Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ida-Virumaal toimub kodanikunädal. Registreerimine on avatud

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Integratsiooni Sihtasutusega kutsub teid osalema Ida-Virumaa kodanikunädalal!

23. kuni 29. novembrini toimub Ida-Virumaal Integratsiooni Sihtasutuse ja Europe Direct’i teabekeskuse toel kolmes Ida-Virumaa linnas kodanikunädal. Nädala raames saavad Ida-Virumaa elanikud osaleda seminaridel, mille eesmärk on tutvustada Eesti riigikorraldust ja haldust, samuti Eesti ja Euroopa Liidu kodanike õigusi ja kohustusi. Samuti saab iga osaleja teada, kuidas ta saab osaleda erinevatel tasanditel halduses, samuti millised on kodanike õigused ja kohustused.

Venekeelsed seminarid noortele ja täiskasvanutele toimuvad:

23. novembril kell 17-20 Sillamäe Kultuurikeskuses
28. novembril kell 17-20 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses
29. novembril kell 17-20 Narva VABA LAVA-s

Eelregistreerimine on kohustuslik! Üritusele saab registreerida lingil https://ivek.ee/ru/events/kodanikunadal2023/

Lisaks uutele teadmistele ootavad osalejaid põnevad arutelud ja kohvipaus.

Kodanikunädal ja seminarid toimuvad EL projekti “Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe” raames. Projekti juhi ja Ida-Virumaa mittetulundusühingute konsultandi Nadežda Morozova sõnul: “Oleme väga rõõmsad, et saime toetust kodanikuteadlikkuse ja teadlikkuse teemaliste haridusürituste korraldamiseks. Seminarid on koht uuteks kohtumisteks ja huvitavaks ajaveetmiseks, aktuaalsetel teemadel suhtlemiseks ja informatsiooni vahetamiseks. Loodame ka rohkem teada saada, kui palju meie piirkonna elanikud on teadlikud riigikorraldusest ja haldusest, millised teemad neid huvitavad ja millest nad sooviksid rohkem teada saada.”

Kodanikuõpetuse vajalikkus:

Kodanikuõpetus mängib olulist rolli aktiivsete ja vastutustundlike kodanike kujundamisel ühiskonnas. See annab:

  1. Arusaamise ja aktiivse osalemise poliitilises süsteemis: Kodanikuõpetus aitab inimestel mõista riigi poliitilise süsteemi struktuuri ja toimimist. See on oluline, et kodanikud saaksid aktiivselt osaleda poliitilises elus, hääletada valimistel ja mõjutada valitsuse riiklikul ja kohalikul tasandil tehtavaid otsuseid.
  2. Otsustusoskuste arendamine: Kodanikuõpetus õpetab informatsiooni analüüsimise, kriitilise mõtlemise ja põhjendatud otsuste tegemise oskusi. Neid oskusi saab rakendada mitte ainult poliitikas, vaid ka igapäevaelus.
  3. Teadlik osalemine ühiskondlikus elus: Kodanikuõpetus soodustab kohustuse ja vastutuse tunde arengut ühiskonna ees.
  4. Õiguste ja vabaduste kaitsmine: Kodanikuõiguste ja -vabaduste õpetamine aitab inimestel mõista oma õigusi ja osata neid kaitsta. See on eriti oluline ühiskondades, kus kodanike õigused võivad olla ohus.
  5. Mitmekesisus: Kodanikuõpetus soodustab ühiskonna mitmekesisuse, sealhulgas kultuurilise, etnilise, usulise ja soolise mitmekesisuse mõistmist ja austamist.
  6. Suhtlemisoskuste arendamine: Kodanikuõpetus aitab arendada suhtlemisoskusi, mis on olulised konfliktide lahendamisel, koostöö tegemisel ja ühiskondlikes aruteludes osalemisel.
  7. Aktiivse kodaniku hoiaku kujundamine: Kodanikuõpetus aitab kujundada aktiivseid kodanikke, kes on valmis panustama ühiskonna parendamisse, tõstatama olulisi sotsiaalseid küsimusi ja töötama nende lahendamise nimel.

Seminaride osalejatel on võimalus osaleda õppereisil Tallinna Euroopa  Elamuskeskusesse. Selle kohta saab rohkem teada seminaride ajal.

Lisainformatsioon projekti ja ürituste kohta:

Nadežda Morozova
Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
nadezda.morozova@ivek.ee
+372 506 7735

Tatjana Zamorskaja
Vabaühenduste konsultant (Narva)
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
tatjana.zamorskaja@ivek.ee
+372 5300 6902