Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Tähtaeg on 1.04.2022!

01.03.2022

Facebook cover_seminar (17)

 

1. märts avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

  • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Toetussumma olenevalt meetmest on kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi koos nõutud lisadega saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna //etoetus.struktuurifondid.ee kuni 1. aprillini kell 16.30.

Täpsem info taotlemise kohta on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

 

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

Infopäevad toimuvad:

Kuupäev Kell Registreerumine
09.03.22  16.00 eesti keeles registreeru
11.03.22 11.00 vene keeles registreeru