Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

On alanud registreerumine Ida-Viru Mentorklubi 2023 (Jõhvi)!

Kümme aastat mentorklubisid Ida-Virumaal! Ka sellel aastal toimub maakonnas kaks mentorklubi, sh üks neist Jõhvi piirkonnas.

Mentorklubis osalemine ning selle tegevused on toeks kohalikule alustavale ettevõtjale (ehk mentiile) tema uue äriteekonna alguses. Sellega on loodud võimalus klubis osalenud mentiidel olla tugevam, võimekam, teadlikum ja ka edukam.

Ootame alustavaid ettevõtjaid mentorklubisse!

Aga mis on üldse mentorklubi ja kuidas me seda alustavatele ettevõtjatele korraldame? Allpool leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele klubi koordinaatorilt Kersti Liivalt.

 

Mis on Ida-Viru Mentor klubi ja milline on mentorklubi roll meie piirkonnas?

Ida-Viru Mentorklubi programm on alguse saanud 2013. aastal. Igal aastal on Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldanud eesti ja venekeelseid mentorklubisid Narvas ja Jõhvis ning need on mõeldud maakonnas ettevõtlusega alustanud ettevõtjatele. See on klubilises formaadis ettevõtjate kohtumispaik, kust saab uut inspiratsiooni, uusi kontakte, suhelda ja võrgustuda teiste ettevõtjatega ning suureneb ettevõtlusalane teadmistepagas.

Mentorklubi tegevused ja selles osalevad inimesed on toeks kohalikule alustavale ettevõtjale (ehk mentiile) tema uue äriteekonna alguses. Sellega on loodud võimalus klubis osalenud mentiidel olla tugevam, võimekam, teadlikum ja ka edukam.

Programmi raames läbitakse erinevaid ettevõtluse jaoks olulisi teemasi, on nii praktilisi seminare, vabamas ja rutelu vormis loenguid ning nt ühel klubikohtumisel toimub õppereis mingisse teise Eesti piirkonda. Viimase puhul külastame väljaspool maakonda, konkreetses piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid, et ammutada uut inspiratsiooni, laiendada silmaringi ja saada uusi kogemusi.

 

Kui palju maksab osalemine?

Mentorklubis osalemine on mentii jaoks tasuta. Antud programmi korraldamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Alustavale ettevõttele arvestatakse vähese tähtsusega abi. Palun loe selle kohta rohkem siit – https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi

 

Kas mentorklubi on kõigile? Kes tavaliselt osaleb ?

Ida-Viru Mentorklubi tegevused on suunatud eelkõige alustavatele ettevõtjatele (mentiidele). Osaleda saab ettevõte, mis on tegutsenud alates Äriregistris registreerimisest kuni 3 aastat ning esindatud on ettevõtted erinevatest tegevusvaldkondadest. Nt on nende seas erinevaid tootmisega ja teenuste pakkumisega seotud äriühingud, see pilt on päris kirju. Ühest äriettevõttest saab klubis osaleda üks inimene, peamiselt on see siis omanik/juhatuse liige või nt tegevjuht.

Kahjuks ei saa me klubisse vastu võtta ettevõtteid, mis tegutsevad valdkondades – kaubandustegevus, kinnisvaraga seotud tegevused, rentimisega seotud teenused, juriidilised toimingud, reklaamindus, põllumajandus, metsamajandus, kalandus.

 

Mis keeles tavaliselt Ida-Viru mentorklubi kohutmised toimuvad?

Jõhvis oleme korraldanud mentorklubisid nii eesti, kui ka vene keeles. Narvas on kõik klubid olnud ainult vene keeles.

Kuna maakonnas on hinnanguliselt muukeelseid elanikke ca 70% ja väiksem osa on eestikeelseid elanikke siis seetõttu olemegi teinud klubisid mõlemas keeles.

Igal aastal kahjuks eestikeelset klubi korraldada ei saa, sest me ei leia sinna niipalju osalejaid, kui meil oleks vaja. Ja nii siis ongi olnudki Jõhvis klubid ühel aastal eesti keeles ja järgmisel aastal vene keeles ning edasi jälle eesti keeles, jne. Ehk siis klubi toimumise keel igal aastal vahetub.

Mul on küll mõttes olnud, et ühel aastal võiks proovida läbi viia mentorklubi koos keelekümblusega, st et see hõlmaks siis mingis osas kahte keelt, kuid klubi põhikeel oleks siiski eesti keel. Sellisel juhul saaksid osaleda nii need inimesed, kes valdavad eesti keelt kui ka need, kes on venekeelsed kõnelejad, kuid sooviksid enda eestikeele oskust parandada või sooviksid eestikeele praktikat. Seega kaasneks mitu asja korraga ehks siis lisaks ettevõtlusteemadele saaks ka eesti keele praktikat, paraneks keeletase, kui ka eesti keeles suhtlemine.

 

Kui palju osalejaid tavaliselt on ja miks ?

Keskmiselt on mentorklubides olnud osalejaid kokku 20. Ligikaudu 12-15 alustavat ettevõtjat ning umbes 6 mentorit. See on täitsa paras grupi suurus, sest siis tekib osalejate vahel usaldusväärne õhkkond, saab ja jõuab kõigiga suhelda, igaüks saab jagada enda kogemusi või parasjagu sellel hetkel laual olevaid probleeme, küsimusi, mentorid ei ole samuti üle koormatud ning iga mentii saab tema tähelepanu ning personaalse toe.

 

Aga mentorid. Kes need on? Kuidas toimub nende valik? Mis motiveerib neid osalemiseks?

Peale mentiide osalevad mentorklubis ka mentored. Mentor on ettevõtja, kellel on  vähemalt  3-aastane ettevõtlus- või juhtimiskogemus ja soov oma kogemustega piirkonna ettevõtluse arengule kaasa aidata. Mentor on missiooni-tundega, kes innustab ja toetab mentiid.

Mentori töö on vabatahtlik ja ei ole tasustatud. Tema motivatsiooniks on samuti saada uusi kogemusi, mõtteid ja ideid, sealhulgas võib samuti laieneda tema kontaktvõrgustik, lisaks saab ta suhelda teiste ettevõtjatega.

Oleme kaasanud ka mentorklubi mentoreid üksikuid klubiteemasid läbi viima või korraldanud klubi kohtumisi mentori või mentii ettevõttes.

 

Kui kaua toimuvad juba sellised kohtumised ja kaua kehtib mentorluse periood?

2023. aasta on metorklubide jaoks juubeliaasta. Oleme korraldanud maakonnas mentorklubisid juba aastast 2013. Täitub 10 aastat! See on aeg, mille jooksul oleme panustanud läbi mentorklubide piirkonna alustavate ettevõtjate toetamisse.

Iga alustav ettevõte saab osaleda klubis vaid 1 korra. Mentorprogrammi jooksul toimub kokku umbes 5-6 kohtumist ja need toimuvad üks kord kuus.

Klubil ei ole kindlat kohtumispaika, vaid iga kord saame kokku erinevas kohas. See annab võimaluse avastada ja näha maakonna erinevaid ning huvitavaid paiku, valitud kohad on hubased ja mugavad vabamas stiilis kokkusaamiseks.

 

Tähendab, et seekord Ida-Viru Mentorklubi tähistab oma juubelit. Mis oli kõige keerulisem selle perioodi jooksul? Kas on plaanis sellel aastal teha midagi teistmoodi?

Kõige keerulisemaks on olnud selle perioodi jooksul koroonaviiruse aastad. Sellele ajale jäi küll väga palju väljakutseid ja pidevalt tuli lahendada keerulisi küsimusi või probleeme. Kõigele sellele vaatamata saime kõigist raskustest üle ning mitmete kogemuste võrra rikkamaks.

Näiteks 2021. aastal ei saanudki mentorklubi korraldada, sest programmi vastu oli huvi väga leige. Ja see oli ka mõnes mõttes mõistetav, sest aeg oli siis keeruline. Kuna inimesi registreerus sellel aastal klubisse väga vähe siis tuli teha meie tööplaanis muudatus ja vastu võtta otsus, et mentorklubi jääb ära aga korraldame selle asemel ürituste sarja. Ja nii toimuski veebi vahendusel erinevatel ettevõtluseteemadel seminaridesari ning igaüks sai sellest osa võtta.

Selle aasta programmi osas suuri muutusi tulemas ei ole. Klubikohtumisi on sellel aastal kokku planeeritud 6. Aga võib olla saame aasta lõpupoole korraldada mentorklubidega seoses ühe väikese üllatusürituse. Meil on mingeid mõtteid aga hetkel ei ole see veel kindel ja  selle kohta on veel vara infot anda. Kõik selgub aja jooksul ning tulevik näitab, et kas saame selle hea mõtte aasta lõpupoole ellu viia.

 

Kuidas toimub teemade valik ja mis ootab osalejaid sellel aastal?

Programm on hetkel valminud klubi koordinaatori poolt. Aga sellesse on jäetud ruumi ka osalejate arvamusele ning soovidele.

Üldiselt on juba välja kujunenud mõned klassikalised põhiteemad, mis alati alustavaid ettevõtjaid huvitavad. Näiteks on nendeks teemadeks olnud raamatupidamise ja maksude info, turunduse ja müügiga seotud teemad ning alati on kõiki huvitanud õppereisil osalemine. Need on teemad, mis alati inimesi köidavad, huvitavad või siis on vaja ettevõtjal endal teadmisi kas siis värskendada või ongi kogu info päris uus. Need on nõutud teemad ja nendest ka igal aastal mentorklubides räägime.

Ühe klubikohtumise korraldame teemal, mille ütlevad klubis osalejad ise. Alustavad ettevõtjad peavad saama omavahel kokkuleppele, et mis teema või millised teadmised neil on muudu, milles kõige enam infot vajatakse. Ja edasi koordinaator peab selle siis kõik võimaldama ja ka korraldama.

Lisaks on siis veel klubikohtumistel huvitavaid teemasid, mis on hetkel aktuaalsed, põnevad, uuenduslikud või igati kasulikud uuele ettevõttele.

 

Miks tasub tulla ja mentorklubis osaleda?

Ida-Viru Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatele selleks, et osalevad Ida-Viru ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad. Ettevõtjate kohtumispaigas sa avastad palju uut ja jõuad arusaamisele, et sa ei olegi selles kõiges üksi. Klubis osaledes tekib inimeste vahel ja üheskoos hea sünergia, sa võid leida klubist endale näiteks hea koostööpartneri, kliendi, mõttekaaslase või isegi sõbra.

 

Kuidas saab registreeruda mentoritele ja mentiidele?

Hea alustav ettevõtja!

Kui sul tekkis mentorklubi programmis osalemise vastu huvi, siis palun võta meiega ühendust.

Registreerumine on juba avatud. Pane ennast kirja siin – https://ivek.ee/teenused/mentorklubid2023/

Ootame enda klubisse mentoriteks aktiivseid ja kogemustega ettevõtjaid. Kui sul on soov panustada, et arendada maakonna ettevõtlust siis palun võta minuga personaalselt ühendust.

 

Millised on mentorklubi koordinaatori ootused osalejatele?

Ootame klubisse ettevõtjaid, kes on aktiivsed ja avatud, on valmis küsima ja nõu kuulda võtma. Teeb eesmärkide nimel tööd nii iseendaga, kui arendab oma ettevõtet. Teab, miks mentorklubi programmis osaleb ja mida mentorilt ootab. Õpib nii positiivsest kui puudustele suunatud tagasisidest. Varub kohtumisteks aega ja vajadusel valmistub ette. On valmis vahetama kogemusi ja suurendama ettevõtlusalaseid teadmisi.

Kui see kõik käib sinu kohta siis ettevõjate kohtumispaik ootab Sind!