Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Haridusministeerium: Haridusasutustele avanes taotlusvoor digitaalse õppevara soetamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium avavad täna taotlusvooru, mille toel rahastatakse haridusasutustele õppetöö mitmekesistamiseks uuenduslike IT valdkonna õppevahendite soetamist. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava taotlusvooru maht on 470 000 eurot.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Liina Põllu sõnul on digitaalsete õppematerjalide õppetöös kasutamine koolipidajate, koolide ja riigi ühine soov. “Taotlusvooru raames jagatav toetus võimaldab koolidel õppetööd muuta veelgi praktilisemaks ja elulisemaks. IT õppevahendite toel õppimine arendab tehnoloogilist kirjaoskust ning igapäevased praktilised tegevused aitavad kaasa teadmiste ja oskuste rakendumisele,” lisas Põld.

Riigi Tugiteenuste Keskuse elukestva õppe ja IT arenduse talituse juhataja Marge Kõiva sõnul mitmekesistavad uuenduslikud õppevahendid haridusasutustes IT-õppeprogrammi. „Toetuse abil saab soetada erinevaid õppekava täitmiseks vajalikke digitaalseid seadmeid, milleks võivad olla nii robootika- ja programmeerimisvahendid, elektroonika-mehhaanika ja virtuaalreaalsuse komplektid, kui 3D-printerid. Samuti saab osta näiteks CNC pinke ja teisi modelleerimisseadmeid. Oluline on, et seadmed toetaksid tehnoloogiaalase õppe läbiviimist koolides ja lasteaedades ning kasvataksid nii laste kui noorte digioskuseid,” ütles Kõiva.

Toetust saavad taotleda haridusasutused nii alus-, üldhariduse- kui kutsehariduse valdkonnas. Taotlusvoor “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid” on avatud 15. augustist ning taotlusvoor sulgub 3. oktoobril kell 17.

Taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda alates 2 000 eurost kuni 15 000 euroni. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%, mis makstakse toetuse saajale välja ühe kindlasummalise maksena, peale projekti planeeritud kõikide IT õppevahendite soetamist ning selle tõendamist.

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Taotlusvooru teemaline infopäev toimub 15. septembril. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab RTK veebilehelt.

Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Haridus- ja Teadusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

 

Lisainfo:

Katre Laagriküll
teenusekoordinaator
Tel 663 2003
katre.laagrikyll@rtk.ee