Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 I ja II taotlusvoor

Eelinformatsioon Kesk-Läänemere programmi kohta.

Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 esimene taotlusvoor taotlejatele avatakse 18. detsembril 2014 ja suletakse 9. veebruaril 2015. Programmi teine taotlusvoor avatakse 24. augustil 2015 ja suletakse 23. oktoobril 2015.

Täpsem info taotlusvooru kohta avalikustatakse taotlusvooru avanemisel programmi veebilehel www.centralbaltic.eu.  Kõik taotlusvooru/taotlemist puudutvad küsimused tuleb esitada programmi sekretariaadi inimestele, kelle kontaktid leiate siit http://www.centralbaltic.eu/central-baltic-programme-2014-2020.

Väga oluline on, et taotlejad läbiksid enne taotluse esitamist programmile oma projekti-idee nõustamise sekretariaadis. Nõustamisel vaadatakse koos sekretariaadi töötajaga läbi projekti-idee, millele soovitakse programmile rahastust leida. Näiteks vaadatakse läbi, kas projekti-idee on kooskõlas programmi eesmärkidega, kas kavandatav partnerlus projekti elluviimiseks on asjakohane jms. Samuti antakse sekretariaadi töötaja poolt muud asjakohast infot, mis aitab taotlejatel ette valmistada kvaliteetne projektitaotlus. Programmi sekretariaat nõustab taotlejaid juba praegu ja pidevalt. See tähendab, et ei ole vaja oodata taotlusvoorude ametlikku avanemist taotlejatele vaid võib juba kohe hakata tegutsema (nt projekti-idee ettevalmistamine; sekretariaadi inimestega ühenduse võtmine nõustamiseks).

Kesk-Läänemere programm 2014-2020 toetab järgnevaid tegevusvaldkondi:

–  Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimeline majandus (majandus);

–  Kesk-Läänemere piirkonna ühiste ressursside säästlik kasutamine (keskkond);

–  Heade ühendustega Kesk-Läänemere piirkond (transport, sadamad);

–  Heade oskuste aja sotsiaalselt sidus Kesk-Läänemere piirkond (kogukonna probleemid ja kitsaskohad, kutseharidus).

Täpsemat infot toetavate valdkondade kohta leiate programmdokumendist, mis on samuti leitav programmi veebilehelt.