Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Lääne- ja Ida-Virumaa arendavad koostöös külalislahket turismisihtkohta

Foto: Mati Kämärä, Lammasmäe Puhkekeksus, Virumaa.

Lääne- ja Ida-Virumaa ühendasid turismiarenduses jõud, eesmärgiga arendada külalislahket sihtkohta ning suurendada mõlema maakonna sissetulekuid turismitulust. Virumaa kui turismisihtkoha arenduse organisatsiooni juhtpartner on MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ning partner on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kes juhib Ida-Viru turismiklastrit.

 

Riikliku turismistrateegia üheks prioriteetseks tegevussuunaks on tugevamad turismisihtkohad. Kui mõned aastad tagasi oli turismi arendavaid organisatsioone Eestis ligi 40, mis töötasid väikeste meeskondade ja napi eelarvega, siis koostöös Eesti turismisihtkohtadega asusime looma tugevaid organisatsioone, mis suudaksid sihtkohti strateegiliselt nii arendada kui ka turundada. Virumaa turismikoostöö tagab, et on piisavalt nii inimesi kui ka kompetentsi sihtkoha kui terviku juhtimiseks, suudetakse olla tugevaks partneriks ettevõtjatele ja avalikule sektorile turundus- ja arendustegevuste ning investeeringute planeerimisel,“ tervitas koostööd Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) turismijuht Anneli Lepp.

 

Tugevamate sihtkohaorganisatsioonide tegevust rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium EISi vahendusel aastatel 2023–2026 sihtfinantseeringuna Eesti peale kokku ligikaudu 7,5 miljoni euroga.

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu Virumaa sihtkohaorganisatsiooni juhi Maie Urbase sõnul kaasatakse tegevuste planeerimisse ja elluviimisse nii avaliku kui ka erasektori esindajaid, et tagada eri osapoolte huvide arvestamine ning tõhusate ja jätkusuutlike lahenduste leidmine.

 

Virumaa sihtkohaorganisatsiooni peamine eesmärk on turismiteenuste kvaliteedi ja külalislahkuse arendamine, sest see mõjutab oluliselt turistide rahulolu, nende valmidust sihtkohta tagasi pöörduda ja soovitada elamust ka teistele. Aitame turismiettevõtjatel omavahel koostööd teha ja nähtavamad olla, et nii Eesti inimesed kui ka väliskülastajad teaksid Virumaa turismiteenuseid ja sooviksid neid kogeda. Samuti näeme oma rolli kestliku turismi edendamisel, kuivõrd see on muutunud mitmete välisturgude puhul, eriti Soome, Rootsi ja Saksamaa külastajate peamiseks eelistuseks,“ iseloomustas Urbas koostöö tegevusvaldkondi.

 

Ida-Viru turismiklastri juht Kadri Jalonen,: „Meil on heameel, et leidsime 2-e Virumaa peale ühise visiooni: Külalislahke Virumaa. Ida-Virumaa on pööranud pilgu läände. Euroopa algab just Virumaalt, Narvast. Teame et meil on Euroopa turistile väga atraktiivseid teenuseid ja objekte, kuid teeninduses on veel arenguruumi. Näeme, et täna on soomlaste ja ka taanlaste poolt huvi olemas. Eurooplane aga on harjunud nn.hospitality teenindusega. Ta ootab personaalset, naeratavat, inglise keelset suhtlust ja meile on kindlasti siin abiks Virumaade ühistöö.“

Külalislahke Virumaa avaseminar toimub 11.juunil. Seminaril tutvustatakse tegevusplaani, kus olulisim on külalislahkuse pilootprogramm, aga lisaks toimuvad koolitused kestlikkuses, digiturunduses.

 

 

Kontaktid:

Maie Urbas

Virumaa sihtkohaorganisatsiooni juht

Tel: +372 5014287

maie.urbas@virol.ee