Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Integratsiooni Sihtasutuse toel toimus esmakordselt Ida-Virumaa kodanikunädal

23. kuni 29. novembrini korraldas Ida-Viru Ettevõtluskeskus Integratsiooni Fondi ja Narva Europe Direct’i teabekeskuse toel Kodanikunädala raames seminare, mis olid pühendatud Kodanikupäevale, mida Eestis traditsiooniliselt tähistatakse 26. novembril. Seminarid toimusid kolmes piirkonna linnas: Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Narvas.

Kohtumised olid suunatud eelkõige noortele ja täiskasvanutele. Üle 90 Ida-Virumaa elaniku osales interaktiivses “maailmakohviku” formaadis programmis, aktiivselt täites temaatilisi ülesandeid ja osaledes aruteludes. Seminaridel käsitleti järgmisi võtmeteemasid: Euroopa Liit, Eesti riigikorraldus ja kohaliku omavalitsuse juhtimine, kogukonnad, riigikaitse. Kohtumiste käigus keskenduti Eestis kehtivate õiguste ja kohustuste tutvustamisele, konkreetsete eluliste näidete arutamisele, digitaalsete lahenduste kasutamisele igapäevaelus. Kuna kohtumistele olid kutsutud ka kohalike omavalitsuste esindajad: Vladimir Võssotski Sillamäelt, Olga Kurdovskaja Kohtla-Järvelt, Denis Lartšenko Narvast, tekkisid elavad arutelud – inimesed esitasid küsimusi ja said väljendada oma arvamust erinevatel teemadel.

Iga osaleja sai isiklikult hinnata, kui hästi ta on informeeritud riigikorraldusest ja Euroopa Liidust, kohalikust juhtimisest ja kodanike aktiivse osaluse võimalustest ühiskondlikus elus. Korraldajad tõid esile noorte suurt huvi seminaridel osalemise vastu, soovi rohkem teada saada oma õigustest ja kohustustest; sellest, kuidas nad saavad osaleda riigi juhtimises ja otsuste tegemises. Paljud rõhutasid, et neil puudub piisavalt teavet ja võimalusi noorte õiguste kaitsmiseks.

Ürituste peamine eesmärk oli selgitada välja elanikkonna teadlikkus riigiasutuste funktsioonidest ja sihtrühma kaasatus kodanikuaktiivsusega seotud tegevustesse. Projekti juhi Nadežda Morozova sõnul: “Selle formaadi ürituste väärtus seisneb võimaluses analüüsida edaspidi kogukonna vajadusi aktiivse kodaniku positsiooni arendamiseks ja kodanikuhariduse teemaliste ürituste korraldamiseks Integratsiooni Fondi poolt tulevikus.”

Kõik osalejad avaldasid korraldajatele tänu huvitava kohtumisformaadi, võimaluse elava suhtluse ja mitteametliku õhkkonna eest kohvitassi taga. Tagasisides kinnitasid osalejad kohtumiste tähtsust ja vajadust traditsiooni kujundamiseks üldise teadlikkuse arendamiseks kogukonnas.

12. detsembril 2023 toimub reis Tallinna, kus seminaride osalejad külastavad Euroopa Elamuskeskust ja Okupatsiooni ja Vabaduse Muuseumi Vabamu.

Euroopa Elamuskeskuses toimub tutvustav tuur interaktiivsel näitusel, mis kajastab Euroopa Liidu inimesi, riike, institutsioone ja tegevusvaldkondi, osalejad vaatavad 360° kinoteatris filmi Euroopa Liidu kujunemisest ja Euroopa demokraatia toimimisest. Samuti on kavas osaleda mängus, kus osalejad saavad end proovile panna kui Euroopa parlamendi liikmed. Okupatsiooni ja Vabaduse Muuseumis Vabamu tutvuvad osalejad Eesti hiljutise ajalooga okupatsioonide ajal ja pärast neid, samuti Eesti iseseisvuse taastamise ja vabaduse säilitamise looga tavainimeste elusaatuste kaudu.

Ida-Viru Kodanikunädala üritused toimuvad Euroopa Liidu projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 “Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe” raames.

Sillamäe seminari videolõik: https://www.youtube.com/watch?v=RIYNfDGzY6k

Galerii: https://ivek.ee/gallery/kodanikunadal2023/

Lisainformatsioon:

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant, projektijuht

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

nadezda.morozova@ivek.ee

(+372) 506 7735