Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Riik kutsub üles Ida-Virumaa arenguks häid ideid välja pakkuma!


Rahandusministeeriumi pressiteade
3. august 2020

 

Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad üles osalema ideekorjes Ida-Virumaa arenguks. Esitatud mõtteid kasutatakse Ida-Virumaa õiglase ülemineku strateegia koostamisel, millega seatakse pikemaajalised arengusuunad piirkonna kasvuhoonegaaside intensiivse majanduse ümberkorraldamiseks.

„Ida-Virumaa vajab oma elanikkonna püsima jäämiseks, neile hea palgaga töökohtade pakkumiseks ja atraktiivse elukeskkonna hoidmiseks muutusi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Senini on olnud oluliseks tööandjaks põlevkivi- ja energeetikasektor, ent kliimaeesmärke silmas pidades on mõistlik vaadata üle, millised on võimalused arendada kaasaegsemaid keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid selle sektori jätkamiseks ning millised võiksid olla hoopis uued tegevusvaldkonnad ja tuleviku elukeskkond üldiselt. Kõige paremini oskavad oma piirkonna heaoluks suuniseid ja ideid anda kohalikud elanikud, mistõttu palume kõigil huvilistel oma mõtetest meile teada anda.“

Piirkonna edasise arengu suunamiseks ootame kõigi maakonna elanike ning piirkonnaga seotud inimeste ettepanekuid. Saadud infot kasutame maakonna arengustrateegia ning riikliku Ida-Virumaa tegevuskava uuendamiseks.

Oma mõtteid saavad kõik huvilised esitada nii eesti kui ka vene keeles alates 3. augustist kuni 11. septembrini. Tagasisidet saab tänasest anda elektroonselt veebilehtedel fin.ee/arvamus ja fin.ee/mnenie. Augusti jooksul lisandub ka võimalus täita küsimustikku paberil erinevates maakonna teenuspunktides. Oma kontakti jätnud vastajate vahel loositakse välja 10 komplekti erinevate Ida-Virumaa külastusobjektide pileteid. 

Kliimaneutraalsuse suunas liikumine mõjutab põlevkivitööstuse tõttu eriti Ida-Virumaad, kus tuleb kasvuhoonegaaside intensiivne majandus ümber korraldada ning leida asemele uued puhtamad majandusharud. Õiglane üleminek tähendabki seda, et selles protsessi on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning piirkonna ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Eestis on õiglase ülemineku strateegilise kavandamise aluseks kaks dokumenti – piirkonna tasandil maakonna arengustrateegia ning riigi tasandil Ida-Virumaa tegevuskava. Alustatud on mõlema dokumendi uuendamist. Nii Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030 kui õiglase ülemineku vajadusi arvestav maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2021-2025 on kavas kinnitada 2020. a detsembris. Nende kahe arengudokumendi põhjal koostatakse Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi suunamiseks moodustatud komisjoni juhtimisel õiglase ülemineku mehhanismi vahendite kasutamise aluseks olev territoriaalne ülemineku kava.

Lisaks arvamuskorjele on kõigil piirkonna elanikel võimalus õiglase ülemineku kavandamisel kaasa rääkida augustis ja septembris toimuvatel temaatilistel seminaridel ning oktoobris toimuval Ida-Viru tegevuskava eelnõu kirjalikul konsultatsioonil.

Temaatilised seminarid:

27.08.2020 Narva kolledžis

9.00-13.00 Energeetika

14.00-18.00 Ettevõtlus, tööturg, oskused ja teadus-arendustegevus

 

8.09.2020 Jõhvi kontserdimajas

9.00-13.00 Elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus

14.00-18.00 Keskkond

 

Ootame osalema Ida-Virumaa õiglase ülemineku aruteludel!

Kogu info, päevakavad ja registreerumine on leitav siit – //www.rahandusministeerium.ee/et/ida-virumaa-oiglase-ulemineku-arutelud