Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

KUTSE – 14.01.2016 seminar puiduettevõtjatele

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlased kutsuvad 14. jaanuaril puiduettevõtteid arutlema teemal   „Millist puidukuivatit vajab Eesti puidutööstuse ettevõte?“

Täna olemasolevad puidukuivatuse tehnoloogiad ei rahulda kõiki Eesti ettevõtete vajadusi ning see on põhjus, miks Tartu Ülikool valmistab koostöös puidusektori ettevõtetega ette puidukuivatuse tehnoloogia arendamist rakendusuuringust kuni prototüüplahenduseni.

Seminaril tutvustame praegusi puidukuivatuse tehnilisi võimalusi ning ootame rohkematelt ettevõtetelt sisendit järgmistele küsimustele:

  • Millised on täna puidukuivatamise suurimad probleemid?
  • Milline on Eestis enamkuivatatav puit?
  • Millises mõõdus ja kuidas on kuivatusprotsessis kõige mõistlikum viis puidujääke ära kasutada?

Selleks, et uus puidukuivatuse seade saaks selline nagu sinu ettevõttel vaja, peaksid 14. jaanuaril kohale tulema, et anda sisendit puidukuivatuse seadme arendusse.

Seminari oodatavaks tulemuseks on sektori ettevõtete poolt püstitatud puidukuivatamise probleemidele Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlaste abiga uute ressursitõhusate tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja puidutööstuse sektorile sobiva puidukuivatuse seadme väljaarendamine.

Aeg ja koht

14. jaanuar 2016 kell 10.00-12.00

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER Väimelas http://tsenter.ee/

Seminari päevakava

10.00-10.15 Sissejuhatus teemasse – Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.15-10.45 Puidukuivatite sisekliima modelleerimine – Vahur Zadin, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.45-11.15  Puidu vaakumkuivatus – Vahur Zadin/Tauri Tätte, TÜ Tehnoloogiainstituut

11.15-11.45 Osalejate vaheline arutelu puidukuivatamise tehnoloogiate teemal, ettevõtete poolsed probleemipüstitused

11.45-12.00 Uue modulaarse puidukuivati väljaarendamine Sihtasutus Archimedes rakendusuuringu toetusmeetmega – Vahur Valdna

12.00 Kokkuvõtete tegemine

Oma osalusest palun teatada 12. jaanuariks aadressil tsenter@tsenter.ee või tel 782 0298

Täiendav info: Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut, tel 5698 1612 või

Hille Lillemägi, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Turundusjuht, Tel +372 5302 5373, http://tsenter.ee/