Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ida-Virumaal alustas taas alustavate ettevõtjate mentorklubi

Ida-Virumaa Mentorklubi 2014 tuli sellel aastal esimest korda kokku 24. aprillil. Mentorprogrammi, mida korraldab IVEK koostöös EASiga ja rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest, eesmärgiks on kokku tuua alustavad ja juba kogenud ettevõtjad. Kokkusaamiste käigus õpitakse koos juurde uusi teadmisi, jagatakse kogemusi ja praktilisi nõuandeid. Samuti saadakse omavahel paremini tuttavaks ja vahetatakse kontakte.

Selle aasta mentorklubi raames toimub kuus klubiüritust. Kõik kohtumised on toimunud ja toimuvad ka edaspidi Jõhvis või selle lähiümbruses ja on venekeelsed. Juunikuu seisuga osaleb klubiüritustel kokku 18 osalejat – 13 mentiid (alustavad ettevõtjad) ja viis mentorit (kogenud ettevõtjad).

Mentorid annavad läbi klubiürituste oma panuse maakonnas alustanud ettevõtjate arengusse oma pikaajalise ettevõtlus- või juhtimiskogemusega. Oma kogemust jagavad sellel aastal mentorklubis mentoritena Martin Repinski (R Capital OÜ), Hardi Raiend (HRQ), Valentina Korolenko (Alwo Consult OÜ), Anry Kramskoi (Vensari OÜ), Robert Pavlov (Maadlex OÜ).

Esimesel poolaastal toimus kolm kohtumist

Seni toimunud klubiürituste raames said osalejad teadmisi mentorlusest ja teadmisi teemal „Funktsioonid ja rollid ideaalses ärimudelis“ ja „Ajajuhtimine ehk kuidas kõike jõuda – mikro- ja väikeettevõtete juhtidele“. Kolmanda mentorklubi kohtumise üks osa oli ka Konju Talu kitsefarmi külastamine. Ringkäigu raames saime teada, kuidas farmis tegutsetakse, kuidas valmivad kitsepiimast tooted, kuidas toimub toodete müük ja turundamine. Sama kohtumise teises osas arutlesime toodete ja teenuste arendamise üle. Viimast koolitust viis läbi Jüri Kuslapuu (EDU Konsultatsioonid OÜ).

Seni on kõik osalejad olnud kokkusaamiste osas väga rahul. Rahul ollakse uute teadmiste, kogemuste ja kontaktide üle. Osalejate arvates on taolised kokkusamised ja ühised arutelud väga vajalikud ja kasulikud.

Praegu on klubitegevuses väike paus

Mentorklubi saab järgmised kolm korda kokku juba sügisel. Kohtumiste käigus on plaanis käsitleda järgnevaid teemasid: atraktiivne kodulehekülg, ettevõtte imago ja turundustegevused, finantsid väikeettevõtluses ja Ida-Virumaa ettevõtluse areng – selle võimalused, väljavaated, keskkond.

Ida-Virumaa Mentorklubi korraldab ja koordineerib IVEKi ettevõtluskonsultant Kersti Liiva. Lisainformatsiooni ja pilte toimunud klubiüritustest saab näha kodulehelt www.ivek.ee

Ida-Virumaa Mentorklubi 2014 toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.