Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Filmi ja multimeedia innovatsioonikeskus IDA Hub loob uusi võimalusi rahvusvahelise filmiproduktsiooni Eestisse jõudmiseks

Vasakult: Teet Kuusmik (IVIA), Piia Tamm (IVEK), Olga Kurdovskaja (Tehnopol), Pille Sööt (IVEK), Kersti Raja (IVIA)

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Pressiteade 14.03.2024

 

Ida-Virumaal alustab sisutegevusi filmi ja multimeedia innovatsioonikeskus IDA Hub, millega luuakse eeldused rahvusvaheliste produktsioonide teenindamiseks Eestis ja toetatakse seeläbi audiovisuaalse valdkonna arengut. Keskuse rajajateks on Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA), Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) ning teadus- ja ärilinnak Tehnopol.

 

Filmi ja multimeedia innovatsioonikeskuse IDA Hubi eesmärk on toetada filmitalentide ja nutikate tulevikutegijate arengut. Keskuse asutamine Ida-Virumaale toetab Öiglase Ülemineku Fondi ühte olulist eesmärki muuta piirkonna majandusmudelit mitmekesisemaks ja toetada väike ettevõtluse arengut piirkonnas. IDA Hubi tugevuseks on komplekssed lahendused ja võimekus ühendada tehnoloogia areng filmitööstuse vajadustega.

 

Keskuse füüsilise rajamise ja sisukontseptsioonile vastavaks kujundamise ning hilisema haldamise eest vastutab Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA). Keskusele on plaanis nurgakivi panna käesoleva aasta teises pooles. Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) koostöös Tehnopoliga loob filmiinnovatsioonikeskusele sisu, mille käigus viiakse ellu uuendusliku kontseptsiooniga inkubatsiooniprogramme, lõimitakse kogukonda ja toetatakse kohalikku majanduselu sidusettevõtetele väljundplatvormi pakkumisega.

 

IVEK käivitab keskuse alt aprillis inkubaatoriprogrammi, kuhu on oodatud nii tegutsevaid kui ka alustavaid ettevõtjaid ja eraisikuid, kes soovivad olla seotud audiovisuaalse valdkonna arengutega. Inkubatsiooniprogrammi koordinaator Britta Merirand avas planeeritava inkubatsiooniprogrammi sisu: „Programmi raames saavad inkubandid toetust nii personaalse mentorluse kui ka praktiliste koolituste vormis, et aidata arendada oma ettevõtet. Avatav programm hõlmab baasteadmisi filmitootmisest, turundusest, äriplaneerimisest ning rohemajandusest.“

 

Pilootaastal toimub osa programmi tegevustest veebis, võimaldades osalemist üle Eesti. Programmis osalevatele inkubantidele määratakse vajaduspõhine mentor, kes on filmitootmise ja multimeedia ekspert ning ettevõtluse alal toetavad inkubante omakorda ettevõtluskonsultandid. Uus inkubatsiooniprogramm toetab muutusi, mis on vajalikud maakonna majandusmudeli mitmekesistamiseks. Inkubaatoriprogrammi kandideerimine on avatud 14. märtsist kuni 12. aprillini 2024.

 

Tehnopol Startup Inkubaator avab IDA Hubis filmi- ja multimeedia suunitlusega kiirendiprogrammi, kus saavad tuule tiibadesse filmitööstust nügivad tehnoloogiapõhiste ideedega iduettevõtted. Programmijuht Olga Kurdovskaja rõhutas, et filmitööstus on pidevas muutumises ning tehnoloogia mängib olulist rolli filmide tootmisel, eriti kõrgtehnoloogiliste eriefektide ja virtuaalsete stseenide loomisel. „Loodav filmiinnovatsioonikeskus ei toeta ainult vajalikku infrastruktuuri loomist, vaid pakub ka uuenduslikke võimalusi iduettevõtetele ja loomettevõtetele. Läbi inkubatsiooniprogrammide ja omavahelise koostöö tekib keskkond, kus uued ideed saavad olla toeks filmitootmise valdkonna arendamisel. Meie eesmärk on luua tugev ja dünaamiline ökosüsteem, mis toetab filmivaldkonna arengut Eestis ja aitab kaasa uute ideede, uute tehnoloogiate ja talentide arengule. Kui sul on alustav tehnoloogiaettevõte, pühendunud meeskond ja oled idee tasandilt jõudnud juba edasi MVP või prototüübini, siis kandideeri kindlasti filmi- ja multimeediakiirendisse. Avaldusi võtame vastu kuni 30. aprillini 2024, “ – sõnas Kurdovskaja.

 

Esimeste testkohordite eesmärk on valideerida sisuteenuseid, korjata tagasisidet ning arendada 2025. aasta kevadeks tugevad ja terviklikud ning valdkonda toetavad inkubatsiooniprogrammid. Filmi ja multimeedia innovatsioonikeskuse IDA Hubi programme on rahastanud Euroopa Liit.

 

Tehnopol Startup Inkubaator loob alustavatele iduettevõtetele hoogsa kasvukeskkonna. Kasvuprogramm pakub osalevatele ettevõtetele sisukaid ja praktilisi koolitusi ja eksperttuge Eesti ja Euroopa parimatelt mentoritelt, eesmärgiga leida alginvesteering või jõuda eksportturgudele. Tehnopol Startup Inkubaator on osa Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol terviklikust tugiteenusest. Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele, pakkudes lahendusi ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni.

 

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) on Ida-Viru maakondlik arenduskeskus, mis nõustab ettevõtteid, avalikku sektorit ja kolmanda sektori organisatsioone. Lisaks koordineerib maakonna turismiklastrit, haridusklastrit ja loomeklastrit. www.ivek.ee

Täpsem info alustava inkubatsiooniprogrammi kohta on leitav siit: https://ivek.ee/inku/

 

Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) on avaliku sektori arendusorganisatsioon, mille asutajad on Vabariigi Valitsus (rakendusüksus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ning Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Narva omavalitsused. IVIA peamine eesmärk on kaasa aidata uute töökohtade loomisele Ida-Viru maakonnas. www.ivia.ee

 

 

 

Meediakontakt:
Britta Merirand
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse inkubaatori projektijuht
britta.merirand@ivek.ee
+372 5192 6597