Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Infoseminarid toetusskeemi „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” väikeprojektide taotlejatele

Riigi Tugiteenuste Keskus korraldab 11. jaanuaril toetusskeemi „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” väikeprojektide taotlejatele kaks infoseminari Jõhvis Koodikoolis (aadressil Tartu põik 5, Jõhvi) “Lounge” alal.

Eestikeelne infoseminar toimub 10.30-12.30

venekeelne infoseminar toimub 13.30-15.30

Palun registreerida ennast RTK kodulehel või otse registreerimisvormil.

Eelistame osalemist kohapeal, kuid soovi korral saab seminari kuulata ka MS TEAMSi vahendusel.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Ida-Virumaa elanikkonna sidusust ja toimetulekut kliimaneutraalsele majandusele ülemineku kontekstis, pakkudes sihtpiirkonna elanikele võimalust kodanikualgatuste toetamise kaudu üleminekuprotsessi mõtestada, samuti luua sellele positiivset tähendust ning selles osaleda. Toetatakse  sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni viljelemine, arendamist ja edendamist, keskkonnateadlikkuse edendamist, kohaliku postindustriaalse identiteedi jäädvustamist, säilitamist, arendamist ja mõtestamist,  kohalikele noortele suunatud ja noorte algatatud tegevusi, sealhulgas võtmepädevuste arendamist ning tegevusi vabatahtlikus töös osalemise soodustamiseks, kogukondade tugevdamiseks ja nende säilenõtkuse arendamiseks.

Küsimuste korral on kontaktisikuteks Terje Kuus (terje.kuus@rtk.ee, tel 663 1886) ja Marina Bulatskaya (marina.bulatskaya@rtk.ee, tel 663 1903).

Programmi kohta saab täpsemat infot RTK kodulehelt ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt.

Allikas: RTK