Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustav
TASUTA
Tegutsev
ONLINE
Ettevõtja
Seminar
Est
Veebipõhine

SEMINAR: ETTEVÕTTE DIGIVÕIMEKUSE JA DIGIVAJADUSE ANALÜÜS NING VAJALIKE ARENDUSTEGEVUSTE PLANEERIMINE

Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtted (EMTAK C). Suurettevõtetest osalejatele üksikud kohad.

Registreeru
Millal?
10 mai / 2023
10:00-13:15
Kus?
zoom
Kui palju maksab?
0 €
Korraldaja
AIRE klubi
10 mai, 10:00 – 13:15

ETTEVÕTTE DIGIVÕIMEKUSE JA DIGIVAJADUSE ANALÜÜS NING VAJALIKE ARENDUSTEGEVUSTE PLANEERIMINE

AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub veebinarile, kus tutvustatakse ettevõtte digitaliseerimise analüüsi, digitaliseerimise vajadust ja mõju ettevõttele ning kuidas ettevõtte olemasolev ja vajalik digitaliseerimise tase mõjutavad ettevõtte arendustegevuste planeerimist.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 200 € ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP

Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtted (EMTAK C). Suurettevõtetest osalejatele üksikud kohad.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalustega, saada teavet digianalüüsist ja digitaliseerituse taseme mõjust ettevõtte arengule. Ametialadel: ettevõtte juhid, tööstusjuhid, arendusjuhid, insenerid, IT-spetsialistid jne. Veebinari viib läbi Tehnoloogia Arenduskeskusest IMECC prof. dr. Jüri Riives.

EESMÄRK

Omandada teadmised ettevõtte digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse olemusest ja vajadusest ning saada teadmisi ettevõtte, kuidas selle alusel planeerida arendustegevusi, kasutades erinevaid digitaliseerimise ja/või automatiseerimise lahendusi.

TEEMAD

 

1. Automatiseerimine, digitaliseerimine, paindlikkus – olemus ja mõju ettevõttele
2. Ettevõtte digivõimekuse hindamine ja tulemuste tõlgendamine
3. Arendustegevuste vajalikkus tulenevalt digianalüüsi tulemustest ja ettevõtte ärimudelist
4. Digitaliseerimise / automatiseerimise arendused ettevõttes

Veebinari edukal läbimisel saavad osalejad teadmised:
– Digitaaltootmine ja tootmise digitaliseerimine
– Erinevad digitaliseerimise lahendused, tuginedes standarditele ISA ANSI 95.00 – xx ja ISO
– Digitaaltootmise kompleksne arendus, tuginedes rahvusvaheliselt tuntud mudelile RAMI 4.0
– Ettevõttekeskse digianalüüsi protsessi olemus ja saadavad tulemused ning nende praktilise kasutamise võimalused
– Oskused hinnata olukorda ettevõttes ning näha seoseid ettevõtte tulemusnäitajate ja protsesside digitaliseerituse / automatiseerituse tasemete vahel
– Ettevõtte ärimudeli toimivuse hindamine ja selle täiustamise ja parendamise võimalused, tuginedes ettevõtte protsesside digitaliseerimisele / automatiseerimisele

Veebinari on-line täismahus läbijad saavad IMECCi täiendkoolituse tõendi.

Veebinarile registreerumise tähtaeg on 8. mai 2023. a. Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust: +372 501 0107 Jüri Riives (sisulised küsimused) või telefonil +372 5645 8870 Kaia Lõun (korralduslikud küsimused) või koolitused@aire-edih.eu.

Rakenda digivõimekuse analüüsi tulemusi ettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks!

AJAKAVA

Kolmapäev, 10.mai 2023, Microsoft Teams
10.0 – 10.45 Teema 1: Automatiseerimine, digitaliseerimine, paindlikkus
• Olemus, mõisted, mõju ettevõttele
• Praktilised rakendusnäited
• Teemakeskne diskussioon

10.45 – 11.30 Teema 2: Ettevõtte digivõimekuse hindamine
• Digivõimekuse hindamine (DMA – Digital Maturity Assessment)
• Ettevõtte digivõimekuse hindamise tulemuste tõlgendamine
• Võimalike kitsaskohtade tekkevõimalused
• Teemakeskne diskussioon

11.30 – 11.45 PAUS

11.45 – 12.30 Teema 3: Arendustegevuste vajalikkus tulenevalt digivõimekuse hindamise tulemustest ja ettevõtte ärimudelist
• Kuidas analüüsi tulemusi suunata tulemuslikkuse parandamisele ettevõttes
• Teemakeskne diskussioon

12.30 – 13.15 Teema 4: Digitaliseerimise / automatiseerimise arendused ettevõttes
• Võimalikud digitaliseerimise / automatiseerimise lahendused ettevõttes
• Praktilised näited
• Teemakeskne diskussioon

OSALEMISE TINGIMUSED

• Registreerudes Fienta kaudu, saadame täpsema info osalemise kohta Teie e-mailile.
• Koolitusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta (VTA 600 eur). Digiküpsuse hindamise peavad läbima ettevõtted, kes ei ole varasemalt AIRE teenustes osalenud või kellel AIRE projekti raames (alates 01.07.2022) on digiküpsuse hindamisest möödas üle aasta. Digiküpsuse hindamise nõustamisteenus aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.
• Veebinari toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Veebinaril osalemine on ilma täiendava tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Veebinaril osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi (VTA) 200 € ulatuses osaleja kohta.
• Veebinarile registreerumisega kinnitab ettevõte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel (ette teatamata või ettetatamisel vähem kui 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka tasudes arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-postile saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

KOOLITAJA

Jüri Riives on IMECC OÜ asutaja ning Tallina Tehnikaülikooli professor. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.