistele küsimustele: Milline on minu ja minu kogukonna vaimne pärand? Millised on vahendid ja ressursid vaimse pärandi hoidmisel ja jätkusuutlikkuse toetamisel? Kuidas aitab vaimne pärand kaasa kogukonna koostööle ja kestlikule arengule? Kuidas aitab vaimse pärandi hoidmisele kaasa Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu?

       Alustav
       TASUTA
       Tegutsev
       Ettevõtja
       Koolitus
       Seminar
       Est
       Veebipõhine

       Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja, kasutades e-arveid

       Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

       REGISTREERU
       Millal?
       08 nov. / 2022
       10:30-12:00
       Kus?
       zoom
       Kui palju maksab?
       0 €
       Korraldaja
       Maakondlikud Arenduskeskused

       8. NOVEMBRIL VEEBIKOOLITUS “Kuidas olla efektiivsem raamatupidaja, kasutades e-arveid”

       Koolitus on suunatud raamatupidajatele ja raamatupidamisettevõtetele.
       Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab – miks osaleda koolitusel?
       * Saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
       * Saad ülevaate e-arvete kasutamisest Eestis – selge pilt mis ja miks on toimumas
       * Saad teada kuidas e-arvete rakendamine aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
       * Saad teada kuidas ettevõtjale digitaalsete lahenduste valikul abiks olla ja millist rolli mängivad siin e-arved
       * Saad praktilise ülevaate digitaalsetest lahendustest – tead, mida soovitada.

       Koolitajaks MARGUS TAMMERAJA, kes on oma üle 35-aastase karjääri jooksul olnud nii väiksemate kui suuremate majandustarkvarade juurutaja, aidanud käima lükata e-arvete operaatori eArvekeskus (tänane Finbite) ja loonud arvete menetluslahenduse FitekIn (täna Uniifiedposti portfellis olev rakendus).

       Loe lähemalt ja registreeru koolitusele:
       https://www.arenduskeskused.ee/kuidas-olla-efektiivsem…/

       Alustav
       TASUTA
       Tegutsev
       Ettevõtja
       Koolitus
       Seminar
       Est
       Veebipõhine

       Kuidas olla tõhusam raamatupidaja – digitaliseerumine ja raamatupidamisteenused

       Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

       REGISTREERU
       Millal?
       10 nov. / 2022
       10:30-12:00
       Kus?
       zoom
       Kui palju maksab?
       0 €
       Korraldaja
       Maakondlikud Arenduskeskused

       Kui oled mõelnud, kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus, mida teenusepakkujate valikul arvestada ja kas ning kui oluline on selles raamatupidaja roll, siis osale kindlasti!

       Koolitustel osaledes saad vastused küsimustele:
       * kuidas targalt raamatupidamisteenust sisse osta
       * kuidas saavutada efektiivsust läbi e-arvete kasutamise
       * kui raamatupidaja on valitud, siis kuidas ettevõtjana võita koostööst maksimum
       * millised on erinevate tarkvarade plussid-miinused.

       Loe lähemalt ning registreeri koolitusele:
       https://www.arenduskeskused.ee/kuidas-olla-tohusam…/

       Alustav
       TASUTA
       Tegutsev
       Ettevõtja
       Koolitus
       Seminar
       Est
       Veebipõhine

       Kuidas olla tõhusam raamatupidaja – digitaliseerumine ja raamatupidamisteenused

       Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

       REGISTREERU
       Millal?
       09 nov. / 2022
       10:30-12:00
       Kus?
       zoom
       Kui palju maksab?
       0 €
       Korraldaja
       Maakondlikud Arenduskeskused

       Kui oled mõelnud, kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus, mida teenusepakkujate valikul arvestada ja kas ning kui oluline on selles raamatupidaja roll, siis osale kindlasti!

       Koolitustel osaledes saad vastused küsimustele:
       * kuidas targalt raamatupidamisteenust sisse osta
       * kuidas saavutada efektiivsust läbi e-arvete kasutamise
       * kui raamatupidaja on valitud, siis kuidas ettevõtjana võita koostööst maksimum
       * millised on erinevate tarkvarade plussid-miinused.

       Loe lähemalt ning registreeri koolitusele:
       https://www.arenduskeskused.ee/kuidas-olla-tohusam…/

       TASUTA
       OFFLINE
       ONLINE
       MTÜ
       Koolitus
       Est
       Kohapeal

       KÜSK kogemuspäev “Kelle oma on koostöö?”

       Huvitavad esinejad ja palju võimalusi omavahel koostöökogemusi vahetada!

       Registreerimine
       Millal?
       07 dets. / 2022
       10:00-17:00
       Kus?
       Tartu
       Kui palju maksab?
       0 €
       Korraldaja
       KÜSK

       KÜSKi KOGEMUSPÄEV toimub 7. detsember kell 10-17 Tartus V Spas (Kvartali ostukeskuse 4. korrusel)

       Huvitavad esinejad ja palju võimalusi omavahel koostöökogemusi vahetada!

       Palun tee registreerimisankeedil valik, millises kogemusringis sa pealelõunal osaled soovid:
       *
       Kuidas omavalitsus saab vabaühendustele pärituult purjedesse puhuda?
       Koostöö ja konkurents teenuste pakkumisel.
       Kuidas leida, hoida ja kaotada vabatahtlikke?
       Kuidas süüa arbuusi ehk kuidas väikeste sammudega jõuda suure mõjuni?
       Sära, särts, sünergia … hea koostööõhkkond.
       Ämbrist üle astumine – koostöö kuldreeglid.
       Kohanemine eestvedaja(te) ja põlvkondade vahetumisel

       Palun vali registreerimisankeedil minikoolitus, millel soovid osaleda:
       *
       Vabatahtlike eestvedamine ja kaasamine
       Kommunikatsioon – kuidas jõuda oma sõnumiga koostööpartnerite ja liikmeteni?
       Osalemine on tasuta.

       Lisainfo:
       kysk@kysk.ee

       TASUTA
       OFFLINE
       ONLINE
       MTÜ
       Koolitus
       Est
       Hübriid (Veebipõhine + Kohapeal)

       Projekti kirjutamise koolitus vabaühendustele

       Koolitusele on oodatud osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

       Registreerimine
       Millal?
       24 nov. – 03 dets. / 2022
       10:00-17:00
       Kus?
       Viljandi
       Kui palju maksab?
       0 €
       Korraldaja
       KÜSK

       Koolitus toimub 24. novembril ja 3. detsembril 2022 kella 10 – 17 Viljandis, Bonifatiuse Gildi maja II korrusel (Väike-Turu 8, Viljandi linn). Lisaks toimub viimane koolituspäev detsembris veebi teel, mille kuupäev lepitakse kokku koolitusel osalejatega 24. novembril 2022.

       Koolitusele on oodatud osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

       Koolituse viib läbi Annemai Mägi InterAct Projektid & Koolitus OÜ-st. Loe Annemai kohta lisaks InterActi kodulehelt.

       NB! Kuna võib eeldada, et huvi koolituse vastu on suur, siis palume, et ühest vabaühendusest registreeruks koolitusele esialgu 1 inimene. Kui kohti jätkub, anname sellest ühingutele teada.

       Registreerimine koolitusele kuni 7. novembrini või kuni kohad täituvad SIIN.
       Osalemistasu ei ole.

       Lisainfo koolituse kohta:

       Annemai Mägi

       annemai@interact.ee või

       Anneli Roosalu

       anneli.roosalu@kysk.ee

       Alustav
       Tegutsev
       OFFLINE
       Ettevõtja
       MTÜ
       Noored
       Koolitus
       Seminar
       Est
       Rus
       Kohapeal

       „Kuidas aitab teadlik disaini kasutus ettevõtjal müüki suurendada?

       Fookuses: Kuidas luua häid tooteid ja teenuseid? Kuidas näeb välja disainiprotsess? Kudas saab disaini abil suurendada toodete ja teenuste müüki? Milleks vajab ettevõtja disainerit?“

       Registreerimine kuni 31 okt. 2022
       Millal?
       02 nov. / 2022
       14.00-16.30
       Kus?
       Kooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu koolituskeskus)
       Kui palju maksab?
       0 €
       Korraldaja
       Eesti Disainikeskus
       Ida-Viru Ettevõtluskeskus
       Ida-Viru Loomeklaster
       EASi ja KredExi ühendasutus

       Eesti Disainikeskus koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega kutsub kontaktseminarile.

       Fookuses: Kuidas luua häid tooteid ja teenuseid? Kuidas näeb välja disainiprotsess? Kudas saab disaini abil suurendada toodete ja teenuste müüki?

       Kogemuslugu disaini rakendamisest jagab EASi Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi läbinud ettevõtja Terje Rattur, Mäetaguse von ROSEN spa-st.

       Osalevad disainerid: Pavel Sidorenko ja Vitali Valtanen disainibüroost Upstairs.

        

       Keda ootame kontaktseminarile?

       Ettevõtjad, toote ja teenuse arendajad, toote- ja turundusjuhid, avaliku sektori töötajad, üliõpilased ja kõik ülejäänud disainihuvilised.

        

       Kus? Kersti Võlu koolituskeskuses aadressil Kooli 7, Jõhvi.

        

       Millal? 02. novembril 2022 kell 14.00 – 16.30

        

       Sündmus toimub eesti ja vene keeles ning on kõigile tasuta.

       Registreerige kohe, sest kohtade arv on piiratud.

        

       Sündmust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

       REGISTREERUMINE

        Koolitus
        Seminar
        Rus
        Veebipõhine

        UUS! Digiturunduse rühmatreeningud: MIS ON CVI?

        Sihtrühm: Ettevõtjad, MTÜd, KOV, kõik huvilised

        Registreerimine
        Millal?
        02 nov. / 2022
        14:00-15:00
        Kus?
        zoom
        Kui palju maksab?
        0 €
        Korraldaja
        Aleksandra Leštšuk
        Ida-Viru Ettevõtluskeskus

        CVI. Mis see on on? Millistest koosneb ning kuidas mõjub usaldusväärsuse kujundamisele?

        Kohtumine toimub vene keeles (vajadusel tõlkega eesti keelde)

        #brändimine #disain #firmagraafika #stiil #kaubamärk

        REGISTREERU TRENNILE

         / Ознакомлен(а) с политикой конфидициальности и даю согласие на обработку данных.
         Alustav
         Tegutsev
         Ettevõtja
         Koolitus
         Koolitusprogramm
         Est
         täpsustamisel

         Tehisintellekti (AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel

         Õppeaine rõhub ettevõtlusoskuste arendamisele, et võimaldada ettevõtetel kaasa minna digipöördega läbi erinevate tehisintellekti tööriistade kasutamise.

         Registreerimine kuni 20 okt. 2022
         Millal?
         20 okt. – 14 dets. / 2022
         16:10-19:15
         Kus?
         täpsustamisel
         Korraldaja
         Taltech

         Tallinna Tehnikaülikooli Ärikorralduse instituut pakub 2022. aastal Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi raames tasuta täienduskoolitusi.

         Esimene tasuta koolitus „Tehisintellekti (AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel“ algab juba 20.oktoobril ning koolituse kohta saab täpsemalt infot ja registreeruda siin.

          

          

         Noored
         Koolitus
         Kohapeal

         Meediapädevuse ja libauudiste laager Ida-Virumaal

         Neljapäevase laagri jooksul õpime vahet tegema tõel ja valel. Tegeleme üheskoos foto- ja videotuvastusega, kasutades selleks erinevaid meetodeid. Laager on mänguline ja loominguline ning selle käigus valmivad õpilaste lühifilmid.

         registreeru
         Millal?
         22 – 25 okt. / 2022
         10:00-15:00
         Kus?
         Ida-Virumaa, täpne koht selgumas
         Korraldaja
         Tallinna Ülikool

         TOIMUMISE AEG

         22.10.2022 – 25.10.2022

         TOIMUMISE KOHT

         Asukoht täpsustamisel, Ida-Virumaa

         MAHT

         52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 24 tundi)

         SIHTGRUPP

         Kõik, kes on huvitatud meediast nii tarbijana kui sisu loojana.

         EESMÄRK

         kujundada baasteadmised meediast kui produktsioonisüsteemist, praktilised oskused iseseisva produktsiooni näol ning kasvatada
         huvi edaspidise audiovisuaalse meedia oskuste õppimiseks.

         SISU

         Baasteadmised meediast praktiliste tegevuste kaudu. Meedia vs propaganda. Meeskonnatöö kaudu: kuidas toimub lugude rääkimine ja visuaalsed mõjustamisvõtted (nt reklaamid); teleformaadid ja nende võrdlused, tootmise telgitagused; uudised ja ülesehituse analüüs; filmimine; montaaž; analüüs ja tagasiside

         ÕPIVÄLJUNDID

         teab meedia erialasid ning saab aru nende erinevusest; omab ülevaadet meediast, visuaalsest loojutustusest, televisioonist ja selle võimalikust tulevikust, tehnikast ja tootmisest; on meeskonnatööna tootnud vähemalt ühe uudisloo.

         EELDUSED

         puuduvad

         ÕPIKESKKOND

         Nova õppehoone

         KOOLITAJA KOMPETENTSUS

         magister

         LÕPETAMISTINGIMUSED

         Teoreetiliste baasteadmiste omandamine ja praktilistele ülesannete tegemine (nii grupitööd kui ka meedia produktsioon). Kursuse jooksul lahendadakse filmitegemise praktilisi ülesandeid ja kursuse lõpuks valmib grupitööna tehniliselt lihtsam lühifilm.

         KURSUSE LÕPETAMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

         TLÜ tunnistus

         KOOLITAJAD

         Yana Popova, Teresa Juksaar

         KURSUSE HIND

         t

         asuta

         KORRALDAJABalti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

         MINIMAALNE OSALEJATE ARV

         10

         TASUTA
         MTÜ
         Koolitus
         Est
         Veebipõhine

         Koolitus “Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid”

         Registreerimine
         Millal?
         05 okt. / 2022
         15:00
         Kus?
         zoom
         Kui palju maksab?