Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Linnalaboris valmis kogukonna turvalisuse juhend

Linnalaboris valmis kogukondliku turvalisuse juhend

Linnalabor tutvustas 21. septembril kogukondliku turvalisuse koostööd ja häid näiteid tutvustava juhendmaterjali tutvustus. Kogukondliku turvalisuse maakondlike toetusvoorude valguses on hea teilgi sellele pilk peale visata ja läbi töötada. Seda võib ka julgelt ühendustega jagada, sest me KÜSKis tõesti näeme, et see on hea praktiline materjal.

Linnalabori kodulehelt on kättesaadav nii juhend kui infovoldik.

Aegajalt täiendab Linnalabor ka kohalikkoostoo.ee lehte heade näidetega, seega tasub ka sellel silma peal hoida. Kui ühingud soovivad oma head näidet sinna lisada, siis Linnalabor ootab neid hea meelega.

Lisainfo, küsimused ja kommentaarid: Madle Lippus, +372 56 667 058, madle@linnalabor.ee või Peeter Vihma, +372 5388 3291, peetervihma@gmail.com