Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2022. Taotlemine kuni 01.06.2022

facebook uudis (5)
18. aprillil on avanenud ja kestab kuni 1. juunini 2022.a.  taotluste vastuvõtt PRIA-s Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse saamiseks. Lihtsamas keeles on see toetusprogramm väikestele toidutootjatele.

Taotleda saavad:

  • väikeettevõtjad, kelle põhitegevusalaks on 2021 a. olnud toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10);
  • mikroettevõtjad, kes on aastatel 2020 ja 2021 tegelenud toiduainete tootmisega (EMTAK-i jao C alajagu 10).

Toetatavad tegevused:

1) Toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;

2) Toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine.

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus on 750 000 eurot ühe taotleja kohta.

 

Programmi detailne info on siin: //www.pria.ee/toetused/mikro-ja-vaikeettevotjate-pollumajandustoodete-tootlemise-ning-turustamise-investeeringutoetus-2022