Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Malevasuvi tuleb taas!

Maleva korraldajal tuleb esitada taotlus Haridus- ja Noorteametile Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu toetused.kul.ee. Taotlusi saab esitada 11. aprill – 5. mai 2023 kell 23.59.

Toetuse eesmärk on toetada malevate korraldajaid noortele turvalise töökogemuse, tööeluga tutvumise ja mitteformaalse õppimise võimaluste pakkumiseks.

Malevasuvi on noortele suunatud projekt, mille kaudu saab noor lepingulise töökogemuse ning omandab uusi teadmisi töösuhete, -keskkonna ning karjääriplaneerimise kohta. Malevasuve taotlusvoorust toetame malevate korraldamist.

Taotlusvooru eesmärk on tõsta töökogemuseta või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet tööturul. Malevas osalemise kaudu suureneb noorte teadlikkus töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest ja karjääriplaneerimisest. Samuti arendab malevas töölepingu alusel saadud turvaline töökogemus ühildatult mitteformaalse õppega noorte üldpädevusi.

Noortele tutvustatakse erinevaid töövaldkondi, neid innustatakse ja toetatakse tööturule sisenemisel ning luuakse võimalused eakaaslaste ja erinevate valdkondade inimestega suhtlemiseks.

Taotlusvoor avatakse aprillis kõikidele malevakorraldajatele: toetatakse ööbimisega ja ööbimiseta malevaid. Toetus on fikseeritud ühe noore ja malevapäeva kohta.

Maleva tegevust korraldatakse pea kõikjal Eestis. Korraldajateks on kohalikud omavalitsused, noorsootöö teenuseid pakkuvad mittetulundusühendused, sihtasutused, ettevõtted jt.

14. aprillil kell 10.00 toimub taotlejatele virtuaalne infotund, kus selgitatakse konkursi tingimusi ja vastatakse küsimustele.
Infotunnile saab registreerida lingil: https://forms.office.com/e/3ZGDfr5djg

Lisainfo:

Kaisa Potter
Noorteosakond
Haridus- ja Noorteamet
Kaisa.potter@harno.ee
5663 8074
626 8909

Võta ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 14.06-25.06.2024)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng