Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

TASUTA! Pärandturismi teenuste disaini ja digiturunduse koolitus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine, et lähtuda pärandturismi teenuste disainis
rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna
võimalustest ning analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge ning planeerida
pakettides teenuseid (matk, loodusretk, sündmus jm) ning viia läbi digiturundust.

Aeg: 19.10 – 2.11.2022.a., 52 tundi

✴️ 19.10 kl 10 – 17 seminar veebis (Zoom, Google Teams, FB messenger)
✴️ 20.10 kl 10 – 12; Mooska talu: elamused, suitsusauna pärand. kl 12 – 16 Haanjamaa
pärandturism; kl 16 – 19 Mooska talu: suitsusauna pärand
✴️ 24.10 kl 10 – 17 seminar veebis
✴️ 26.10 kl 10 – 19 Soomaa: turismiettevõtete külastused, matk metsas ja rabas, haabjamatk,
ühepuulootsiku pärand
✴️ 1.11 kl 10 – 17 seminar veebis
✴️ 2.11 kl 10 – 17 Võrumaa Kutsehariduskeskus: seminar ja koolituse lõpetamine.

Koolitajad: Aivar Ruukel, Karuskose OÜ; Eda Veeroja, Mooska OÜ.

Õppe sisu: auditoorne ja praktiline töö

Turismitoode ja keskkond; Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;
Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;
Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;
Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad,
loodusretked); Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;
Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;
Pärandturismi teenuste disain;
Projektijuhtimine turismiettevõttes;
Sihtrühmade ja –turu analüüs; Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus,
sotsiaalmeedia ja internetiturundus;
Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes.
Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa
Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.