Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ida-Virumaa kogukonnal on võimalus taotleda oma ideede realiseerimiseks toetust “Piirkondliku algatuse toetusmeetmest”

Ida-Virumaal tegutsevad MTÜd ja SAd (sh korteri- ja garaažiühistud, õpilasesindused, noortekeskused, vabatahtlikud organisatsioonid, huvikeskused, pensionäride ühendused, kultuurikollektiivid jne), äriühingud (VKE) ning KOV üksused ja riigiasutused saavad toetust oma algatustele Õiglase Ülemineku piirkondlike algatuste väikeprojektide meetmest.

Lisaks keskkonnaalastele projektidele toetatakse ka kohalike kogukondade kultuurilist ja ajaloolist identiteeti ning pärandit, kogukondande  ja noorte algatusi.

Üks oluline element on investeeringud endiste tööstusobjektide taaskasutamisse ja renoveerimisse, muutes need avalikeks ruumideks, mis teenivad kogukonda. Näiteks võidakse vana tehasehoone ümber kujundada noortekeskuseks või kunstistuudioks, andes sellele uue elu ja otstarbe. Sellised projektid mitte ainult ei taasta vanu hooneid, vaid loovad ka uusi võimalusi kogukonna aktiivseks osalemiseks ja loomiseks.

Lisaks praktilistele projektidele võiks korraldada ka erinevaid üritusi ja näitusi, mis keskenduvad kohalikule pärandile ning ajaloole. Need üritused mitte ainult ei tõsta teadlikkust kogukonna minevikust ja kultuurist, vaid loovad ka võimalusi kogukonna liikmete vaheliseks suhtluseks ja koostööks.

Noortele mõeldud projektid võiks olema planeeritud selleks, et toetada noorte mitmekülgset arengut ning anda neile võimalus särada oma parimal viisil. Kõik eelloetletud tegevused ning muud meetme eesmärgist lähtuvad tegevused juhul, kui nad on noorte algatatud või suunatud spetsiifiliselt noortele (ehk 7-26 aasta vanustele füüsilistele isikutele) ning loovad tingimusi noore isiksuse mitmekülgseks arenguks. Sellisteks tegevusteks on näiteks haridusliku sisuga ja noorsootöö tegevused, sh näiteks noorte omaalgatused ehk noorte endi ideedest ja initsiatiivist alguse saanud kogukonnas ja ühiskonnas positiivsete muutuste ellu kutsumisele keskenduvad noorte juhtimisel ellu viidavad tegevused. Selle suuna alla sobivad ka tegevused, mis panustavad eelduste loomisse noorte usalduse kasvuks riigi vastu ja oma riigiga seotuse tugevnemiseks, noorte kodanikuaktiivsuse ja -pädevuste ning noorte otsustusprotsessides kaasa rääkimiste võimaluste suurendamisse.

Korteriühistud, aiandusühistud ja garaažiühistud võivad mõelda sellest, kuidas oma territooriumi veel kaunimaks muuta, liikmete teadmisi ja oskusi täiendada ning üheskoos korraldada meeldejäävaid ühistalgupäevi.

Projekte toetatakse kahe peamise kategooria raames: esiteks põhivarainvesteeringu projektid, teiseks arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi sisaldavad projektid, mis keskenduvad rohkem kogukonna kaasamisele ja teadlikkuse tõstmisele.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni 31.12.2028, toetuse suurus on 3 000 eur kuni 10 000 eur. Uuri rohkem meetmest ja tule praktilise töötuppa, et oma projektideid vormistada.