Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Noorte osaluse fond ootab taotlusi

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine, osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine ja osaluskogude omavahelise koostöö edendamine.

Fondist ootame raha taotlema nii kohaliku ja maakondliku tasandi osaluskogusid, kohalikku omavalitsust (juhul, kui eesmärk on taaselustada osaluskogu kohalikul tasandil), ministeeriumi või muu poliitilise institutsiooni juures tegutsevasse noortenõukokku kuuluvaid organisatsioone ning noorteühendusi, kelle projekt toetab otseselt noorte osalust ühiskonnas ning on suunatud avalikkusele.

NOFi infotunnid toimuvad
23.08 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele
20.09 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele
11.10 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele

PS! Noorteühendustele: loe täpsemalt siit, milliste tegevuste jaoks saavad noorteühendused fondist raha taotleda.