Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Registreeru HARNO IT Akadeemia väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud digipöörde toetamise koolitusele!

Haridus- ja Noorteamet IT Akadeemia raames kolm uut IKT valdkonna koolitust, millest üks on spetsiaalselt väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud digipöörde toetamise koolitus. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu NextGenerationEU vahenditest, mis tähendab, et koolitus on osalejatele tasuta. Tegemist on sisuka ja praktilise koolitusega, kus on võimalik osaleda meeskonniti ning koolituse eesmärk on aidata kaasa väike- ja keskmiste ettevõtete konkurentsivõime tõusule läbi (info)tehnoloogia tõhusama või uuendusliku rakendamise.

Koolitus koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest õppest ning ettevõtete külastustest. Ettevõttel on võimalik ise valida, millist protsessi koolituse raames digitaliseerida.

Koolitused algavad 2024. aasta jaanuaris. Huvilistel on võimalik jätta kontaktid, et saada edasist informatsiooni koolituse toimumise kohta.

 

Täpsem info ja huvi märkimine:  https://harno.ee/vaikeste-ja-keskmiste-ettevotete-digipoorde-toetamise-koolitus

 

Lisainfo:

 

Karit Nurk

Turunduse- ja kommunikatsiooni projektijuht

Haridus- ja Noorteamet

tel +372 5858 8625

karit.nurk@harno.ee

http://www.harno.ee

Koolitusel läbitakse järgmised teemad

 1. Ettevõtte strateegia, ärimudeli ja protsessidega seotud digipöörde ja digitaliseerumise võimalused
 2. Digilahendused erinevates ärivaldkondades
 3. Uued tehnoloogiad äriprotsesside tõhustamiseks
 4. Muudatuste juhtimine digipöörde ja digitaliseerimise kontekstis
 5. Tugivõimalused digipöörde ja digitaliseerimise elluviimiseks

Koolitusel läbitakse järgmised teemad

 1. Infoturve ja ühiskond
 2. Infoturbe juhtimine
 3. Tehnoloogia ja infoturbe rakendamine
 4. Riskihaldus
 5. Krüptograafia, avaliku võtme infrastruktuur ja tervikluse tagamise vahendid
 6. Testid, seire ja auditid
 7. Jätkusuutlikkuse tagamine
 8. Strateegiline kommunikatsioon

Koolitusprogrammis läbitakse järgmised teemad

 1. Toodete ja projektide kavandamine
 2. Rakenduste projekteerimine
 3. Tehnoloogia arengu jälgimine
 4. Kavandamine ja väljatöötamine
 5. Loodud lahenduste testimine
 6. Lahenduste juurutamine,  paigaldamine ja kasutuselevõtt
 7. Tarkvaraarenduse dokumentatsiooni koostamine