Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ tutvustavad infopäevad

22.märtsil toimusid Jõhvis ja Narva meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgsete toetuse andmise tingimuste tutvustav infopäevad, kus Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev tutvustas meetme esialgset eelnõu. Ürituse raames arutati läbi ka erinevate ideede sobivust kõnealusesse meetmesse. Meetme eesmärgiks on anda õiglase ülemineku protsessile Ida-Virumaal „inimmõõdet“. Meetmes on oodatud osalema mh MTÜd, sihtasutused, korteri- ja aiandusühistud ning muud taotlejad. Toetust saab taotleda nii pehmeteks projektideks, kui investeeringuteks. Meetme maht on kokku 16,7 mln eurot.

Toetatavad tegevused meetme raames:

  • sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni viljelemine, arendamine ja edendamine;
  • keskkonnateadlikkuse, energiatohususe, taastuvenergia, digitaliseerimise ja ringmajanduse edendamine;
  • võtmeoskuste (sh ettevõtlus- ja roheoskuste) arendamine;
  • kohaliku postindustriaalse identiteedi jäädvustamine, arendamine, mõtestamine;
  • kohaliku ruumilise tööstuspärandi säilitamine, alternatiivsete kasutusviiside arendamine ja avalikes huvides kasutuselevott;
  • kohalikele noortele suunatud ja noorte algatatud tegevused;
  • üritused kogukondade tugevdamiseks ja nende säilenõtkuse arendamiseks.

Meede avaneb selle aasta kolmandas kvartalis. Infot saab jälgida www.rtk.ee ja www.ivek.ee lehtedel.