Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Maakondlike Arenduskeskuste Ettevõtluskohvik andis külastajatele palju uut infot

Maapiirkondades hakkama saamiseks on sageli vaja ettevõtjaks hakkamisega endale ise töökoht luua. Maakondlike Arenduskeskuste konsultandid jagasid Maale Elama messi ajal toimunud Ettevõtluskohvikus inimestele nõu, milline äriidee kuhu maakonda sobiks ning juhendasid neid edasiste tegevustega.

“Maale Elama” messi raames toimus nii Tartus kui Tallinnas Ettevõtluskohvik, kus Maakondlike Arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid andsid külastajatele teavet, nõu ja tuge maale elama asumise ning ettevõtlusega alustamise kohta. Kohal olid konsultandid erinevatest maakondadest, tutvustades huvilistele piirkondade arengusuundi, vajadusi ja konkurentsitaset. Kokku nõustati 40 äriideed, enim sooviti ettevõtlusega alustada Saaremaal, Tartumaal, Põlvamaal, Harjumaal, Jõgevamaal, ja Valgamaal. Nõustati ka ideid, mis rakenduksid üle-Eestiliselt.

“Iga maakond on erinev ning kui üks äriidee ei sobi ühte piirkonda, siis sobib see tõenäoliselt teise,” on maakondlike arenduskeskuste koostöövõrgustiku (MAK) koordinaator Silja Talviste kindel. Nii tasub kindlasti enne tegutsemist suhelda kohalike spetsialistidega Arenduskeskustest.

 

Ebakindlust võib olla palju

“Mul oli pikemat aega olemas üks äriidee, mida tahtsin valideerida ning täiendavat nõu küsida,” ütleb Ettevõtluskohvikut külastanud Evelin Vanker. Konsultatsiooni kõige väärtuslikum osa oli tema jaoks saadud konkreetsed ideed ja ettepanekud, kuidas oma ideega edasi minna. “Lisaks sain väga hea ülevaate piirkonnast, tuge idee edasiarendamiseks ja taustainfot maakonna arengusuundade kohta,” ütleb ta.

Maale elama asumine ning ettevõtlusega alustamine on paljudele inimestele võõras ja esmakordne ettevõtmine, mistõttu küsimusi ning ebakindlust võib olla palju. Kuigi internetis on infot rohkelt, võib selle justkui lõppematu maht ruttu segadusse ajada. Nii ongi lihtsam suhelda silmast-silma konkreetse asjatundjaga, kes oskab anda tagasisidet ning juhatada vajaliku teabeni. “Sain teeotsa kätte, et kuhu, millega ja kuidas edasi peaks oma äriideed arendama, kuid isegi täpsemate instruktsioonide saamisel näen, et ise tuleb palju vaeva näha ja lisaks uurida,” ütleb Ettevõtluskohvikus konsultatsioonil käinud Gerda Kärner.

 

Konsultatsioon vajalik paljudele

Start-up ettevõtja Argo Peever soovitab suhelda MAK ettevõtluskonsultantide kui maakondlike spetsialistidega neil, kes tahavad alustada ettevõtlusega, elades juba maal või sinna alles suundudes. “Kindlasti tasub ühendust võtta ka ettevõtetel, kes otsivad endale võimalust väljaspool Tallinnat tegevust laiendada ning soovivad teada erinevate maakondade potentsiaale,” toob ta välja.

Eestis on kokku 15 maakondlikku arenduskeskust, kes toetavad kõiki huvilisi nii ettevõtlusalaselt kui ka paljudes muudes küsimustes. Maale elama soovijatel või ettevõtlusega alustavatel inimestel tasub kindlasti MAK-konsultandiga suhelda, saamaks sisendinfot maakonna arengusuundade kohta.

Maakondlikud arenduskeskused on kohalike omavalituste ja riigi poolt asutatud iseseisvad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK-võrgustik).

Lähemalt saab teenustega tutvuda koduleheküljel www.arenduskeskused.ee.