Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

KÜSK on alustamas uue programmiga, mis keskendub laste ja noorte kaasamisele vabakonda

KÜSK plaanib alustada uue programmiga, mille sisuks on perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide meetme „Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine“ elluviimine.

Tegevuste sihtrühmadeks on Eestis tegutsevad vabaühendused, vabaühenduste konsultandid ja noored vanuses 10-26 aastat, aga ka haridusasutused ja kohalikud omavalitsused.

Kuue aasta jooksul on eesmärgiks suurendada laste ja noorte tegutsemist vabaühendustes. Selleks arendatakse vabaühenduste kaasamisoskusi läbi koolituste ja kohtumiste.

Vabaühenduste jätkusuutlikkus on oluline murekoht paljudele Eestis tegutsevatele ühingutele. Samas ei suudeta oma igapäeva tegevuste kõrval tähelepanu pöörata järelkasvu arendamisele, samuti puuduvad selleks oskused.

Noortele on vaja oluliselt rohkem tutvustada kodanikuühiskonna võimalusi. Paljudel on sellekohast teadmist, kuid paljude jaoks on vabatahtliktöö ja annetamine vaid sõnad, mille tähendust ei mõisteta.

Noorte kodanikuühiskonnaalase teadlikkuse parandamiseks saab koostöös koolidega palju ära teha, teemaga tuleb järjepidevalt tegeleda ja infot anda noortele ja noortega tegelejatele erinevates Eesti paikades. Arendada on vaja erinevate sektorite koostööd kohalikul tasandil ja õpetada noortel, kuidas kaasa rääkida ja mõjutada Eesti ühiskonnas toimuvatele arengutele.

Oluline on, et noored saaks teadmisi ja oskuseid, kuidas olla aktiivne kodanik ning oskuse panustada ühiskondliku tegevusega oma elukeskkonda. Vabaühendused vajavad nende oskuste edasiandmiseks omakorda teadmisi, kuna vabaühendustes tegutsevad oma valdkonna väga head tundjad ei pruugi osata kaasata lapsi ja noori oma tegevustesse.

KÜSKil on plaanis programmi tegevustega aktiivselt alustada 2024. aasta alguses.